Kritiky.cz > Recenze knih > VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA od Lubomíra Kupčíka

VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA od Lubomíra Kupčíka

20526069 10209232071230943 1075747757148643383 n

VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA

(50 NÁVODŮ k výro­bě indi­án­ských před­mě­tů)

Nejen pro děti, ale i dospě­lé, tábor­ní­ky a pros­tě pro všech­ny, kte­ré zají­má kul­tu­ra seve­ro­a­me­ric­kých indi­á­nů, tak pro ně je tu pozo­ru­hod­ná, obráz­ko­vá kni­ha s názvem Velká indi­án­ská kni­ha od Lubomíra Kupčíka, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Mladá fron­ta.

V úvod­ním slo­vě autor v krát­kos­ti před­sta­vu­je dlou­ho­le­tou tra­di­ci a jedi­neč­ný způ­sob živo­ta indi­á­nů, jenž má svo­je vlast­ní pra­vi­dla a růz­né „dress code­ss“ - ostat­ně jako všech­ny kul­tu­ry svě­ta, kte­rá strikt­ně dodr­žu­je, čímž indi­án­ské­mu sty­lu dodá­vá neza­po­me­nu­tel­nou tvář.


Kniha obsa­hu­je dohro­ma­dy 50 růz­ných návo­dů na výro­bu indi­án­ských před­mě­tů a tři vel­mi pou­ta­vé povíd­ky pře­vza­té z kni­hy Pláč ptá­ka bouř­li­vá­ka, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Orbis v Praze roku 1965.Tyto povíd­ky nejen, že nabá­da­jí čte­ná­ře k zamyš­le­ní, ale záro­veň ho i sezna­mu­jí s běž­ným živo­tem indi­á­nů a jejich nevšed­ní­mi tra­di­ce­mi.

Povídky nesou název „Sújské námlu­vy“, „Jak jsme počí­ta­li úde­ry na zra­ně­ném bizo­nu“ a „Krádež koní“; všech­ny tři samo­stat­ně umís­tě­né mezi jed­not­li­vý­mi návo­dy.

Kniha je roz­dě­le­na do čtyř vel­kých kapi­tol a násled­ných pod­ka­pi­tol, v kte­rých podrob­ně sezna­mu­je čte­ná­ře se vším, co si indi­á­ni oblé­ka­li, čím se rádi zdo­bi­li, v jakých obyd­lích byd­le­li, a jaké před­mě­ty den­ní potře­by pou­ží­va­li.

Jednotlivé kapi­to­ly:

 1. Účesy a ozdo­by hla­vy, náhr­del­ní­ky a náuš­ni­ce
 2. Ženské a muž­ské oděvy a obuv
 3. Zbraně
 4. Koně, obyd­lí a před­mě­ty den­ní potře­by.

Pokud se bude­te chtít vrh­nout na samot­nou výro­bu někte­rých indi­án­ských před­mě­tů, bude vám tato kni­ha vděč­ným spo­leč­ní­kem a hlav­ně uči­te­lem, kte­rý vás pro­ve­de krok za kro­kem na ces­tě k vytou­že­né­mu cíli.

Podrobně ilu­stro­va­né návo­dy včet­ně při­lo­že­ných postu­pů výro­by jsou vel­mi sro­zu­mi­tel­né a neje­ví se nijak slo­ži­té. Každý nad­še­nec indi­án­ské­ho živo­ta tedy pomo­cí nich hra­vě zvlád­ne vše sám a svý­ma vlast­ní­ma ruka­ma vyro­bit.

Velká indi­án­ská kni­ha na svých strán­kách názor­ně uka­zu­je pro nás tak tro­chu nezná­mý svět indi­á­nů, a je pou­ze na nás – čte­ná­řích – jak moc se nechá­me okouz­lit a vtáh­nout do toho­to pohád­ko­vé­ho svě­ta.

VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA (50 návo­dů k výro­bě indi­án­ských před­mě­tů)

Napsal a nakres­lil: Lubomír Kupčík

Vydala Mladá fron­ta a.s. v Praze v roce 2017

První vydá­ní, 104 stran

Pro děti od 9 let


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla12. listopadu 2017 TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla Pro malé i velké turisty je tu dokonalá a praktická příručka pod názvem „Turistický zápisník“ od Milana […]
 • Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli11. června 2018 Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli Tato "Kniha plná experimentů" od Anastazie Zanoncelli, jež vydalo nakladatelství Edika, obohatí znalosti nejen malých vědátorů, ale hlavně ulehčí život jejich rodičům při hledání odpovědí […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera9. září 2019 ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera S mými dcerkami doslova milujeme a hltáme dětské obrázkové interaktivní encyklopedie, které pohltí obsahem a čtenáře si podmaní svými kouzelnými obrázky. A tahle kniha "Svět lesa" je toho […]
 • Příroda v noci15. ledna 2019 Příroda v noci Jako malá jsem vždycky četla knížky s baterkou pod peřinou. Co já jsem se jich načetla, a co bych dala za to, kdyby nějaké podobné za mého dětství existovaly. Knížka, která by se dala číst […]
 • Příručka mladého zahradníka7. května 2019 Příručka mladého zahradníka Pokud máte doma malou zahradnici nebo zahradník, jež by si na své zahrádce, na balkoně nebo okenním parapetu rádi něco dobrého nebo krásného pro potěchu oka vypěstovali, je tahle kniha […]
 • NEOTVÍREJ TUHLE KNIHU. Přečti si něco jiného!31. srpna 2018 NEOTVÍREJ TUHLE KNIHU. Přečti si něco jiného! Každý ví, že nejlépe chutná zakázané ovoce, a ani tady to není výjimkou. Tahle kniha od australského rozhlasového hlasatele a komika Andyho Leea pobaví doslova všechny věkové […]
 • Indiánské tee-pee na prázdniny - hry na indiány a spoustu letní zábavy?10. července 2018 Indiánské tee-pee na prázdniny - hry na indiány a spoustu letní zábavy? Prázdniny jsou v plném proudu, a co by to bylo za prázdniny bez táboření, hry na indiány a spoustu letní zábavy? A jelikož se taková pravá hra na indiány neobejde bez skutečného […]
 • Jitřenka od Zuzany Štelbaské6. února 2019 Jitřenka od Zuzany Štelbaské V knize "Jitřenka" objevíte krásné a dojemné příběhy napsané s velkou láskou a něhou o jedné drobné dívence v gumových holínkách, která dostala jméno podle první ranní a poslední noční […]
 • Nejlepší české papírové skládačky - zábava, co se nikdy neomrzí...20. ledna 2019 Nejlepší české papírové skládačky - zábava, co se nikdy neomrzí... Oblíbené skládačky z různobarevného papíru v dětech probudí opravdový zájem o tvoření, povzbudí jejich fantazii, a hlavně procvičí a zdokonalí jemnou motoriku prstů. Navíc jako bonus jsou […]