Kritiky.cz > Recenze knih > Veronika Válková: Královna Marie Terezie

Veronika Válková: Královna Marie Terezie

Královna Marie Terezie

Při pří­le­ži­tos­ti tři­sté­ho výro­čí naro­ze­ní krá­lov­ny Marie Terezie vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada oba pří­běhy Veroniky Válkové ode­hrá­va­jí­cí se za vlá­dy téhle panov­ni­ce v jed­nom spe­ci­ál­ním vydá­ní. Jako bonus najde­te na kon­ci kni­hy krá­lov­nin rodokmen a doslov, kde se dozví­te všech­ny důle­ži­té a zají­ma­vé infor­ma­ce z její­ho živo­ta.

Hlavní hrdin­kou nejen těch­to pří­bě­hů, ale i celé série  Kouzelný atlas puto­vá­ní časem, je dva­nác­ti­le­tá Bára. Nedávno se s rodi­či pře­stě­ho­va­la z Prahy na ven­kov. Zlobila se na rodi­če, pro­to­že kvů­li stě­ho­vá­ní při­šla o kama­rá­dy. Ale jsou tu dvě věci, kvů­li kte­rým je Bára ochot­ná rodi­čům pře­stě­ho­vá­ní odpus­tit. Barča, čer­ná kočka s bílým bříš­kem a tlap­ka­mi, kte­rou kou­pi­li s domem, a kou­zel­ný atlas, kte­rý Bára našla na půde ve sta­ré truhle. Jsou v něm nejen mapy Evropy, ale i jiných svě­ta­dí­lů. Stačí sáh­nout na mapu a Bára se ocit­ne v minu­los­ti. Stalo se jí to už něko­li­krát a má na to i důka­zy: ze svých cest časem si při­nes­la tře­ba náhr­del­ník od Karla IV. nebo san­dá­ly z Pompejí.

Jak už název napo­ví­dá, v téhle kni­ze se Bára ocit­ne v době vlá­dy Marie Terezie. V prv­ním pří­bě­hu, nazva­ném Zamilovaný dra­goun, se Bára poku­sí dostat sirot­ka Vojtu z vál­ky. V jed­né pís­nič­ce se zpí­va tohle: „sama krá­lov­na cedu­lič­ku psa­la, aby šohaj­ka z té voj­ny dosta­la...“ A tak se Bára roz­hod­ne, že Vojtovi vypro­sí milost u samot­né Marie Terezie...

Další pří­běh, Tajnosti císař­ských kom­nat, nava­zu­je na ten před­cho­zí. Bára se pořád sna­ží zís­kat milost pro kama­rá­da Vojtu. Dostane se až k Marii Terezii, no její přá­ní být na něja­ký čas prin­cez­nou situ­a­ci poně­kud zkom­pli­ku­je. A taky musí zjis­tit, s kým a proč se krá­lov­na po nocích schá­zí i zor­ga­ni­zo­vat taj­né setká­ní arci­vé­vod­ky­ně Marianny s jejím milým.

V čti­vém pří­bě­hu jsou nená­sil­ně zasa­ze­ny his­to­ric­ké reá­lie dané doby, tak­že je nejen zábav­ný, ale i pouč­ný. Dává mož­nost poznat his­to­ric­ké osob­nos­ti z jejich lid­ské strán­ky a nejen to, při­bli­žu­je, jak asi daná doba vypa­da­la a  co pro ni bylo typic­ké. Zároveň je napí­na­vý a plný dob­ro­druž­ství. Knihy ze série Kouzelný atlas puto­vá­ní časem pova­žu­ji za jed­ny z nej­lep­ších knih pro děti, kte­ré jsem kdy čet­la, a ráda se někdy v budouc­nu vydám spo­lu s Bárou za dal­ším dob­ro­druž­stvím.

Hodnocení: 100%

Královna Marie Terezie

Autor: Veronika Válková

Ilustrace: Petr Kopl

Nakladatelství: Grada

Rok vydá­ní: 2017

Počet stran: 336

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Grada.

V pří­pa­dě zájmu kni­hu zakou­pí­te zde.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Veronika Válková - Řím: Pozdvižení v Pompejích2. listopadu 2017 Veronika Válková - Řím: Pozdvižení v Pompejích Dvanáctiletá Bára a její rodiče se přednedávnem přestěhovali z Prahy do domu na venkově. Báře bylo zpočátku smutno a za přestěhování se na rodiče zlobila, no nakonec objevila dva důvody, […]
  • Mezi indiány - Dcera náčelníkova - kniha - recenze - 100 %4. května 2017 Mezi indiány - Dcera náčelníkova - kniha - recenze - 100 % Dvanáctiletá holka Bára je poměrně obyčejný výrostek svého věku. Ovšem má dost podstatnou vlastnost – dokáže se přenést díky speciálnímu atlasu tam, kam chce, většinou do minulosti. Jednou […]
  • Parkour a freerunning17. června 2017 Parkour a freerunning Parkour je disciplína francouzského původu, jejímž základem je dostat se z bodu A do bodu B bezpečně, plynule a efektivně s použitím vlastního těla. Pomáhá v překonávání jakýchkoliv […]
  • Začni vydělávat na tom, co tě baví!6. července 2017 Začni vydělávat na tom, co tě baví! Uznávaný autor a podnikatel John Williams, kterému v Česku vyšla kniha Jak dělat, co vás baví, a dostat za to zaplaceno, vám nyní pomůže za pouhých 30 dnů uskutečnit váš nápad a začít se […]
  • Pes Jejího Veličenstva vás vezme přímo do srdce britské královské rodiny27. dubna 2017 Pes Jejího Veličenstva vás vezme přímo do srdce britské královské rodiny Možná si říkáte, jaké to asi je, když se ocitnete před královnou. Nejspíš jste ji zahlídli milionkrát v televizi a v novinách, dennodenně vídáte její profil na bankovkách, mincích a […]
  • Vznik ČSR 1918 - Velezrada se trestá - kniha24. května 2018 Vznik ČSR 1918 - Velezrada se trestá - kniha Bára je dvanáctileté, na první pohled úplně normální děvče, ovšem má jedno zásadní tajemství - může cestovat do minulosti, a to díky kouzelnému atlasu. S rodiči se přestěhovala na venkov, […]
  • Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí9. května 2017 Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí Lee Westfallová má láskyplnou rodinu, domov, který miluje a oddaného nejlepšího kamaráda. Kromě toho má ale i tajemství: dokáže v okolním světě vycítit zlato. Díky tomu dokáže rodině […]
  • Erwin Tschirner - Angličtina: 4000 slovíček podle témat22. srpna 2017 Erwin Tschirner - Angličtina: 4000 slovíček podle témat Učíte se anglický jazyk a chcete si zopakovat nebo rozšířit slovní zásobu? Učebnice angličtiny od Erwina Tschirnera obsahuje 4000 nejdůležitějších slov, které jsou řazeny podle témat a […]