Kritiky.cz > Filmové recenze > Retro filmové recenze > Ve stínu - V bývalém Československu 50. let!

Ve stínu - V bývalém Československu 50. let!

VeStinu

David Ondříček pat­ří - snad spra­ved­li­vě - mezi před­ní čes­ké fil­ma­ře. Jeho „Šeptej“ je pro mě dodnes syno­ny­mem gene­rač­ní­ho fil­mu.
A co dílo „Ve stí­nu“?

Ondříček tu má opět své oblí­be­né her­ce (Trojan, Babčáková, Taclík,...) a sna­ží se divá­kům před­sta­vi lehce noi­ro­vý sní­mek ode­hrá­va­jí­cí se v době krát­ce před měno­vou refor­mou roku 1953. V době tuhé čes­ko­slo­ven­ské tota­li­ty. Příběh začí­ná krá­de­ží v kle­not­nic­tví, kte­rou začne kapi­tán Hakl (Trojan) pocti­vě vyšet­řo­vat, brzy však zjis­tí, že sto­py vedou dále, mno­hem dále (a výše).

Po tech­nic­ké strán­ce může­me fil­mu málo­co vytknout. Kostýmy, kame­ra, atmo­sfé­ra i pro­stře­dí sedí doko­na­le. To, co na fil­mu nese­dí, je ale bohu­žel prak­tic­ky vše ostat­ní... Laciným, šestá­ko­vým pří­bě­hem počí­na­je a hloupý­mi logic­ký­mi (a his­to­ric­ky věc­ný­mi) chy­ba­mi kon­če. Ve fil­mu je patr­ný jas­ný morál­ní apel, nicmé­ně jeho akté­ři jsou poně­kud nere­ál­ní, nesku­teč­ní. Představa svě­do­mi­té pří­sluš­ní­ka poli­ce v roce 1953, kte­rý upřím­ně věří, že může odha­lit roz­sáh­lé poza­dí tzv. „poli­tic­kých pro­ce­sů“ by mož­ná moh­la spa­dat do reá­lií USA té doby, nicmé­ně roz­hod­ně ne do teh­dej­ší­ho Československa. Veskrze naiv­ní (a nechtě­ně uma­nu­tě sobec­ká) je pak i moti­va­ce kapi­tá­na Hakla na kon­ci sním­ku. Co svým počí­ná­ním zís­ká? Zachrání něko­ho? Jistě, bojo­vat pro­ti „kra­ka­ti­ci“ (jak se ve fil­mu nazý­vá nená­vi­dě­ný sys­tém, kte­ré­mu mimo­cho­dem sám Hakl slou­ží) je bez­po­chy­by tře­ba, ale tak­to neú­čel­ně....?

Podobné hlouposti v kom­bi­na­ci s dost sla­bým scé­ná­řem (prý se něko­li­krát pře­pi­so­val, až z původ­ní ver­ze nezů­stal takřka řádek na řád­ku) tak vytvá­ře­jí jen hez­ky nato­če­nou snůš­ku nesmys­lů.


Foto: Falcon

 • Ve stínu - Herecký koncert Ivana Trojana13. března 2019 Ve stínu - Herecký koncert Ivana Trojana Detektivní případ, který musí řešit kapitán Hakl, začíná pěkným vyloupením trezoru. Zdá se, že stačí zapátrat v policejní kartotéce, a lupič bude rychle dopaden. U židovského kasaře […] Posted in Retro filmové recenze
 • Čtvrtá hvězda (TV seriál)15. srpna 2018 Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo jako druhý noční recepční v tříhvězdičkovém hotelu Meteor na periferii Prahy. Štěpána zajímá Pavlínka […] Posted in Galerie
 • Čtvrtá hvězda29. listopadu 2013 Čtvrtá hvězda Na novinářské projekci dne 28.11.2013 byl novinářům představen nový  seriál České televize,  který uvidí diváci počátkem roku 2014 na kanálu ČT1. Na co se mohou diváci těšit? Děj se […] Posted in Filmové premiéry
 • Díra u Hanušovic - 60 %22. července 2014 Díra u Hanušovic - 60 % Stejně jako si nikdo nemůže vybrat své rodiče, tak si ani Jaruna (Lenka Krobotová)  s Marunou (Tatiana Vilhelmová)  nevybraly svou věčně nabručenou mámu a chalupu na vesnici, kam se dnes […] Posted in Filmové recenze
 • Díra u Hanušovic - Tisková konference21. července 2014 Díra u Hanušovic - Tisková konference Ve středu 16.7.2014 se uskutečnila tisková konference s tvůrci nového českého filmu Díra u Hanušovic. Režisér Miroslav Krobot a Lubomír Smékal( profesí psycholog)  napsali scénář, který je […] Posted in Články
 • Jedna ruka netleská - 4. film Davida Ondříčka12. února 2019 Jedna ruka netleská - 4. film Davida Ondříčka Už je tomu nějaký ten pátek, kdy šel do kin film Davida Ondříčka Jedna ruka netleská (v roce 2003).Režisér David Ondříček si vzal do filmu podobnou skupinu lidí, co s ním vytvářela film […] Posted in Retro filmové recenze
 • Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř"16. srpna 2018 Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř" Na Václavském náměstí před Národním muzeem si 16.ledna 1969 přinese kanistry s benzínem, poleje se a posléze i zapálí mladý muž. V šedém zimním dni tak zazáří „hořící keř“, který se snaží […] Posted in Filmové recenze
 • Přání k mání - 75 %26. prosince 2017 Přání k mání - 75 % Albert žije se svou maminkou a tatínkem v bytě, který trochu připomíná skladiště. Je to možná tím, že jeho rodiče se živí jako kouzelníci, iluzionisté. Pracují spolu dlouho a úspěšně, ale […] Posted in Filmové recenze
 • Přání k mání - PÁR ZAJÍMAVOSTÍ A ČÍSEL6. prosince 2017 Přání k mání - PÁR ZAJÍMAVOSTÍ A ČÍSEL Natáčení filmu Přání k mání trvalo 4 měsíce. O měsíc déle oproti plánu. Prodleva byla způsobena především sněhem a chřipkou, která postihla dětské herce. Ve filmu bylo použito 236 […] Posted in Zajímavosti
 • Přání k mání - JAK VZNIKAL FILM A JEHO KOUZELNÝ SVĚT6. prosince 2017 Přání k mání - JAK VZNIKAL FILM A JEHO KOUZELNÝ SVĚT „A hlavně je film o tom, čeho jsme schopni dosáhnout, když uvěříme sami sobě.“ VÍT KARAS, režisér Dne 2. 10. 2017 to byly přesně čtyři roky, kdy Vítu Karasovi přinesl producent Jan Maxa […] Posted in Speciály

Ve stínu - V bývalém Československu 50. let!
Hodnocení: 1 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

 1. Asi takhle .... Nechci rikat ze CSFD je mod­la, ale tady v tom pri­pa­de to sedi napros­to pres­ne pane kri­ti­ku... Septej 🙂 az na par for­ku je pek­nej shit coz potvr­zu­je i nazor mno­hych jinych... o zasad­ni gene­rac­ni film se roz­hod­ne nejed­na, to jsme si muse­li poc­kat az na Samotare.... Jednou z nej­vet­sich trage­dii fil­mu je kape­la Colorfactory a jeji prvo­pla­no­vy vznik snad jen a pou­ze pro ten­to film. Sakra proc tam neni neco co se v te dobe oprav­du poslou­cha­lo ??? ...Tomu vse­mu odpo­vi­da i hod­no­ce­ni na CSFD:). Smutne hod­no­ce­ni spat­ne­ho fil­mu... Na dru­he stra­ne ve Stinu odcha­zi z 80% 🙂 a to napros­to zaslouzene...Z toho fil­mu dycha atmos­fe­ra te doby a slus­ne nape­ti po celou dobu. Podobny pocit jsem mel jes­te u Tomana...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...