Kritiky.cz > Filmové recenze > Vetřelec ³ - na Blu-ray

Vetřelec ³ - na Blu-ray

Vetrelec3 070

Co bys­te asi čeka­li? Třetího Vetřelce. Nezklamu Vás. Třetí Vetřelec se  nato­čil v roce 1992. Má dvě ver­ze. První šla v kinech v době pre­mi­é­ry a dru­há je na DVD/Blu-ray. Každá má své kla­dy a zápo­ry, ale bohu­žel David Fincher, kte­rý ten­to film nedo­ká­zal vzdo­ro­vat pro­du­cent­ským tla­kům a rad­ši ode­šel a tak na finál­ní střih nedo­hlí­žel a roz­ší­ře­nou ver­zi, kte­rá je na digi­tál­ních nosi­čích, nově sestří­ha­li pro­du­cen­ti z reži­sér­ských pozná­mek.

Neviděl jsem 3. díl v kinech. O víken­du jsem si pus­til v rám­ci opa­ko­vá­ní his­to­rie Vetřelce reži­sér­skou ver­zi. Mně se líbi­la. Příběh je  sice plný nábo­žen­ství. Ale tato víra pomá­há věz­ňům pře­žít na osa­mo­ce­né pla­ne­tě, kde je jedi­ným roz­ptý­le­ním.

Na tuto pla­ne­tu plnou věz­ňů padl úni­ko­vý modul z před­cho­zí­ho dílu. S Ripleyovou, Newt, Bishopem a vojá­kem Hicksem, kte­rý ji zbyl z její ochran­né jed­not­ky. Bohužel pře­ži­je jenom Ripleyová a věz­ňům, kte­rý žijí jenom pro víru, udě­lá čáru přes roz­po­čet. To, že je to žena, to se dá pře­ci jenom pře­žít. Ale to že v úni­ko­vém modu­lu ve skry­tu pod­voz­ků pře­ži­lo Vetřelčí vej­ce s nově vyklu­ba­ným Facehuggerem, to už bohu­žel věz­ni hned tak nepře­ži­jí. Ani psy­chic­ky, natož fyzic­ky.

Vetřelec se nevy­líh­ne z lid­ské obě­ti, ale vez­me si pro svůj vývoj krávu/psa (dle ver­ze kino/rozšířená) a vyvi­ne se do nové­ho Vetřelce, rych­lej­ší­ho, akč­něj­ší­ho a hlav­ně chytřej­ší­ho.

Postupně zabi­jí lidi na pla­ne­tě. U kaž­dé­ho z vězňů/ochranky se dozví­dá­me něja­ké podrob­nos­ti, než zemře a Ripleyová se také dozví, že od posled­ní­ho setká­ní s krá­lov­nou je i ona mat­kou Facehuggera, ten­to­krát „krá­lov­ny“. Vetřelec se musí zni­čit, spá­lit, zabít a to nejde lehce, když vězeň­ská pla­ne­ta má pou­ze ome­ze­né mož­nos­ti.

Nedivím se, že David Fincher od fil­mu ke kon­ci ode­šel. Scénař byl neu­stá­le pře­pra­co­vá­ván, pro­du­cen­ti mu neu­stá­le radi­li a tak v rám­ci fil­mu, se kte­rým si scé­náris­té, ani pro­du­cen­ti, nevě­dě­li rady je tře­tí Vetřelec dob­rým fil­mem. Rozšířená ver­ze je o dost lep­ší a vyjas­ňu­je hod­ně nedo­myš­le­ných věcí z kina ver­ze. Tak uvi­dí­te naro­ze­ní Vetřelce z krá­vy mís­to ze psa a čle­no­vé vězeň­ské pla­ne­ty i za cenu obě­tí doká­žou Vetřelce chy­tit a zavřít.

K prv­ním dvě­ma fil­mům sice kva­li­ta Vetřelce 3 bohu­žel nedo­sa­hu­je, ale přes­to by jej měl fanou­šek vesmír­ných potvor a zabi­já­ků, s ohle­dem na prv­ní dva díly, ve své sbír­ce mít. Není to až tak špat­né pokra­čo­vá­ní, kte­ré zaz­di­lo sérii.

