Česnekový sirup je 10x silnější než penicilin a poradí si s rakovinou a jinými chorobami

Vyrobte si nový domá­cí sirup z česne­ku, kte­rý vám pomů­že ve vašem zdra­ví. Je neu­vě­ři­tel­ně zdra­vý, zce­la pří­rod­ní a nabí­zí mno­ho zdra­vot­ních bene­fi­tů, pro vaše zdra­ví. Recept je vel­mi jed­no­du­chý a je snad­né ho vyro­bit z dostup­ných suro­vin. Jak jsme již řek­li, je jed­no­du­chý a zvlád­ne ho kaž­dý. Potřebujete jableč­ný ocet, česnek a pří­rod­ní med. Všechny tyto suro­vi­ny, mají v sobě úžas­né účin­ky.

Proč bychom měli pít ten­to česne­ko­vý sirup?
Tento sirup vám nakop­ne imu­nit­ní sys­tém, sní­ží krev­ní tlak a hla­di­nu špat­né­ho cho­leste­ro­lu. Ochrání vás před prochlad­nu­tím a infek­ce­mi.

recept:
8 strouž­ků jem­ně roz­mač­ka­né­ho česne­ku
200 ml jableč­né­ho octa
200 ml medu

Postupujte přes­ně pod­le návo­du. Zde je vše, co bude­te dělat. Takže nej­pr­ve si roz­mi­xu­je­te česnek v mixé­ru. Pak při­dá­te med a jableč­ný ocet a dále mixu­je­te. Po 15 sekun­do­vém roz­mi­xo­vá­ním, při­dej­te směs do skle­ni­ce. Uchovejte to v led­ni­ci na 5 dní. Po dobu 5 dnů, neza­po­meň­te směs občas pro­mí­chá­vat. Po 5 dnech je směs hoto­vá a při­pra­ve­ná na kon­zu­mo­vá­ní.

Více na Kritiky.cz
Doprovodný program Palm Off Festivalu 2018 nabídne bezplatné projekce filmů, diskuse a dvě výstavy Třetí ročník mezinárodního setkání divadel střední Evropy Palm Off Fest proběhne v Divadl...
Dívka ve vlaku v podání tří českých hereček Paula Hawkins v životní formě. Kniha roku 2015. Román, který láme prodejní rekordy a na prvn...
Malíř vzpomínek Zkuste si představit lék, po jehož požití byste si vybavili své vzpomínky na minulé životy....
Nejlepší filmy o běhání Vždy když nějaký text začíná slovy "nejlepší o...", popřípadě "nejlepší z...", tak je ...
Dům (Dom 2011) Film Dům slovenské režisérky Zuzany Liové je snímkem, na který jsem se dlouho těšil. Film z...

Jak ho pou­ží­vat?
Jak být super zdra­vý? Vyberete si 2 čajo­vé lžič­ky česne­ko­vé­ho siru­pu do skle­ni­ce s vodou a vypij­te ho. Každé ráno na lač­ný žalu­dek – jakmi­le se ráno vzbu­dí­te. Vždy vodu se siru­pem premiešajte.Tento sirup je vel­mi moc­ný pro­stře­dek pro­ti mož­ným cho­ro­bám.

O ingre­di­en­cích
Česnek – je to jed­na z nej­zdra­věj­ších suro­vin po celém svě­tě. Má vel­mi dob­ré anti­bak­te­ri­ál­ní účin­ky. Zabrání prochlad­nu­tí a viróze. Česnek vám pomů­že nakop­nout váš imu­nit­ní sys­tém a je to jed­no z nej­zdra­věj­ších anti­bi­o­tik. Každý den by se česnek měl kon­zu­mo­vat abychom ty úžas­né slož­ky měly v těle a pro­ti cho­ro­bám efek­tiv­ně bojo­va­li.

Med – má také výbor­né anti­bak­te­ri­ál­ní účin­ky a je to super zdra­vá ingre­di­en­ce a lidé ji zvyk­nou pou­ží­vat, aby je ochrá­ni­li před chro­nic­kým kaš­lem.

Jablečný ocet – je plný phy­to­nu­tri­en­ty, což je vel­mi úspěš­né a pro­duk­tiv­ní, jako pre­ven­ce rako­vi­ny. Obsahuje mno­ho cit­ric­kých kyse­lin, kte­ré pomo­hou i vaším led­vi­nám.

Česnekový sirup je 10x silnější než penicilin a poradí si s rakovinou a jinými chorobami
Hodnocení: 3.6 - ‎9 hl.


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *