Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA od Lubomíra Kupčíka

VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA od Lubomíra Kupčíka

20526069 10209232071230943 1075747757148643383 n

VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA

(50 NÁVODŮ k výro­bě indi­án­ských před­mě­tů)

Nejen pro děti, ale i dospě­lé, tábor­ní­ky a pros­tě pro všech­ny, kte­ré zají­má kul­tu­ra seve­ro­a­me­ric­kých indi­á­nů, tak pro ně je tu pozo­ru­hod­ná, obráz­ko­vá kni­ha s názvem Velká indi­án­ská kni­ha od Lubomíra Kupčíka, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Mladá fron­ta.

V úvod­ním slo­vě autor v krát­kos­ti před­sta­vu­je dlou­ho­le­tou tra­di­ci a jedi­neč­ný způ­sob živo­ta indi­á­nů, jenž má svo­je vlast­ní pra­vi­dla a růz­né „dress code­ss“ - ostat­ně jako všech­ny kul­tu­ry svě­ta, kte­rá strikt­ně dodr­žu­je, čímž indi­án­ské­mu sty­lu dodá­vá neza­po­me­nu­tel­nou tvář.


Kniha obsa­hu­je dohro­ma­dy 50 růz­ných návo­dů na výro­bu indi­án­ských před­mě­tů a tři vel­mi pou­ta­vé povíd­ky pře­vza­té z kni­hy Pláč ptá­ka bouř­li­vá­ka, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Orbis v Praze roku 1965.Tyto povíd­ky nejen, že nabá­da­jí čte­ná­ře k zamyš­le­ní, ale záro­veň ho i sezna­mu­jí s běž­ným živo­tem indi­á­nů a jejich nevšed­ní­mi tra­di­ce­mi.

Povídky nesou název „Sújské námlu­vy“, „Jak jsme počí­ta­li úde­ry na zra­ně­ném bizo­nu“ a „Krádež koní“; všech­ny tři samo­stat­ně umís­tě­né mezi jed­not­li­vý­mi návo­dy.

Kniha je roz­dě­le­na do čtyř vel­kých kapi­tol a násled­ných pod­ka­pi­tol, v kte­rých podrob­ně sezna­mu­je čte­ná­ře se vším, co si indi­á­ni oblé­ka­li, čím se rádi zdo­bi­li, v jakých obyd­lích byd­le­li, a jaké před­mě­ty den­ní potře­by pou­ží­va­li.

Jednotlivé kapi­to­ly:

 1. Účesy a ozdo­by hla­vy, náhr­del­ní­ky a náuš­ni­ce
 2. Ženské a muž­ské oděvy a obuv
 3. Zbraně
 4. Koně, obyd­lí a před­mě­ty den­ní potře­by.

Pokud se bude­te chtít vrh­nout na samot­nou výro­bu někte­rých indi­án­ských před­mě­tů, bude vám tato kni­ha vděč­ným spo­leč­ní­kem a hlav­ně uči­te­lem, kte­rý vás pro­ve­de krok za kro­kem na ces­tě k vytou­že­né­mu cíli.

Podrobně ilu­stro­va­né návo­dy včet­ně při­lo­že­ných postu­pů výro­by jsou vel­mi sro­zu­mi­tel­né a neje­ví se nijak slo­ži­té. Každý nad­še­nec indi­án­ské­ho živo­ta tedy pomo­cí nich hra­vě zvlád­ne vše sám a svý­ma vlast­ní­ma ruka­ma vyro­bit.

Velká indi­án­ská kni­ha na svých strán­kách názor­ně uka­zu­je pro nás tak tro­chu nezná­mý svět indi­á­nů, a je pou­ze na nás – čte­ná­řích – jak moc se nechá­me okouz­lit a vtáh­nout do toho­to pohád­ko­vé­ho svě­ta.

VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA (50 návo­dů k výro­bě indi­án­ských před­mě­tů)

Napsal a nakres­lil: Lubomír Kupčík

Vydala Mladá fron­ta a.s. v Praze v roce 2017

První vydá­ní, 104 stran

Pro děti od 9 let

 • Pravda o hovínku23. srpna 2019 Pravda o hovínku Nic tak nepřitahuje pozornost malých i velkých dětí, jako je téma týkajících se právě „hovínek“. A s pomocí tohoto fascinujícího, ale i velmi zábavného průvodce s originálním názvem […] Posted in Recenze knih
 • Jitřenka od Zuzany Štelbaské6. února 2019 Jitřenka od Zuzany Štelbaské V knize "Jitřenka" objevíte krásné a dojemné příběhy napsané s velkou láskou a něhou o jedné drobné dívence v gumových holínkách, která dostala jméno podle první ranní a poslední noční […] Posted in Recenze knih
 • NEOTVÍREJ TUHLE KNIHU. Přečti si něco jiného!31. srpna 2018 NEOTVÍREJ TUHLE KNIHU. Přečti si něco jiného! Každý ví, že nejlépe chutná zakázané ovoce, a ani tady to není výjimkou. Tahle kniha od australského rozhlasového hlasatele a komika Andyho Leea pobaví doslova všechny věkové […] Posted in Recenze knih
 • Manolito a Blbeček pobaví nejen malé ale i velké30. srpna 2018 Manolito a Blbeček pobaví nejen malé ale i velké Tak u téhle knížky jsem se náramně pobavila, a abych řekla pravdu, tak jsem se občas přistihla i u toho, že mně i smíchy tekly slzy po tváři. Ještě nikdy jsem se u žádné knihy nepobavila a […] Posted in Recenze knih
 • Dívka, která chtěla zachránit knížky16. srpna 2018 Dívka, která chtěla zachránit knížky Na tuhle knihu jsem se velmi těšila, nejen kvůli "mně blízkému" tématu, ale hlavně kvůli krásně poutavé obálce a v neposlední řadě i té velké záplavě krásných a kouzelných ilustrací, […] Posted in Recenze knih
 • Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli11. června 2018 Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli Tato "Kniha plná experimentů" od Anastazie Zanoncelli, jež vydalo nakladatelství Edika, obohatí znalosti nejen malých vědátorů, ale hlavně ulehčí život jejich rodičům při hledání odpovědí […] Posted in Recenze knih
 • GRAFOMOTORIKA: Už se můžu smát. Už se učím psát...1. května 2018 GRAFOMOTORIKA: Už se můžu smát. Už se učím psát... S jakou knížkou jde dětem psaní hezky od ruky? No jak jinak než-li s "GRAFOMOTORIKA: Už se můžu smát. Už se učím psát..." od Heleny Uhlířové, jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, […] Posted in Recenze knih
 • MAGICKÁ ZVÍŘATA: KOČIČÍ ČÁRY od HOLLY WEBBOVÉ1. května 2018 MAGICKÁ ZVÍŘATA: KOČIČÍ ČÁRY od HOLLY WEBBOVÉ Miluje-li vaše dítě milé a laskavé příběhy o zvířátkách, zcela určitě si nenechte ujít knihu „Magická zvířata - Kočičí čáry“ od Holly Webbové, jež vydalo nakladatelství Fragment, ve […] Posted in Recenze knih
 • Střevíček Škrpálek od Petry Svobody17. listopadu 2017 Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Příběh plný dobrodružství jedné malé holčičky a kouzelných botiček vás přímo pohltí v knížce „Střevíček Škrpálek“ od Petry Svobody, jež vydalo […] Posted in Recenze knih
 • PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti17. listopadu 2017 PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti Čas od času nás překvapí některé z otázek našich dětí na věci, na které sami neznáme odpověď. A ať se snažíme sebevíc, odpovědět […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,42588 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53350 KB. | 04.12.2021 - 06:48:01