Partner recen­ze:


Za poskyt­nu­tí dis­ků na recen­zi děku­je­me spo­leč­nos­ti Bontonfilm.

Objednete si Blu-ray nebo ve Vetřelci (Nostromo Space Doors - 35. výro­čí) kolek­ce.

Bitrate

Vetrelec3

Screeny z Blu-ray


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Vetřelec 3 - I když bylo druhé pokračování hodně dobré, David Fincher ukázal, že i téhle sérii může trochu dojít dech.17. května 2019 Vetřelec 3 - I když bylo druhé pokračování hodně dobré, David Fincher ukázal, že i téhle sérii může trochu dojít dech. Čtyři scénáristé, to nikdy nevypadá úplně dobře, a u třetího „Vetřelce“ se to i skutečně potvrdilo. Navázat na rozjetou sérii bylo poměrně komplikované, především proto, že původní dva […]
  • vetrelec320. května 2012 Vetřelec III „ A co použijeme jako návnadu?“ Masakr na Acherone přežila jen Ripleyová, Newt, Dwayne Hicks a horní polovina androida Bishopa.Ale na lodu Sulaco vypupkne požár a kabiny se spícími […]
  • Vetřelci na Blu-ray24. února 2015 Vetřelci na Blu-ray Když jsem minulý týden napsal A, tak určitě očekáváte B a C a případně i D. Po první recenzi z Vetřelčího kompletu se určitě celí tetelíte, až bude k přečtení recenze k filmu B. Tj. […]
  • Krotitelé duchů - 60 %27. července 2016 Krotitelé duchů - 60 % Erin Gilbertová je mladá žena, která učí na univerzitě v New Yorku fyziku a je zcela oddána vědě. Jednoho dne ji ale navštíví Ed Mulgrave, který potřebuje ověřit, zda v domě Aldridgeových […]
  • Vetřelci - Bishop: „Víte, radši bych tam nešel! Možná jsem umělý, ale nejsem blbec."10. května 2019 Vetřelci - Bishop: „Víte, radši bych tam nešel! Možná jsem umělý, ale nejsem blbec." Jako malý dospívající teeneger jsem se Toho monstra z břicha bál. Původní film Vetřelec (ještě v jednotném čísle) sem poprvé viděl v televizi někdy v 90. letech po půlnoci na Silvestra, […]
  • Terminátor na Blu-ray1. prosince 2015 Terminátor na Blu-ray Na domácí televize (DVD a Blu-ray) přišel nejnovější Terminátor. Sluší se ale připomenout, že si k němu musíte přikoupit i prvního Terminátora z 80. let, kdy u nás bylo úplně jinak a těžko […]
  • Hacker na Blu-ray23. června 2015 Hacker na Blu-ray Před několika dny jsme vydali recenzi filmu Hacker. Něco krátkého napíšeme i o Blu-ray, které teď došlo do prodejen DVD a Blu-ray. Citace z recenze filmu:Záleží tedy více než jindy […]
  • Vetřelec: Vzkříšení na Blu-ray9. srpna 2015 Vetřelec: Vzkříšení na Blu-ray Tak nám zbývá zrecenzovat poslední díl Vetřelců. Když je teď v televizi opakování, tak si člověk může připomenout to, co nás čeká ve prozatím poslední 4. díle. V roce 1997 se v první […]
  • Vetřelec na Blu-ray (od 19.02.2015 v kinech)16. února 2015 Vetřelec na Blu-ray (od 19.02.2015 v kinech) Tento týden se vrací historie. Po 35 letech má v kinech premiéru film, který překonal hranice žánru a objevil jednu z nejvíce děsivých příšer a mimozemšťanů. V roce 1979 měl v kinech […]
  • Underworld: Krvavé války - 50 %7. prosince 2016 Underworld: Krvavé války - 50 % První příběh smrtonošky Seleny vznikl v roce 2003 a koncem letošního roku se tato zkušená bojovnice z tajemného světa upírů a Lykanů (vlkodlaků) vrací do kin. Po celá staletí se vede […]