Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Vetřelci

Vetřelci

14.10.2003 - TV Prima - 21:45 Scénář a režie:James Cameron

Původní náčrt povídky:Jim & John Thomas(Predator) a však scé­nář J.Camerona napsán pod­le námětu:Dan O´Bannon & Ronald Shusett(Total Recall)

Produkce:Gordon Carrol,David Giler & Walter Hill(Lotři)

Hudba:James Horner

Hrají:Sigourney Weaver(Rypleiová),Jenette Goldstein(vojín Vasquez),MIchael Biehn(Hicks), Lance Henriksen(android Bishop),Paul Reiser(ten hai­zl co se pak na všech­ny vyse­re), Carrie Henn(Rebeca „Newt“ Jordan),Bill Paxton(Hudson)

Speciální efekty:Stan Winston(Predator,Věc)

Hodnocení:100%

Poručík Elen Rypleiová se po udá­los­ti s vetřel­cem na náklad­ní lodi Nostromo dala do hyber­na­ce a o tři­cet let poz­dě­ji ve vesmí­ru našla loď spo­leč­nos­ti Wayland-Yutani Sulaco a pro­bu­dí Rypleiovou k životu.A však věc kte­rá se sta­la během uply­nu­lých tři­ce­ti let je pro ní šokující.Planeta Fiorina 16(mám dojem že je to 16) na kte­ré byl Kane napa­den face-hugerem byla upra­ve­na tak že je na ni teď ta mož­nost žít,byla na ní zalo­že­na kolo­nie vytvo­ře­na opět sta­rou zná­mou Wayland-Yutani. Rypleiová všem vyprá­ví „báchor­ku“ o vraž­dí­cích stvůrách kte­ré udáj­ně žijí na Fiorině.Rypleyová a ban­da vesmír­ných mari­ňá­ků se na pla­ne­tu vyda­jí v  čele veli­te­le Hickse(Michael Biehn-Námořní pěchota),v poza­dí s Vasquezovou(jenette Goldstein- Vampíři),Hudsonem(Bill Paxton-Twister,Lotři),Bishopem(Lance Henriksen-Živý terč,Vampíři) a ješ­tě něko­li­ka mari­ňá­ky kte­ří sice zemřou(v jak kte­rém pří­pa­dě) význam­nou cestou,například Vasquezová.Ale dál.Báchorka se potvr­dí hned ze začátku,kdy se již na prázd­né Fiorině jed­no­mu žijí­cí­mu týp­ko­vi z hrud­ní­ku vytrh­ne malí „rozkoš­ný“ váleč­ník. Mariňáci to začnou žha­vit plamenometi,ale marně,několik jich pojde a tak Rypleiová use­dá do obr­ně­né­ho trans­por­tu a jde zachrá­nit ale­spoň zbitek(Hudson,Vasquezová a její kámoš + jeden mari­ňák) a cel­ko­vě to je jen Vasquezová a Hudson. Jednotka pro­ži­la kru­tou poráž­ku a Rypliová to jen tak nene­ne­chá a jak se pěk­ně pat­ří de to dosta­teč­ně pro„killingovat“ svo­ji kom­bi­no­va­nou zbra­ní. Ano,skalní fan­do­vé „ali­e­nov­ské ságy“ vědí že do slib­né­ho kon­ce to dotáh­ne už jen „vetřelco-biečka“ Rypleiová kte­rá je dosta­teč­ně zku­še­ná aby o  tom moh­la refe­ro­var napří­klad na před­náš­kách v mari­ňác­kých školách,Hicks,který to po tro­še zkla­má­ní nako­nec přežije,Bishop kte­rý se sice nachá­zí ve finá­le tak tro­chu na půl,Newt kte­rá se do kon­ce živo­ta bude řídit hes­lem “ doma líp než ve vesmí­ru“ a mám ten dojem že i kočka Rypleiové. Všichni co ješ­te Vetřelce nevi­dě­li už asi ví že se jed­ná o sci-fi horror kom­bi­no­va­ný dost dobrou akcí,který nato­čil reži­sér James Cameron po té co návrh bra­trů Thomasů odmí­tl John McTiernan.Cameron však původ­ní námět o hod­ně změnil,respektive z horro­ru udě­lal uchá­ze­jí­cí se akč­ní hit na kte­rý se jen tak nezapomene.Perfektní je atmosféra,herecké výkony,hudba Jamese Hornera(s Cameronem Titanic), nebo napě­tí a kupa scén kte­ré byjste nečaka­li.
Nejlepší scé­ny:

1.Rypleiová jede zachrá­nit jed­not­ku napa­de­nou vetřel­ci v obr­něn­ci.

2.Otce Newt při prů­zku­mu Fioriny napad­ne face-huger(opravdu vype­če­ná scé­na).

3.Vasquezová a jeden týpek zachrá­ní jed­not­ku při úni­ku šach­ta­mi tím že se obětují,odjistí gra­nát a spo­leč­ně ho pev­ně stisk­nou v dlaních-opravdu půso­bi­vé.

Nečekáná či šoku­jí­cí scé­na:

1.V závě­ru již na Sulacu Bishopa pro­bod­ne krá­lov­na ocasem(ano,ta co udáj­ně zůsta­la na Fiorině)-(ta scé­na s divá­kem úpl­ně škub­ne) a roz­škub­ne ho vejpůl.Rypleiová si vle­ze do robo­ta ne pře­ná­še­ní nákla­du a de na krá­lov­nu na férov­ku.

Hláška(dost „guto­vá“):

Hudson:Hej,Vasquezová,nespletli si tě někdy s chla­pem.

Vysquezová:Ne a tebe?

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,13614 s | počet dotazů: 248 | paměť: 54885 KB. | 26.07.2021 - 18:18:51