Vaření pro děti do jednoho roku

img a291684 w1731 t1504116741

Po obdo­bí koje­ní pře­chá­ze­jí děti postup­ně na pev­nou stra­vu. Nebojte se zkou­šet růz­né suro­vi­ny již od šes­ti měsí­ců věku. Děti do jed­no­ho roku nepo­tře­bu­jí jíst maso kaž­dý den, pro­to jim posta­čí jed­nou či dva­krát týd­ně k obě­du pou­ze zele­ni­no­vý pokrm nami­xo­va­ný z barev­ných a chu­ťo­vě zají­ma­vých suro­vin.
sladké brambory
Batáty
Batáty obsa­hu­jí vel­ké množ­ství sacha­ri­dů, pro­to jsou výraz­ně slad­ké. Dětem jejich chuť urči­tě vadit nebu­de, ale je dob­ré při­mí­chat k nim jinak chu­ťo­vě výraz­nou zele­ni­nu. Batáty se sne­sou téměř s čím­ko­liv, napří­klad s cuke­tou, fenyklem či špe­ná­tem. I přes výraz­ně slad­kou chuť jsou vel­mi zdra­vé, výživ­né a plné vita­mí­nů.

Brambory
Klasická, dostup­ná, lev­ná a úžas­ná suro­vi­na, ze kte­ré lze při­pra­vit nespo­čet pokr­mů. Přestože v posled­ní době bram­bo­ry nema­jí pří­liš dobrou pozi­ci mezi zdra­vý­mi potra­vi­na­mi, dětem je s kli­dem dávej­te i pra­vi­del­ně. Brambory kupo­di­vu obsa­hu­jí více cuk­ru i bíl­ko­vin než batá­ty, ale chu­ťo­vě tak výraz­né nejsou, kom­bi­nuj­te je pro­to s výraz­něj­ší zele­ni­nou. Například čer­ve­nou řepou, hráš­kem nebo kuku­ři­cí. 
čerstvá brokolice
Brokolice
Brokolice je zdra­vá, ne však pří­liš oblí­be­ná suro­vi­na, podává-li se samot­ná a neo­chu­ce­ná. Kvalitní bro­ko­li­ce uva­ře­ná na páře však může být vyni­ka­jí­cí, obzvlášť pokud ji smí­chá­te s kuře­cím masem, batá­ty nebo mrkví. Brokolice je boha­tá na hoř­čík, žele­zo, vita­min C i dras­lík.

Celer
Většinou jen základ polé­vek a omá­ček, vyni­ka­jí­cí je však i samot­ný, napří­klad jako pyré. Je to chut­ná alter­na­ti­va k bram­bo­ro­vé kaši. Kromě něko­li­ka vita­mí­nů obsa­hu­je také hoř­čík, žele­zo, fos­for, sodík a dal­ší pro­spěš­né lát­ky. Navíc vita­mí­ny neztrá­cí ani během vaře­ní.

Cuketa
Skvělá zele­ni­na pro děti. Ideálně pokud je domá­cí. V tom pří­pa­dě ji vař­te a mixuj­te i se slup­kou. Cuketa se chu­ťo­vě sná­ší s čím­ko­liv a skvě­le tak dopl­ní maso­ze­le­ni­no­vý pokrm, napří­klad s rýží nebo bram­bo­ra­mi.

Červená řepa
Není zrov­na hitem rodin­ných recep­tů, spous­ta lidí k ní má aver­zi ješ­tě ze škol­ky. Dobře při­pra­ve­ná čer­ve­ná řepa je však deli­ka­te­sa, kte­rá má vel­mi pozi­tiv­ní účin­ky na lid­ské zdra­ví. Pokud ji nechce­te lou­pat a tepel­ně upra­vo­vat, kup­te si již uva­ře­nou celou řepu, kte­rou může­te rov­nou roz­mi­xo­vat. Jen se potom nelek­ně­te výraz­ně čer­ve­né sto­li­ce a někdy i moči, kte­rou můžou děti po sně­de­ní řepy mít.

Dýně
Velmi mód­ní suro­vi­na, kte­rou si může­te pěs­to­vat i doma. Má mno­ho odrůd, ale kuli­nář­sky nej­za­jí­ma­věj­ší jsou Hokaido a máslo­vá dýně. Obě mají po tepel­né úpra­vě krás­ně kré­mo­vou kon­zis­ten­ci a jem­ně slad­kou chuť. Skvěle se kom­bi­nu­jí s masem i jinou zele­ni­nou.

