Takovou krkovičku jste ještě nejedli - Zapékaná krkovička si získá i ty nejnáročnější milovníky grilování!

fb 14998011020 1

Máme recept pro všech­ny milov­ní­ky vep­řo­vé­ho masa! Tento úžas­ný recept udě­lá dojem na vaši rodi­nu a přá­te­le. Navíc je chut­ný a snad­ný! Spájí to nej­lep­ší - pivo, gri­lo­vá­ní a den na čer­stvém vzdu­chu. Přečtěte si postup, jak při­pra­vit nej­chut­něj­ší pokrm sezó­ny!

Potřebujeme: 

- 1,5 kg vep­řo­vé­ho masa
- 60 ml svět­lé­ho piva
- 100 ml slu­neč­ni­co­vé­ho ole­je
- gulášo­vé koře­ní
- 1 lží­ce medu
- 2 kg bram­bor (nakrá­jí­me na plát­ky)
- koře­ní pod­le chu­ti
- 2 cibu­le - čer­ve­ná a bílá
- 100 g sla­ni­ny
- 4-5 strouž­ků česne­ku
- 200 g zaky­sa­né sme­ta­ny
- hrst petr­žel­ky

Začínáme!

Příprava: 

Z ole­je, gulášo­vé­ho koře­ní, medu a piva udě­lá­me mari­ná­du. Na plech ulo­ží­me bram­bo­ry a potře­me ten­kou vrst­vou mari­ná­dy. Zbylou vyu­ži­je­me k masu.

Cibuli nakrá­jí­me na koleč­ka a polo­ží­me na bram­bo­ry. To samé udě­lá­me i se sla­ni­nou.

Navrch polo­ží­me mari­no­va­nou krko­vič­ku.

Celý pro­ces opa­ku­je­me a uklá­dá­me jed­nu vrst­vu za dru­hou.

Přikryjeme hli­ní­ko­vou fólií a trou­bu vyhře­je­me na 200°C. Pečeme 50-60 minut.
Na násle­du­jí­cí stra­ně vám uká­že­me posled­ní kro­ky recep­tu.

Připravíme omáč­ku. Smícháme sme­ta­nu, pro­tla­če­ný česnek a oblí­be­né koře­ní pod­le chu­ti.

Několik minut před kon­cem peče­ní omáč­kou poli­je­me maso. Vložíme do trou­by a peče­me dozla­to­va.

A máte hoto­vo! 🙂


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Článek byl převzat z webu  Dnešnídoba.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky: