Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Vánoční nadílka pohádek - příběhy pro adventní čas

Vánoční nadílka pohádek - příběhy pro adventní čas

vanocni nadilka pohadek
vanocni nadilka pohadek

Víte, že dár­ky mohou sluš­ně pohá­dat a při­tom nemu­sí při­jít vůbec Nový rok? Viděli jste někdy sle­pi­ci lyžo­vat? A může se tope­ní ulo­žit k zim­ní­mu spán­ku? Pojďte se na to se mnou spo­leč­ně podí­vat. I když se může zdát, že je ješ­tě brzy, advent­ní čas se ale kva­pem blí­ží. V mé kni­hov­nič­ce mám řadu knih, pohá­dek i námě­tů na tvo­ře­ní s vánoč­ní téma­ti­kou. Novinka Moniky Procházkové Vánoční nadíl­ka pohá­dek pat­ří roz­hod­ně k těm nej­lep­ším. Vánoční úklid a peče­ní zajis­té pro­běh­ne ve vět­ším kli­du, poho­dě a přá­tel­ské atmo­sfé­ře, když budou děti zaba­ve­né těmi­to pohád­ka­mi. 

V kni­ze najde­te čty­ři­a­dva­cet advent­ních a pět vánoč­ních pří­bě­hů, kte­ré vás zahře­jí u srdíč­ka a zkrá­tí vašim dětem advent­ní čas a hlav­ně čeká­ní na Ježíška, na kte­ré­ho už netr­pě­li­vě čeka­jí. Každý den si s dět­mi pře­čtě­te jeden advent­ní pří­běh. Společně si o něm poví­dej­te. V těch­to vánoč­ních pohád­kách se dozví­te, jak byl Mikuláš nachla­ze­ný, jak sáň­ko­val s čer­ty, jak sně­hu­lák vyje­dl celou led­ni­ci, o tom, jak linec­ké koleč­ko hle­da­lo to dru­hé do páru, jak váno­ce vyhlá­si­ly stáv­ku a jaký zázrak Kuba zažil spo­leč­ně se Třemi krá­li.

Co vás v kni­ze může roz­hod­ně mile pře­kva­pit? Určitě jsou to krát­ké pří­běhy, kte­ré mají boha­té ilu­stra­ce. Kniha je vhod­ná pro začí­na­jí­cí čte­ná­ře, kte­ří oce­ní méně tex­tu a více ilu­stra­cí. Pokud hle­dá­te vhod­nou kni­hu pro vaše děti či vnou­ča­ta tře­ba jako dárek od Mikuláše, nebu­de­te lito­vat. Děti bude čte­ní bavit a čeká­ní na Štědrý den pře­ci jen nebu­de tak dlou­hé. Pohádky se mi líbi­ly. Dýchly na mě vzpo­mín­ky na mé dět­ství a těše­ní se na Vánoce. I když neby­ly tak boha­té na dár­ky, jako mají dneš­ní děti, i tak na ně ráda vzpo­mí­nám. Na všech­ny ty tra­di­ce, cuk­ro­ví, kap­ra s bram­bo­ro­vým salá­tem. Prostě vše, co dělá váno­ce váno­ce­mi. Velice se mě líbi­lo něko­lik pohá­dek, kte­ré roz­hod­ně sto­jí za zmín­ku. Je to např. pohád­ka o tom, jak linec­ké koleč­ko hle­da­lo dru­hé do páru nebo o tom, jak kří­da, tabu­le a lavi­ce pomoh­li autíč­ku se vrá­tit zpát­ky za Rostíkem domů.

Věřím, že vás tato kni­ha s pohád­ka­mi zaujme a roz­hod­ne­te se jí kou­pit. Určitě nebu­de­te lito­vat.

Autor: Monika Procházková

Ilustrace: Jana Vaculíková

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2019, Nakladatelství Jiří Nosek - KLIKA, Praha

Počet stran: 132

Vazba kni­hy: váza­ná

ISBN 978-80-88298-52-6


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,70061 s | počet dotazů: 226 | paměť: 55923 KB. | 22.05.2022 - 22:57:59