Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Věčně tvá nevěrná

Věčně tvá nevěrná

word image 8
word image 8

Josef (Saša Rašilov) a Miluška (Lenka Vlasáková) jsou man­že­lé už snad celou věč­nost. Miluška učí aero­bik a své­ho man­že­la i dospí­va­jí­cí dce­ru neú­nav­ně zahr­nu­je péčí. Josef svou ženu milu­je, ale má sla­bost i pro mlad­ší a krás­něj­ší ženy. Jejich man­žel­ství, spo­lu s Josefovým kra­chu­jí­cím nakla­da­tel­stvím, se poma­lu řítí do záhu­by. Na záchra­nu při­jíž­dí teta Marta (Vilma Cibulková), kte­rá má šíle­ný plán, jak kra­chu­jí­cí man­žel­ství i nakla­da­tel­ství Josefa zachrá­nit. Jako zku­še­ná psy­cho­lož­ka pra­cu­jí­cí v man­žel­ské porad­ně naor­di­nu­je man­že­lům nevě­ru musí se při­stih­nout in flagran­ti. Bláznivá hra může začít.

Po vel­mi úspěš­ném fil­mu Život je život, kte­rý zís­kal oce­ně­ní na fes­ti­va­lu, napadla reži­sé­ra Milana Cieslara myš­len­ka pokra­čo­vat v kome­di­ál­ním žán­ru. Tentokrát se reži­sér pus­til do roman­tic­ké kome­die s cílem při­nést na plát­na kin zába­vu, zpro­střed­ko­va­nou neza­stu­pi­tel­ný­mi herec­ký­mi osob­nost­mi, jako je napří­klad Vilma Cibulková, Jiří Lábus, Lenka Vlasáková, Saša Rašilov a dal­ší.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,05591 s | počet dotazů: 210 | paměť: 55515 KB. | 16.05.2022 - 16:30:53