Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > Velký narozeninový den

Velký narozeninový den

7vYXMzAaYpc
Dnes sla­ví naro­ze­ni­ny něko­lik zná­mých bor­ců, pojď­me si je při­po­me­nout
Mark Hamill (65 let)
luke skywalker
Nejdůležitějším osla­ven­cem dneška je samo­zřej­mě nej­ob­lí­be­něj­ší herec obou auto­rů toho­to blo­gu. Legendární před­sta­vi­tel Luka Skywalkera, Jokera, Trickstera či Scarecrowa se dnes doží­vá vel­mi pěk­né­ho věku. My mu jako jeho vel­cí obdi­vo­va­te­lé pře­je­me jen to nej­lep­ší a vrouc­ně dou­fá­me, že Luke se doži­je Epizody IX.
Will Smith (48 let)
suicide squad will smith dcedit deadshot i cant wait
Ač se v posled­ní době nejed­nou zacho­val jako idi­ot, stá­le se jed­ná o dob­ré­ho her­ce, kte­rý posta­vil kari­é­ru na akč­ních fil­mech typu Bad Boys/Mizerové (1995), Independence Day/Den nezá­vis­los­ti (1996) a nej­no­vě­ji Suicide Squad/Sebevražedný oddíl (2016). I jemu bych rád popřál vše nej­lep­ší a dou­fám, že si roli Deadshota ze Suicide Squad střih­ne ješ­tě někdy v budouc­nu.
Michael Douglas (72 let)
ant man
Michael je jed­nou z nej­vět­ších postav his­to­rie kine­ma­to­gra­fie. Zahrál si v dnes již kul­tov­ních fil­mech jako např. Wall Street (1987), Basic Instinct/Základní instinkt (1992) The Game/Hra (1996) a Ant-Man (2015). S kari­é­rou se roz­hod­ně nelou­čí a uvi­dí­me jej napří­klad ve fil­mu Ant-Man and the Wasp (2018). Michaele, vše nej­lep­ší!!
Catherine Zeta-Jones (47 let)
chicago musical renee zellweger queen latifah catherine zeta jones
I Michaelova žena, velšská kra­sa­vi­ce Catherine, dnes sla­ví. Hvězda fil­mo­vé série se Zorro Mstitelem a drži­tel­ka Oscara za film Chicago (2002) v posled­ní době fil­mo­vá plát­na nedo­bý­vá. Přesedlala na tele­vi­zi a příští rok ji uvi­dí­me v seri­á­lu Feud v roli Olivie de Havilland.
Michael Madsen (58 let)
the hateful eight michael madsen quentin tarantino samuel l jackson tim roth
Posledním osla­ven­cem je taran­ti­nov­ský herec Michael Madsen. Hvězda fil­mů Reservoir Dogs/Gauneři (1992), Kill Bill (2003) a Hateful 8/8 hroz­ných (2016) má v plá­nu vydat ten­to rok ješ­tě spous­tu fil­mů. Snad mu to vyjde.
Vzpomínáme
Christopher Reeve (osla­vil by 64 let)
superman okay ok movies film
Nejlepší před­sta­vi­tel Supermana vůbec nás opus­til už před dva­nác­ti lety. Čest jeho památ­ce.
Zdroj gifů: giphy.com
Zdroj videa: youtube.com

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Ohlédnutí

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,42188 s | počet dotazů: 242 | paměť: 54864 KB. | 31.07.2021 - 01:15:50