Večeře v ráji - román se lžící nostalgie, špetkou nebe a plnou hrstí lásky

vecere v raji

Máte rádi jíd­lo? Líbí se Vám romá­ny z pro­stře­dí restau­ra­ce? Milujete Francii? Román Večeře v ráji pat­ří do edi­ce Příběhy psa­né s chu­tí. Věřte, že po pře­čte­ní romá­nu se vám budou sbí­hat sli­ny a urči­tě si dáte něco dob­ré­ho k jídlu, tak jako já. 

Jacques a Ellie si spo­leč­ně ote­vřou na fran­couz­ském pobře­ží restau­ra­ci s názvem Paradis – Ráj. Ellie ale zemře a Jacques na vše zůsta­ne sám. Přestane mít smy­sl živo­ta, neba­ví ho vařit, pros­tě žít bez Ellie. Jejich restau­ra­ce se dosta­ne po sed­mi letech do ban­kro­tu. Přítel Jacqua najde řeše­ní. Milou Američanku Catherine, kte­ré zemřel man­žel pod koly kami­ó­nu před její­mi zra­ky, veli­ce jí zále­ží na tom, aby z restau­ra­ce Paradis udě­la­la skvě­lý pod­nik. Jacques nevě­ří, že se lás­ka k vaře­ní doká­že opět vrá­tit. V roz­ho­vo­rech se svou zemře­lou man­žel­kou to doká­že pře­ko­nat. Na půdě nalez­ne sešit plný recep­tů, kte­rý psa­la Ellie. Začne pod­le něj vařit všech­ny ty dob­ro­ty a pře­ko­ná­vat sám sebe. Postupně si začí­ná uvě­do­mo­vat, že se k Catherine nehez­ky cho­val a že mu není lhos­tej­ná. Dokážou se oba vyrov­nat se svou minu­los­tí a začít zno­vu ve sta­ro­no­vé restau­ra­ci Paris?

Mám moc ráda romá­ny, kte­ré se ode­hrá­va­jí v restau­ra­cích a jsou o jíd­le. Tento román byl nejen o jíd­le, ale pře­de­vším o lás­ce, smut­ku i pří­le­ži­tos­ti. Jacquesovi zemře­la jeho milo­va­ná Elli a musel se s tím doká­zat vyrov­nat. Bylo to veli­ce slo­ži­té. Catherine pro­ží­vá to stej­né a poda­ří se jí to zvlád­nout. Tento pří­běh je oprav­du román se lží­cí nos­tal­gie, špet­kou nebe a plnou hrs­tí lás­ky. Další pozi­ti­vum této kni­hy jsou recep­ty ze seši­tu recep­tů po zemře­lé Ellie.  Úplně se mě sbí­ha­ly sli­ny, jaké dob­ro­ty doká­zal Jacques vykouz­lit.


Autor: Ben Bennett

Žánr: čte­ní pro ženy

Edice - Příběhy psa­né s chu­tí

Vydáno: 2015, Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 248

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná lepe­ná s chlop­ně­mi

ISBN: 978-80-267-0211-5

Ben Bennett se naro­dil v roce 1970. Vystudoval žur­na­lis­ti­ku, diva­dlo a film. Pracoval pro růz­né reklam­ní agen­tu­ry a časo­pi­sy, pak se ale roz­ho­dl zůstat na vol­né noze a věno­vat se pou­ze spi­so­va­tel­ské a sce­náris­tic­ké čin­nos­ti. Jeho prvo­ti­na z roku 2009 Solange es Wunder Gibt (Dokud se dějí zázra­ky) se oka­mži­tě vyhoup­la mezi best­selle­ry. V sou­čas­nos­ti žije na Mallorce a v Kalifornii.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Tajná přísada láska - román o jídle, restauraci i bezmezné lásce24. října 2018 Tajná přísada láska - román o jídle, restauraci i bezmezné lásce Román o jídle, vaření i restauraci, ale také o bezmezné lásce a citu. Hledáte příjemné čtení, při kterém si můžete pochutnat a neztloustnete při tom? Láska může být opravdu tajnou přísadou […]
  • Polibek jako dezert – lepší než čokoláda19. února 2019 Polibek jako dezert – lepší než čokoláda Milujete jídlo a romány z prostředí restaurace s jemným nádechem erotického jiskření? Hledáte příjemné čtení, při kterém si můžete zamlsat a neztloustnete při tom? Láska může být opravdu […]
  • Poslední nádech - poutavý román z drsné Tasmánie10. září 2018 Poslední nádech - poutavý román z drsné Tasmánie Eva je devětadvacetiletá porodní asistentka, která se vdala za Jacksona. Pouhých deset měsíců po svatbě Jackson zemře při pádu ze skály při rybaření. Jeho tělo ale nebylo nalezeno. Eva ho […]
  • Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku3. března 2019 Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku Kniha „Sídlo smutku“ je skvěle napsaná kniha s tajemným a podmanivým duchařským příběhem, kde se minulost krásně prolíná s přítomností a postupně rozplétá psychické problémy a vnitřní […]
  • Lynn Crosbieová: Kdes byla včera v noci – 85 %24. září 2017 Lynn Crosbieová: Kdes byla včera v noci – 85 % My girl, my girl, don't lie to me, Tell me where did you sleep last night. In the pines, in the pines, Where the sun don't ever shine. O tom, co by se stalo, kdyby se Kurt […]
  • Světlo ženy15. července 2019 Světlo ženy Světlo ženy je obdivuhodná kniha, která mě velmi dojala pro své nadčasové myšlenky, ale i proto, že je nejen plná všudypřítomného smutku, ale i nikdy nehynoucí naděje.  Jednoho dne se na […]
  • Upřímnou soustrast11. srpna 2019 Upřímnou soustrast Kniha "Upřímnou soustrast" mě upoutala především pro svůj velmi nevšední název a zvolené téma, neboť co si budeme nalhávat, o řemeslu "funebráka" a smrti může psát buď jen opravdový […]
  • Manželské okovy - opravdu silný příběh12. listopadu 2018 Manželské okovy - opravdu silný příběh Máte rádi romány Kláry Janečkové? Chcete zažít opravdu silný příběh a trochu se i bát? Neváhejte a sáhněte po novince Manželské okovy. Rozhodně nebudete litovat.  Sofie po otcově smrti a […]
  • Šarlatové kimono - kniha4. listopadu 2017 Šarlatové kimono - kniha Slunce se klonilo k západu a v jednom malém domku na verandě odpočíval stařec a přimhouřenýma očima se díval do slunka. Byl uvolněný a dýchal čistý vzduch, který kolem něj poletoval. […]
  • Cizí ložnice – poutavý příběh od nejprodávanější slovenské autorky8. října 2018 Cizí ložnice – poutavý příběh od nejprodávanější slovenské autorky Radka pracuje jako realitní makléřka. Je jí 26 let. Jednoho dne se probudí v nemocnici a vůbec neví, co se stalo. Střípky vzpomínek ji postupně začnou dotvářet příběh, co se vlastně […]