Fenykl
Kvalitní vylep­še­ní dět­ských jídel, kte­ré je chu­ťo­vě zají­ma­vé, naslád­lé, a navíc má pozi­tiv­ní účin­ky na trá­ve­ní. Dětem povař­te jen měk­ké čás­ti fenyklu a kvů­li výraz­né chu­ti ho při­dá­vej­te s mírou.
mrkvová šťáva
Mrkev
Naprostá kla­si­ka dět­ských jídel­níč­ků. Vařená nebo i syro­vá a roz­mi­xo­va­ná s hor­kou vodou je pro děti jed­ním z neob­lí­be­něj­ších jídel, obzvlášť zpo­čát­ku. Příliš mno­ho mrkve však může dětem dodat lehce oran­žo­vou bar­vu.

Více na Kritiky.cz
Jitka Lenková: Tajemná místa Česka Máte rádi záhady, tajemství a navíc s oblibou putujete po pestrých koutech naší země? Pak b...
Poslední klapka natáčení české části komedie Zdeňka Trošky Doktor od Jezera hrochů Definitivně poslední 33. klapka natáčení české části komedie Zdeňka Trošky Doktor od Jeze...
RESCUE 2: Everyday Heroes Někdo má rád střílečky, někdo jezdí kamionem a někteří zase mají rádi simulace. Od simu...
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny Screeny z nejnovějšího traileru na listopadovou novinku....
Meduňkový sirup na spaní Pokud trpíte nespavostí, bolestivou menstruací anebo jen zažívacími potížemi a kolikami, u...


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jak šetřit při nákupech na internetu19. června 2019 Jak šetřit při nákupech na internetu Při nakupování je možné ušetřit. A internet je v tomto ohledu skvělým pomocníkem. Přestože se stále někteří nakupovat to, co si nemohou osahat, obávají, není k tomu důvod. Jak výhodně […]
  • Sexuální přitažlivost ženy25. prosince 2019 Sexuální přitažlivost ženy Pro muže je jeho žena nádherná, i když nesplňuje všeobecná kritéria o kráse. I když i o těch lze polemizovat. Co to vlastně je být krásná? Být štíhlá nebo spíše při těle? Mít velké oči […]
  • Intimní život se po porodu určitým způsobem změní10. října 2019 Intimní život se po porodu určitým způsobem změní Intimní život je ve vztahu opravdu důležitý. Ať už si to chceme přiznat nebo ne. K vztahu to prostě patří a je to nedílnou součástí našeho života. Mnoho mužů si ale stěžuje na […]
  • Manšestr se znovu vrací na scénu!11. června 2019 Manšestr se znovu vrací na scénu! Manšestr je materiál, který si v posledních několika letech užil nejen spoustu velkolepých vzestupů, ale i možná mnohem více krkolomných pádů. Každá z nás určitě moc dobře ví, o čem je […]
  • Dětské oslavy narozenin16. prosince 2019 Dětské oslavy narozenin Každé narozeniny našeho dítěte jsou velice významnou událostí, proto bychom je měli patřičně oslavit. Každé tyto narozeniny si budeme pamatovat nejen my, ale především naše děti. Čím budou […]
  • Pletené šaty si razí cestu do našich šatníků!6. srpna 2019 Pletené šaty si razí cestu do našich šatníků! Podzimní móda je plná barev, hřejivých odstínů, měkoučkých střihů a chybět nesmí ani pletené šaty, které bezesporu patří mezi největší trendy podzimního období. Možná už je máte doma, […]
  • Retro styl20. prosince 2019 Retro styl Retro móda je oděvní styl, který vycházející z minulosti. Pojďme se společně podívat na oblečení ve stylu let '40, '50 a '60´.     40´ I přes […]
  • Byt stylově a levně? Snadno a rychle!17. září 2019 Byt stylově a levně? Snadno a rychle!  Spousta nejenom mladých lidí naráží při zařizování bytu na jeden, konkrétně dva velké a poměrně dost podstatné problémy – nedostatek financí, přesto chtějí stylové a hezké […]
  • Spojené nádoby13. září 2019 Spojené nádoby Láskaje sama o sobě složitou záležitostí. Nemůžeme bez ní žít a zvláště pro ženy se často stává středem jejich života. Trápí se kvůli ní, ale zároveň je povznáší a probouzí v nich ty […]
  • Chtějí muži ideál?10. září 2019 Chtějí muži ideál? Ženy si tak často dělají starosti, aby byly pro svého muže sexuálně přitažlivé. Snaží se držet dietu, aby byly štíhlé, oblékat a líčit se podle poslední módy. Vy se tak snažíte, protože si […]