Kritiky.cz > Recenze knih > Veronika Válková - Řím: Pozdvižení v Pompejích

Veronika Válková - Řím: Pozdvižení v Pompejích

pozdvizeni v pompejich
pozdvizeni v pompejich
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dvanáctiletá Bára a její rodi­če se před­ne­dáv­nem pře­stě­ho­va­li z Prahy do domu na ven­ko­vě. Báře bylo zpo­čát­ku smut­no a za pře­stě­ho­vá­ní se na rodi­če zlo­bi­la, no nako­nec obje­vi­la dva důvo­dy, pro kte­ré byla ochot­ná rodi­čům to nešťast­né stě­ho­vá­ní odpus­tit. Ten prv­ní je Barča, čer­ná kočič­ka s bílým bříš­kem, náprsen­kou a tlap­ka­mi. Ten dru­hý je kou­zel­ný atlas, kte­rý našla ve sta­ré truhle na půdě.

Když Bára sáh­ne na mapu, pře­ne­se se do minu­los­ti. Tentokrát se dosta­ne do Pompejí, jed­no­ho z nej­sláv­něj­ších měst Římské říše. Ocitne se na trhu s otro­ky, kde je pro­dá­na. Její nový maji­tel, Lucius Lollius, a jeho rodi­na se ale k otro­kům cho­va­jí sluš­ně, a tak se u nich Bára nemá špat­ně. Poznává běž­ný život a zvy­ky Římanů - ty zají­ma­vé, i ty nechut­něj­ší. Postupně se však zaple­te do záha­dy ztra­ce­ných klí­čů, na jejímž vyře­še­ní závi­sí osud celé rodi­ny Lolliů.

Řím: Pozdvižení v Pompejích je dru­hým dílem série Kouzelný atlas puto­vá­ní časem, kte­rou napsa­la his­to­rič­ka Veronika Válková. Historii při­bli­žu­je pro­střed­nic­tvím pou­ta­vé­ho pří­bě­hu, a tak se při čte­ní nejen poba­ví­te, ale i dozví­te spous­tu zají­ma­vos­tí z minu­los­ti.  Kromě toho se zde navíc obje­vu­je i napí­na­vá detek­tiv­ní záplet­ka, kte­rou Bára samo­zřej­mě pomů­že vyře­šit. Konec je tro­chu ide­a­lis­tic­ký i tajem­ný - Báru si odvá­dí krás­ná Římanka, kte­rá si ji kou­pi­la. Zdá se, že s ní má něja­ké plá­ny, ale jaké, to už se nedo­zví­me, pro­to­že se Bára vrá­tí zpát­ky do pří­tom­nos­ti.

Jediné, co bych vytkla, je cho­vá­ní hlav­ní hrdin­ky. Je jí dva­náct let, ale někdy se cho­vá jako malé dítě, a jin­dy zas jako dospě­lá žena. To však pří­bě­hu neu­bí­rá na čti­vos­ti a je dost mož­né, že vás tak pohl­tí, že si to ani nevšim­ne­te. Veronika Válková totiž ví, jak poba­vit, pou­čit, upou­tat i držet v napě­tí.

Hodnocení: 80%

Řím: Pozdvižení v Pompejích

Autorka: Veronika Válková

Ilustrace: Petr Kopl

Počet stran: 160

Vydáno: Grada, 2017

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Grada. Jestli vás kni­ha zau­ja­la, zakou­pí­te ji zde.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
  • Mezi indiány - Dcera náčelníkova - kniha - recenze - 100 %4. května 2017 Mezi indiány - Dcera náčelníkova - kniha - recenze - 100 % Dvanáctiletá holka Bára je poměrně obyčejný výrostek svého věku. Ovšem má dost podstatnou vlastnost – dokáže se přenést díky speciálnímu atlasu tam, kam chce, většinou do minulosti. Jednou […] Posted in Recenze knih
  • Ofélie podruhé9. listopadu 2022 Ofélie podruhé Bitva o popularitu, krása? Anorexie, sexuální nátlak, úzkost, alkohol? Jak pestrá je paleta nebezpečí a nástrah, která číhá na dospívající dívky? Na dívky dnešní, ale třeba i na dívky […] Posted in Novinky v nakladatelstvích, Recenze knih
  • Toko-pa Turner: Přináležení17. října 2022 Toko-pa Turner: Přináležení Je důležité někam patřit. Mít své kořeny, mít místo, kde se můžete napít živé vody. Mít místo, ve světě i ve své duši, kde jste doma. Kde přináležíte smyslu života, světu, sobě. Nebudu […] Posted in Recenze knih
  • Lhát se nemá12. července 2022 Lhát se nemá Na scénu se vrací charismatický Mat Costa a svérázná Kara Quinnová, které již čtenáři znají z předchozí knihy Třetí na řadě, tentokrát v novém případu. Tentokrát se dostávají do pouště […] Posted in Recenze knih
  • Lise Leblanc: Sebepéče pro pečující20. prosince 2021 Lise Leblanc: Sebepéče pro pečující Dáváte něco, co postupně sami ztrácíte. Obrovský nápor na psychiku zvětšuje ještě frustrace, únava, vyčerpání a někdy i vidiny konců bez naděje na zlepšení. Pečovatelé o staré lidi, těžce […] Posted in Recenze knih
  • Malé kroky s velkým účinkem27. července 2021 Malé kroky s velkým účinkem Dnes a denně čteme články, v televizi vyskakují reklamy, jací bychom měli být – zdraví, sebevědomí, nekouřit, nepít alkohol, být štíhlí, sportovat, být spokojení a to nejlépe vše najednou. […] Posted in Recenze knih
  • Korea - Tajemství dávné věštby - Bára tentokrát ve válce30. června 2021 Korea - Tajemství dávné věštby - Bára tentokrát ve válce Bára má teprve 12 let a chodí do šesté třídy. V podstatě normální holka, řeklo by se. Ale Bára má tajemství. S rodiči se přestěhovala na venkov, což ze začátku nelibě nesla. To se dalo […] Posted in Recenze knih
  • Splněné přání - věrné psí přátelství a nová rodina29. června 2021 Splněné přání - věrné psí přátelství a nová rodina Klarissa neměla moc v lásce svoje jméno. Mnohem raději používala Klára. Nyní byla ještě nešťastnější. Musela totiž odjet k tetě a jejímu muži na venkov. Její nejlepší kamarádka Alvina ji […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,27871 s | počet dotazů: 260 | paměť: 61680 KB. | 24.09.2023 - 06:10:29