Válka matky a snoubenky


Emily si nikdy nemys­le­la, že by moh­la potkat doko­na­lé­ho muže. Přesně to se jí ale sta­lo. Její vyvo­le­ný se jme­nu­je Adam a je nejen hez­ký, ale i las­ka­vý, chá­pa­vý a zábav­ný. Navíc je skvě­lý mile­nec. Není divu, že ho Emily tak moc milu­je. Adam zase zbož­ňu­je Emily. Až tak, že po krát­ké zná­mos­ti je roz­hod­nu­tý, že se s ní ože­ní. Je to zkrát­ka doko­na­lý vztah. Tedy byl by, nebýt jed­no­ho drob­né­ho pro­blé­mu - Pammie, mámy Adama, kte­rá je na své­ho syna až nezdra­vě navá­za­ná a pro kte­rou není žád­ná nevěs­ta dost dob­rá.

Emily se sna­ží zís­kat si ji na svo­ji stra­nu, no Pammie nemá o dob­rý vztah s ní ani nejmen­ší zájem. Právě nao­pak, sna­ží se Emily zne­pří­jem­nit život nato­lik, aby necha­la její­ho syna na poko­ji a zmi­ze­la z jeho živo­ta. Její teror se stup­ňu­je, no Emily se nehod­lá jen tak vzdát milo­va­né­ho muže, tak­že se roz­hod­ne zahá­jit pro­ti­ú­tok. Kdo vyhra­je ve vál­ce o srd­ce milo­va­né­ho muže - mat­ka nebo snou­ben­ka?

Psychologický thriller Matčina hra napsa­la ang­lic­ká spi­so­va­tel­ka Sandie Jones. Zápletka není zrov­na ori­gi­nál­ní, ale je pou­ta­vě zpra­co­vá­na. Na začát­ku se zdá, že Emily našla své štěs­tí. Pammie ji ale rych­le vyve­de z omy­lu - a při své sna­ze zba­vit se nechtě­né nevěs­ty se neští­tí oprav­du niče­ho. Omdlít na zásnub­ním večír­ku zrov­na v ten nej­ne­vhod­něj­ší moment a strh­nout veš­ke­rou pozor­nost na sebe? Pozvat na Emiliinu roz­luč­ku se svo­bo­dou její býva­lou nej­lep­ší pří­tel­ky­ni, kte­rá pota­jí spá­va­la s mužem, kte­ré­ho si Emily měla vzít za man­že­la? Předstírat závaž­né one­moc­ně­ní, a donu­tit tím syna zru­šit svat­bu? Pro Pammie žád­ný pro­blém!

Souboj dvou žen je zají­ma­vý a tro­chu napí­na­vý, pro­to­že nikdy neví­te, co Pammie vymys­lí příš­tě. Emily si toho spous­tu nechá líbit, ale ani její trpě­li­vost není neko­neč­ná. Adam se tak ocit­ne ve vál­ce dvou žen, kte­ré milu­je, no nehod­lá do ní vstu­po­vat, tak­že si svou nevra­ži­vost musí Emily a Pammie vyře­šit samy. Jejich sou­pe­ře­ní by ale po čase zača­lo nudit, nebýt vyni­ka­jí­cích ved­lej­ších postav, kte­ré děj pří­jem­ně oži­vi­ly, a závě­ru, kte­rý pře­kva­pí a uká­že celý pře­de­šlý děj v úpl­ně nových sou­vis­los­tech.

 

Hodnocení: 85%

 

 

MATČINA HRA

Autorka: Sandie Jones

Originální název: The Other Woman

Překlad: Michaela Martinová

Vydáno: Cosmopolis, 2019

Počet stran: 352


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Co se stalo s Ellie?18. května 2019 Co se stalo s Ellie? Deset let čeká Laurel Macková na odpověď, co se stalo s její dcerou Ellie. Nádherná, chytrá, bezproblémová a všemi milovaná Ellie jednoho dne odešla do knihovny a od té doby ji nikdo […]
  • Lze rozmotat Provaz lží?9. července 2019 Lze rozmotat Provaz lží? Horký srpnový den roku 1982. Idylická osada na sever od New Yorku, která je obklopena horami, skalnatými útesy a průzračnými ledovcovými jezery. Právě zde se odehraje strašlivý a nesmyslný […]
  • Navždy spolu, v dobrém i zlém12. listopadu 2018 Navždy spolu, v dobrém i zlém Američané Merry, Sam a Connor jsou dokonalá rodina, která žije na dokonalém místě na švédském venkově. Merry si svůj nový život nemůže vynachválit. Miluje pečení, práci na zahradé i svého […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Budu tě hledat, dokud tě nenajdu16. července 2019 Budu tě hledat, dokud tě nenajdu Zdravotní sestra Emily se nečekaně ocitla v roli pacientky, a to jen několik týdnů po svém nástupu do nové práce. Je z toho trochu nervózní, ale uklidňuje ji fakt, že má operaci absolvovat […]
  • B. A. Paris - V pasti lží12. června 2018 B. A. Paris - V pasti lží Zdá se, že Cassie začína selhávat pamět. Nepamatuje si, kde zaparkovala své auto, neví, jaký dárek má koupit pro přítelkyni, zapomíná na domluvené schůzky a občas se stane, že domů dorazí […]
  • Hříšnice7. března 2019 Hříšnice Thriller Hříšnice je velmi promyšlený a dobře propracovaný psychologický román, ve kterém není radno uvěřit všemu, co hlavní hrdinka vypovídá. Nikdy si nemůžete být jisti tím, co pravda je […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • S.K. Tremayne - Dítě ohně12. června 2018 S.K. Tremayne - Dítě ohně Když se Rachel provdá za okouzlujícího bohatého Davida, myslí si, že její  život se změnil k lepšímu. Opouští Londýn a přestěhuje se do Cornwallu, kde její manžel vlastní nádhernou vilu […]
  • Caleb Zelic neslyší nic, ale vidí všechno10. dubna 2019 Caleb Zelic neslyší nic, ale vidí všechno Caleb Zelic pronásleduje vraha svého nejlepšího přítele Garyho. Ten byl brutálně zavražděn. Zlámali mu prsty, prořízli krk. Navíc policie podezírá Caleba, že on je vrah. Caleb se cítí […]