Kritiky.cz > Filmové recenze > F.F.F. > Vetřelci

Vetřelci

Vetrelc

Ellen Ripleyová to v prv­ním Vetřelci natře­la šmejdo­vi z vesmí­ru v sou­bo­ji jeden na jed­no­ho. Byla to klaus­tro­fo­bic­ká a hlav­ně atmo­sfé­ric­ká bom­ba, kte­rá svě­tu před­sta­vi­la jed­no z nej­ob­lí­be­něj­ších fil­mo­vých mon­ster všech dob. Filmfanatic má ale rad­ši Vetřelce v množ­ném čís­le. První sci-fi podí­va­nou, kte­rá se tedy dosta­ne do zla­té­ho fon­du F.F.F. je dru­hý díl téhle kul­tov­ní série.

James Cameron (reži­sér prá­vě dru­hé­ho dílu vetřel­čí série) je jed­no­du­še borec. Když se podí­vá­te na jeho fil­mo­gra­fii, zjis­tí­te, že jed­ním z jeho úpl­ně prv­ních fil­mů sice byla hloupouč­ká Piraňa 2: Létající zabi­já­ci, ale jinak nám mis­tr ser­ví­ru­je jeden kul­tov­ní kou­sek za dru­hým.

A neji­nak je tomu také u Vetřelců. Jednička Ridleyho Scotta sáze­la spíš na napě­tí a klaus­tro­fob­ní atmo­sfé­ru jed­né jedi­né vesmír­né lodi, na kte­ré vám dělá spo­leč­ní­ka mimo­zem­ská bio­lo­gic­ká enti­ta. Dvojka ale při­šla s úpl­ně odliš­ným kon­cep­tem a ve výsled­ku při­nes­la vše­ho víc.

V his­to­rii kine­ma­to­gra­fie najde­te jen málo lep­ších pří­kla­dů, kdy byla původ­ní lát­ka tak skvě­le upgra­do­vá­na. Málokdy je pokra­čo­vá­ní lep­ší než prv­ní díl, ale trouf­nu si tvr­dit, že tady tomu tak je. Alespoň z pohle­du zábav­nos­ti.

Vždyť kdo by si dnes nevzpo­mněl na vesmír­né koman­do kolo­ni­ál­ní marí­ny, kte­ré se vyda­lo na pla­ne­tu LV-426, aby pro­zkou­ma­lo, proč se tam­ní kolo­ni­zá­to­ři nehlá­sí?! Nechyběl jim COOL look ani sym­pa­tic­ké posta­vy. Za všech­ny bych jme­no­val pře­de­vším neu­vě­ři­tel­ně hláš­ku­jí­cí­ho vojí­na Hudsona, ale také desát­ní­ka Hickse. Se kte­rým se ostat­ně zno­vu potká­me v plá­no­va­ném pátém díle série pod režij­ní tak­tov­kou Neilla Blomkampa.

Zkrátka a dob­ře; Větřelci jsou přes­ně tím dru­hem fil­mu, kte­rý jed­no­du­še MUSÍTE vidět. Děj parád­ně odsý­pá, akcí ani napě­tím se nešet­ří a celý svět kolo­nie na LV-426 si vás neu­vě­ři­tel­ně rych­le zís­ká. Tohle je pros­tě ukáz­ka doko­na­le vytě­že­né­ho poten­ci­á­lu.

  • Terminátor 2: Den zúčtování15. července 2020 Terminátor 2: Den zúčtování Do kin před časem dorazila nejnovější reinkarnace Skynetu a jeho robotických zabijáků (Terminator Genisys). Že to ale není žádná sláva, o tom už psal Filmfanatic s předstihem. Nebude tedy […] Posted in F.F.F.
  • Žhavé výstřely I29. července 2020 Žhavé výstřely I V zájmu žánrové vyváženosti dnes do FFF zařadíme komedii, respektive parodii. Rozhodně ale nečekejte, že by kvůli téhle snaze o zastoupení všech žánrů nějak klesala úroveň Filmů Filmového […] Posted in F.F.F.
  • Smrtící epidemie1. července 2020 Smrtící epidemie Filmfanatic si poslední dny nakoukal řadu filmů o epidemiích. Podíval se hned na několik neznámých snímků, ale připomenul si také ty nejproslulejší kousky žánru. Po uvážlivém zhodnocení se […] Posted in F.F.F.
  • Poslední skaut10. června 2020 Poslední skaut Režisér Tonny Scott v nejlepší formě, drsňák Bruce Willis na vrcholu drsňáctví, několik legendárních scén a hláška vedle hlášky. Přesně takový je Poslední skaut. Jeden z nejlepších akčních […] Posted in F.F.F.
  • Čelisti20. května 2020 Čelisti Filmfanatic dnes přináší další z legendárních kousků filmové kinematografie. Kultovní film režisérského esa Stevena Spielberga, kterým na sebe upozornil svět a ten se pak začal bát chodit […] Posted in F.F.F.
  • Četa27. května 2020 Četa Aby to ve Filmech Filmového Fanatika nebyla samá gangsterka, zabředneme dnes do válečných vod. Režisér Oliver Stone (sám veterán vietnamské války) natočilv roce 1986 působivou sondu o […] Posted in F.F.F.
  • Spaceballs8. července 2020 Spaceballs Spaceballs aka Vesmírná tělesa. Ztřeštěná parodie na největší filmovou ságu všech dob – Star Wars. S blížící se epizodou sedm určitě neuškodí, když do Filmu Filmového Fanatika […] Posted in F.F.F.
  • Casino13. května 2020 Casino Každý, kdo propadl filmu, má nejspíš jeden, který to všechno zlomil. Ten který přetavil sledování filmů, coby zahánění nudy, v totální propadlost tomuto médiu a udělal z něj celoživotního […] Posted in F.F.F.
  • Pulp Fiction24. června 2020 Pulp Fiction Není snad člověka, který by Pulp Fiction neznal. Ale rozhodně se najdou tací, kteří ho neviděli – znal jsem takové lidi osobně, ale teď už si své filmové vzdělání samozřejmě […] Posted in F.F.F.
  • Mafiáni3. června 2020 Mafiáni Martin Scorsese, Robert De Niro a Joe Pesci. Tohle hvězdné trio bylo v první polovině devadesátých let na vrcholu své tvůrčí spolupráce. A ještě předtím, než společně natočili Casino, […] Posted in F.F.F.

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...