Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Válka Bohů ve 3D - Akční fantazy, které vám vyrve srdce

Válka Bohů ve 3D - Akční fantazy, které vám vyrve srdce

ValkaBohu

Všichni máme, až na pár výji­mek, rádi fan­ta­zy žánr a stře­do­věk. Co kdy­bychom to sklou­bi­li dohro­ma­dy? O to se pokou­še­lo už mno­ho tvůr­ců, ale mys­lím si, že Tarem Singh koneč­ně uspě­je. Příběh je zasa­zen do dob, kdy Bohové vyhrá­li nad moc­ný­mi Titány. V té době se obje­vu­je dal­ší zlo, kte­ré hro­zí zká­zou svě­ta, a to král Hyperion, kte­ré­ho před­sta­ví Mickey Rourke (může­te ho znát z fil­mů Iron Man 2, nebo Expendables: Postradatelní). Král Hyperion započne vál­ku pro­ti lid­skosti a sna­ží se najít báj­ný luk Epirus, kte­rý má nepřed­sta­vi­tel­nou moc. Tento luk uko­val moc­ný bůh Áres a aby ho zís­kal, naver­bu­je krve­žíz­ni­vou armá­du vojá­ků zne­tvo­ře­ných jeho rukou. Tím zapo­čí­ná kru­té dran­co­vá­ní Řecka. Jen ten, co vlast­ní luk, může osvo­bo­dit Titány, kte­ří by se moc rádi pomsti­li Bohům za jejich poráž­ku. Jak to všech­no dopad­ne? Na to si počkej­te až do kin, do kte­rých film při­jde za dva měsí­ce.

Režiséra Tarsema Singha může­te znát díky jeho fil­mům Pád, nebo Cela. Ve fil­mu zazá­ří Henry Cavill, Freida Pinto, Mickey Rourke, Corey Sevier, Kellan Lutz, Robert Maillet, Stephen Dorff, John Hurt, Isabel Lucas, Romano Orzari, Luke Evans, Steve Byers, Joseph Morgan, Kaniehtiio Horn, Hubert Boorder, Robert Naylor a Tyler Hynes.

Jedno je jis­tě, a to, že film oprav­du sto­jí za to! Proto si ješ­tě dva měsí­ce počkej­me na jeho pre­mi­é­ru.

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,28055 s | počet dotazů: 222 | paměť: 53336 KB. | 25.09.2021 - 02:35:30