Vánoční úklid efektivně a s co nejmenší námahou

img a301065 w1682 t1511182867

Ať už máte úklid rádi či niko­liv, před Vánocemi je potře­ba se na to pořád­ně vrh­nout a dát byd­le­ní tro­chu do kupy. Už jen pro náš dob­rý pocit. Takový vel­ký gene­rál­ní úklid vám zase něja­kou dobu vydr­ží a vy se bude­te ve svém domo­vě cítit urči­tě mno­hem lépe. Jak zvlád­nout úklid efek­tiv­ně a s co nejmen­ší náma­hou? Přinášíme vám rady a typy, kte­ré vám urči­tě pomo­hou –

mop

1) Připravte si vše potřeb­né.Na samot­ném začát­ku uklí­ze­ní je potře­ba při­pra­vit veš­ke­ré čis­ti­cí pro­střed­ky a pomůc­ky, kte­ré bude­te potře­bo­vat. Vyhnete se tak zby­teč­né­mu pobí­há­ní po bytě.

2) Místnosti uklí­zej­te postup­ně –začně­te v jed­né míst­nos­ti, kte­rou důklad­ně ukli­dí­te a až potom se vrh­ne­te na dal­ší a dal­ší. Neuklízejte všu­de naráz, způ­so­bí vám to ako­rát cha­os a bude­te si prach pře­ná­šet z míst­nos­ti do míst­nos­ti. Koupelnu bys­te měli uklí­zet jako posled­ní.

3) Postupujte odsho­ra dolů.Je to cel­kem logic­ké, ale mno­ho lidí na to veli­ce čas­to zapo­mí­ná. Když ale nej­pr­ve vytře­te pod­la­hu a až potom bude­te ome­tat pavu­či­ny nebo utí­rat prach, je logic­ké, že pod­la­ha čis­tá nevy­dr­ží a bude­te ji muset vytí­rat zno­vu.

4) Když úklid, tak důklad­ný.Nastalo obdo­bí pod­zi­mu a zima se blí­ží neza­dr­ži­tel­ným způ­so­bem. Ukliďte si tedy sezón­ní věci, pro­jdě­te skří­ně a vyřaď­te napří­klad malé či obno­še­né věci, pro­jdě­te šuplí­ky, založ­te si papí­ry… Zaměřte se oprav­du na vše. Jednou za čas je to potře­ba a věř­te tomu, že nemá smy­sl střá­dat zby­teč­né krá­my.

rozprašovač

5) Vyperte všech­ny tex­ti­lie.Ještě než začne­te utí­rat prach, sun­dej­te tex­ti­lie, jako jsou záclo­ny, závěsy, ubru­sy, pře­ho­zy, povla­ky na pol­štá­ře. Ve všech těch­to věcech se drží mno­ho pra­chu. Proto vše sun­dej­te a vyper­te. V míst­nos­tech se vám bude mno­hem lépe dýchat.

6) Nezapomeňte na okna.Jakmile sun­dá­te tex­ti­lie, ome­te­te pavu­či­ny, může­te se vrh­nout na okna, kte­rá už se vám potom neza­prá­ší. Přestože je ven­ku zima, ješ­tě je ale­spoň jed­nou umyj­te.

7) Kuchyně je plná zašlé špí­ny.Samozřejmě, že se kuchyň uklí­zí po kaž­dém vaře­ní. Občas vám ale někde něco káp­ne, na lin­ku jde od vaře­ní pára, ve skříň­kách se může držet prach. Nejlepší je vyklí­zet postup­ně celou lin­ku a postup­ně ji kom­plet­ně umý­vat. Pak bude­te mít zase na del­ší dobu klid.
Úklid vypa­dá nároč­ně, ale pokud bude­te postu­po­vat a pře­mýš­let, tak to jis­tě hra­vě zvlád­ne­te.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Nejnovější trendy v ložnici4. února 2020 Nejnovější trendy v ložnici Rekonstruujete? Stěhujete se do nového a zabydlujte se? Pak určitě budete hledat nějakou tu inspiraci. Inspirujte se novými trendy v oblasti bydlení, konkrétně ložnicemi. Jaký právě letí […]
  • Papír jako stavební kámen5. listopadu 2019 Papír jako stavební kámen Plánování nových věcí je příjemnou starostí. Avšak už další úkony spojené s tím zas tak zábavné nejsou. Nejen, že plánování nového domu či bytu, nebo i větší rekonstrukce je na čas […]
  • Věnce a věnečky22. prosince 2019 Věnce a věnečky Možná si vzpomenete, že jste v dětství vyli věnečky z pampelišek či jiných lučních květin. Maminky sice nikdy tímto nápadem moc nadšené nebyly, protože pampelišky zanechávaly na oblečení […]
  • Jak financovat rekonstrukci18. prosince 2019 Jak financovat rekonstrukci Pokud jste vlastníky bytu nebo domu, tak Vás tato situace dozajista již potkala, právě jí procházíte nebo na Vás čeká. Čas od času je prostě třeba něco vyměnit, opravit, vybourat, […]
  • Nový a moderní domov za pár kaček13. února 2020 Nový a moderní domov za pár kaček Máte pocit, že váš domov by si zasloužil změnu? Necítíte se dobře ve svém domě a působí na vás depresivně? Chtěli byste se naopak cítit lehce, svěže a moderně? To půjde jen těžko, pokud […]
  • Češi se neumí správně pojistit14. prosince 2019 Češi se neumí správně pojistit Právě pojištění je něco, co by měl zvládat každý, kdo se rozhodne vydat třeba někam na dovolenou do zahraničí. Bohužel ale opravdu velké množství lidí má problém se správně pojistit. […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Dětské hřiště na vaší zahradě10. ledna 2020 Dětské hřiště na vaší zahradě Vyberte si z široké nabídky atrakcí, které můžete snadno u místit i na svou terasu nebo zahradu. Nebude vás to stát tolik, jako pravidelná návštěva dětských hracích center či poutí, a […]
  • Gauč je důležitý pro každého člena rodiny10. února 2020 Gauč je důležitý pro každého člena rodiny Sedačka bývá nejčastěji v každé rodině umístěna v obývacím pokoji. Snad každý člen rodiny ji využívá a nejinak tomu bude zřejmě i u vás. co vše je potřeba zvážit ještě předtím, než zajdete […]
  • Informace nezatajujte! Nevyplatí se vám to!16. prosince 2019 Informace nezatajujte! Nevyplatí se vám to! V momentě, kdy si zřizujete pojistku a neuvedete všechny informace přesně nebo je nějak papírově vylepšíte či naopak některé údaje zase snížíte, můžete si připravit velké budoucí starosti. […]