Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Veronika Žilková – BABOVŘESKY „S Troškou jsem se cítila jako v pohádce“.

Veronika Žilková – BABOVŘESKY „S Troškou jsem se cítila jako v pohádce“.

VZilková
VZilková
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Veroniko, za sebou máte natá­če­ní kome­die Babovřesky, aneb z dopi­su ven­kov­ské drb­ny. Jaké jsou Vaše poci­ty?

Krásné. Jižní Čechy prak­tic­ky neznám. Prázdniny jsem vět­ši­nou trá­vi­la na Moravě nebo v Orlických horách. Jižní Čechy jsou krás­ný kraj a když je Vaším prů­vod­cem Zdeněk Troška osob­ně, máte pocit, že jste v jeho pohád­ce. Vzal mě jed­nou večer na pro­cház­ku a já jsem měla pocit, že to všech­no má pře­dem domlu­ve­né. Říkal: podí­vej tamhle se pase jelen a pásl se… a tady v poto­ce jsou kach­nič­ky a přes láv­ku jde kocour Mikeš… Všechno tam bylo. Dobří lidé otví­ra­li okýn­ka a srdeč­ně ho zdra­vi­li. Fakt jako v pohád­ce

Proč jste při­ja­la roli v kome­dii Zdeňka Trošky

Po roce váž­ných rolí v diva­dle jsem zatou­ži­la po kome­dii s pro­fe­si­o­ná­lem. Jeho fil­my, ať se to líbí kri­ti­kům nebo ne, jsou čes­ký­mi divá­ky navště­vo­va­né. Proč se nepo­dí­let na něčem, co se lidem líbí.

Už jste do médií pro­hlá­si­la, že zatím­co někte­ří kole­go­vé by v tako­vé kome­dii asi roli nepři­ja­li, pro Vás to byla čest. Myslíte si, že „dosta­teč­ně nepo­zna­li“ poho­do­vou spo­lu­prá­ci s reži­sé­rem Troškou a jeho štá­bem. A že kdy­by ji pozna­li, hovo­ři­li by jinak?

Určitě! Zdenek ví, co chce a má jas­nou před­sta­vu o tom, jak toho docí­lit. Buď na to při­stou­pí­te, nebo ne. Já jsem při­stou­pi­la a ráda. A ta vel­ká poho­da a skvě­lý pro­fe­si­o­nál­ní štáb je už jen nad­stav­ba celé prá­ce.

Máte něja­ký humor­ný či zají­ma­vý záži­tek pří­mo z natá­če­ní na pla­ce či mimo natá­če­ní, ale z prá­ce pro Babovřesky?

Pro mě bylo zjevením- man­žel­ský pár Plekanec-Vondráčková. Tak krás­né, skrom­né a mla­dé VIP rodi­če je radost v šest ráno v Babovřeskách potkat.

Jaká je Vaše role „paní sta­ros­to­vé“?

Je to typ „panič­ky“ , kte­rý ve ves­ni­cích i měs­tech také žije. Vzhledově Ivanka Trumpová z Babovřesk. Taková Lady Gaga ze vsi.

Jaká byla spo­lu­prá­ce s Pavlem Kikinčukem, Vaším fil­mo­vým man­že­lem?

S Pavlem jsme dob­ří kole­go­vé z Činoherního klu­bu. Chvilku se podí­lel i na natá­če­ní Tele tele, kam jsem ho při­ved­la, když Josef Carda musel být pře­ob­sa­zen.

Je to výbor­ný člo­věk i herec.

Myslíte si, že Babovřesky se mohou stát oprav­du „kome­dií sto­le­tí“, tak jako se do pod­vě­do­mí divá­ků zapsa­la tri­lo­gie Slunce, seno?

Netuším. Myslím, že Helenka Růžičková je nena­hra­di­tel­ná.

Co Vás čeká nyní dál v létě, pra­cov­ní­ho, pří­pad­ně sou­kro­mé­ho?

Sem tam natá­če­ní nových pro­jek­tů a hod­ně času věno­va­né­ho rodi­ně. Dlužím jim to.

Máte něja­ké „život­ní mot­to“, kte­rým se řídí­te?

Jsme tady jen na chvil­ku!!!

Rozhovor při­pra­vi­li: René Kekely a Dana Voláková – PR fil­mu


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,02972 s | počet dotazů: 255 | paměť: 59862 KB. | 17.08.2022 - 21:11:34