Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Válka matky a snoubenky

Válka matky a snoubenky

Emily si nikdy nemys­le­la, že by moh­la potkat doko­na­lé­ho muže. Přesně to se jí ale sta­lo. Její vyvo­le­ný se jme­nu­je Adam a je nejen hez­ký, ale i las­ka­vý, chá­pa­vý a zábav­ný. Navíc je skvě­lý mile­nec. Není divu, že ho Emily tak moc milu­je. Adam zase zbož­ňu­je Emily. Až tak, že po krát­ké zná­mos­ti je roz­hod­nu­tý, že se s ní ože­ní. Je to zkrát­ka doko­na­lý vztah. Tedy byl by, nebýt jed­no­ho drob­né­ho pro­blé­mu - Pammie, mámy Adama, kte­rá je na své­ho syna až nezdra­vě navá­za­ná a pro kte­rou není žád­ná nevěs­ta dost dob­rá.

Emily se sna­ží zís­kat si ji na svo­ji stra­nu, no Pammie nemá o dob­rý vztah s ní ani nejmen­ší zájem. Právě nao­pak, sna­ží se Emily zne­pří­jem­nit život nato­lik, aby necha­la její­ho syna na poko­ji a zmi­ze­la z jeho živo­ta. Její teror se stup­ňu­je, no Emily se nehod­lá jen tak vzdát milo­va­né­ho muže, tak­že se roz­hod­ne zahá­jit pro­ti­ú­tok. Kdo vyhra­je ve vál­ce o srd­ce milo­va­né­ho muže - mat­ka nebo snou­ben­ka?

Psychologický thriller Matčina hra napsa­la ang­lic­ká spi­so­va­tel­ka Sandie Jones. Zápletka není zrov­na ori­gi­nál­ní, ale je pou­ta­vě zpra­co­vá­na. Na začát­ku se zdá, že Emily našla své štěs­tí. Pammie ji ale rych­le vyve­de z omy­lu - a při své sna­ze zba­vit se nechtě­né nevěs­ty se neští­tí oprav­du niče­ho. Omdlít na zásnub­ním večír­ku zrov­na v ten nej­ne­vhod­něj­ší moment a strh­nout veš­ke­rou pozor­nost na sebe? Pozvat na Emiliinu roz­luč­ku se svo­bo­dou její býva­lou nej­lep­ší pří­tel­ky­ni, kte­rá pota­jí spá­va­la s mužem, kte­ré­ho si Emily měla vzít za man­že­la? Předstírat závaž­né one­moc­ně­ní, a donu­tit tím syna zru­šit svat­bu? Pro Pammie žád­ný pro­blém!

Souboj dvou žen je zají­ma­vý a tro­chu napí­na­vý, pro­to­že nikdy neví­te, co Pammie vymys­lí příš­tě. Emily si toho spous­tu nechá líbit, ale ani její trpě­li­vost není neko­neč­ná. Adam se tak ocit­ne ve vál­ce dvou žen, kte­ré milu­je, no nehod­lá do ní vstu­po­vat, tak­že si svou nevra­ži­vost musí Emily a Pammie vyře­šit samy. Jejich sou­pe­ře­ní by ale po čase zača­lo nudit, nebýt vyni­ka­jí­cích ved­lej­ších postav, kte­ré děj pří­jem­ně oži­vi­ly, a závě­ru, kte­rý pře­kva­pí a uká­že celý pře­de­šlý děj v úpl­ně nových sou­vis­los­tech.

 

Hodnocení: 85%

 

 

MATČINA HRA

Autorka: Sandie Jones

Originální název: The Other Woman

Překlad: Michaela Martinová

Vydáno: Cosmopolis, 2019

Počet stran: 352

  • Lze rozmotat Provaz lží?9. července 2019 Lze rozmotat Provaz lží? Horký srpnový den roku 1982. Idylická osada na sever od New Yorku, která je obklopena horami, skalnatými útesy a průzračnými ledovcovými jezery. Právě zde se odehraje strašlivý a nesmyslný […] Posted in Recenze knih
  • Co se stalo s Ellie?18. května 2019 Co se stalo s Ellie? Deset let čeká Laurel Macková na odpověď, co se stalo s její dcerou Ellie. Nádherná, chytrá, bezproblémová a všemi milovaná Ellie jednoho dne odešla do knihovny a od té doby ji nikdo […] Posted in Recenze knih
  • Navždy spolu, v dobrém i zlém12. listopadu 2018 Navždy spolu, v dobrém i zlém Američané Merry, Sam a Connor jsou dokonalá rodina, která žije na dokonalém místě na švédském venkově. Merry si svůj nový život nemůže vynachválit. Miluje pečení, práci na zahradé i svého […] Posted in Recenze knih
  • Náš manžel3. září 2021 Náš manžel Náš manžel od Jo Jakemana je psychologický thriller, jehož ústředním tématem je domácí násilí, manipulace, lhaní a touha vymanit se z těchto sevřených pout a žít svobodný život bez […] Posted in Recenze knih
  • Nepamatuji si nic, ani své jméno15. září 2019 Nepamatuji si nic, ani své jméno Mladí manželé Tony a Laura žijí v pohádkovém domečku v jedné malé whiltshirské vesnici. Jejich poklidný život jednoho dne však naruší nečekaná návštěva. Na dveře jim zaklepe mladá žena, […] Posted in Recenze knih
  • Budu tě hledat, dokud tě nenajdu16. července 2019 Budu tě hledat, dokud tě nenajdu Zdravotní sestra Emily se nečekaně ocitla v roli pacientky, a to jen několik týdnů po svém nástupu do nové práce. Je z toho trochu nervózní, ale uklidňuje ji fakt, že má operaci absolvovat […] Posted in Recenze knih
  • Caleb Zelic neslyší nic, ale vidí všechno10. dubna 2019 Caleb Zelic neslyší nic, ale vidí všechno Caleb Zelic pronásleduje vraha svého nejlepšího přítele Garyho. Ten byl brutálně zavražděn. Zlámali mu prsty, prořízli krk. Navíc policie podezírá Caleba, že on je vrah. Caleb se cítí […] Posted in Recenze knih
  • Hříšnice7. března 2019 Hříšnice Thriller Hříšnice je velmi promyšlený a dobře propracovaný psychologický román, ve kterém není radno uvěřit všemu, co hlavní hrdinka vypovídá. Nikdy si nemůžete být jisti tím, co pravda je […] Posted in Recenze knih
  • V zajetí strachu30. ledna 2019 V zajetí strachu Lou Wandsworthová si před téměř dvaceti lety užila pozornosti médií vrchovatou měrou. Nebyl to však ten typ slávy, který byste chtěli zažít. Lou ve čtrnácti letech utekla do Francie se […] Posted in Recenze knih
  • Ochrání dva bratři svůj mlýn?18. prosince 2018 Ochrání dva bratři svůj mlýn? Když František a Karel Hadrbolcovi slíbí svému umírajícímu otci, že nedopustí, aby mlýn a další pozemky, které rodina vlastní, dostal do rukou někdo cizí, netuší, že je čeká celoživotní […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,81597 s | počet dotazů: 225 | paměť: 53273 KB. | 05.12.2021 - 12:15:43