Vánoční akce na Epic Games

vlcsnap 2020 12 17 20h16m28s356

Chcete si zahrát vel­ké hry zdar­ma? Je pro Vás nej­lep­ší čas, aby jste si stáh­li pátý inter­ne­to­vý obchod do své­ho PC. Po Steam, Origin, Gogu a Uplay si stáh­ně­te a zare­gis­truj­te Epic Games.

Od dneška do kon­ce roku 2020 Vás čeká vel­ko­le­pých 17 star­ších her, kte­ré v době vydá­ní trha­ly rekor­dy.

Od dneš­ní­ho pod­ve­če­ra si může­te stáh­nout prv­ní hru a tou je Cities: Skylines. Další dny na Vás čeka­jí dal­ší hry, kte­ré Vám zaru­čí desít­ky, mož­ná i stov­ky, hodin hra­ní. Dle infor­ma­cí, kte­ré vydal web Somag News na Vás čeká pátý díl Far Cry, kte­rý vyšel v roce 2018. Dále prv­ní „novo­do­bý“ Aassasins Creed: Origins.

Nesmíme zapo­me­nout ani na hity dal­ších žánrů, jako je „Hororové“ Resident Evil 7 z roku 2017, Fallout 4 a samo­zřej­mos­tí je nej­lep­ší hra od auto­rů Cyberpunk 2077 – Zahlínač 3.

Doporučuji si kaž­dý večer svůj PC zapnout, aby Vám neu­nik­la žád­ná hra. Pro nové hrá­če je Epic Games kli­ent ten nejep­ší, pro­to­že i mimo Vánoční akci na Vás čeká jed­na až dvě nové hry na Vašem účtu zda­ma, kte­rou si může­te pone­chat do kon­ce své­ho živo­ta.


Foto: Vlastní Youtube

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,48998 s | počet dotazů: 217 | paměť: 46880 KB. | 23.01.2021 - 18:22:22