Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Velká knižní záhada - kniha - recenze - 100 %

Velká knižní záhada - kniha - recenze - 100 %

velkazahada00
velkazahada00
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pavel Čech stvo­řil vyni­ka­jí­cí pohád­ko­vou kni­hu s neotře­lým nápa­dem. Velká kniž­ní záha­da opět mimo jiné vyni­ká krás­ný­mi obráz­ky, jejichž auto­rem je též sám spi­so­va­tel. Děj je dost zají­ma­vý. Postavy z jed­né kníž­ky ská­čou do dru­hé a nikdo neví proč. Jsou povo­lá­ny vědec­ké týmy do spe­ci­ál­ních labo­ra­to­ří, ve kte­rých se sna­ží této záha­dě při­jít na kloub. Vloží se do toho i minis­ter­stvo, stej­ně to však niče­mu nepo­mů­že. V kni­ze jsou rela­tiv­ně zásad­ní dvě posta­vy.

Jedna je kocour Alfréd a dru­há myšák Kvído. Tihle dva se dosta­nou ze svých knih ven a začne nej­vět­ší kniž­ní honič­ka v ději­nách. Přeskáčou spo­lu tako­vé množ­ství knih, že to snad ani není mož­né. Ovšem nepů­jde to done­ko­neč­na. Alfréd je posed­lý tou­hou chy­tit Kvída a sežrat ho, konec­kon­ců jako kaž­dá kočka. Kvída už také začnou opouš­tět síly, ale jak to dopad­ne, to si můžou čte­ná­ři sami pře­číst.

Jenom dodám, že kaž­dý nako­nec skon­čí v jiné kni­ze než ve své původ­ní. Co se týká hod­no­ce­ní, tak kni­ha je pod­le mě super. Čtenáři kro­mě kla­sic­kých malůvek od Pavla Čecha najdou ilu­stra­ce z růz­ných pohád­ko­vých knih, namát­kou Čert a Káča. Dokonce jsou zde i úryv­ky z růz­ných pohá­dek a pro­lí­ná se to s vyprá­vě­ním o Alfrédovi a Kvídovi. Opravdu sto­jí za to si ji poří­dit. Má 84 stran.

Knihu věno­va­lo nakla­da­tel­ství Petrkov.

  • Autor: Pavel Čech
  • Nakladatelstvi: Petrkov
  • Datum vydá­ní: 2014

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,74023 s | počet dotazů: 262 | paměť: 60864 KB. | 04.10.2022 - 08:40:47