Pokud používáte vývar z kostky, po přečtení tohoto článku to už víc neuděláte!

fb 1497517964kostki

Vývar z kost­ky je vel­mi popu­lár­ní. Díky němu je polév­ka hoto­vá rych­le­ji a má inten­ziv­něj­ší chuť.

Nicméně, die­to­lo­go­vé varu­jí, že bychom se výva­ru měli radě­ji vyhý­bat. Níže najde­te důvo­dy proč:

1. Vysoký obsah soli

Je jas­né, že sůl dodá­vá chuť, ale také zadr­žu­je vodu v těle a nebez­peč­ně zvy­šu­je krev­ní tlak! Místo soli je lep­ší sáh­nout po jiná koře­ní a bylin­ky - polév­ka navíc bude nád­her­ně vonět!

2. Obsahuje pal­mo­vý olej

Je vel­mi zdra­ví škod­li­vý! Neobsahuje žád­né živi­ny, ale zvy­šu­je hla­di­nu cho­leste­ro­lu a způ­so­bu­je při­bí­rá­ní.

3. Zvýrazňovače chu­tí

Jak jsme už napsa­li výše, je lep­ší sáh­nout po bylin­kách a ne po glu­ta­ma­nu. Také ho čas­to může­me najít v instant­ních polév­kách… Nadměrné množ­ství způ­so­bu­je boles­ti hla­vy, zvý­še­ní těles­né hmot­nos­ti a také nad­měr­né poce­ní…

4. Umělá bar­vi­va

Věděli jste, že při výro­bě kos­tek se pou­ží­vá amo­ni­a­ko­vý kara­mel, kte­rý způ­so­bu­je žalu­deč­ní potí­že a hyperak­ti­vi­tu?

Čím lze nahra­dit nezdra­vé kost­ky?

Odborníci dopo­ru­ču­jí vývar uva­řit ze zele­ni­ny a masa a také při­pra­vit i „aro­ma­tic­kou pas­tu“ - nastrou­ha­ná mrkev, celer, cibu­le a koře­ní (bazalka, petr­žel, kori­an­dr). Všechno sta­čí smí­chat dohro­ma­dy a dát zamra­zit do for­my na led. Díky tomu si dlou­ho udr­ží svou svě­žest a vy bude­te mít po ruce vždyc­ky pří­rod­ní a domá­cí kost­ky 🙂

Více na Kritiky.cz
Rozhovory 56. Zlín Film Festival - Markéta Pášmová - Umělecká ředitelka Zlín Film Festival ...
Pixely - Obsah/O filmu             OBSAH              Jako děti v osmdesátých letech Sam Brenn...
Dynamit v zeleném – 60 % Tak jsem si připomněl svoje mládí, kdy ještě v Československé televizi frčely filmy s ...
Ali Něco co málokdo viděl a stojí za to, to vidět - film o osobnosti jménem Muhammad Ali...
Operní premiéry v sezoně 2017/18 - Národní divadlo v Praze Už koncem srpna se rozběhla 135. sezona Národního divadla v Praze a umělecké soubory připravu...

Ohodnoťte článek


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *