Valentýnské prokletí

Valentin

Perla Linfordová a její tři kama­rá­di se naro­di­li na Valentýna. Je to zvlášt­ní, ale všich­ni doká­ží dělat neob­vyk­lé věci. Na jed­né par­ty se jim stá­vá vel­mi zvlášt­ní věc, potká­va­jí čer­né­ho koně, kte­rý se na ně str­nu­le dívá a všich­ni mají pocit, že jsou zhyp­no­ti­zo­va­ní. Od toho dne se začí­na­jí dít div­né věci a Perla bude muset zjis­tit, co se to děje a zachrá­nit sebe i své kama­rá­dy.

Kniha toho hod­ně sli­bu­je, ale mys­lím, že těž­ce neu­spě­la. Obálka je poměr­ně tajem­ná, tak jsem čeka­la, že i děj bude poně­kud tem­ný, ale autor­ka to moc nezvlád­la. V ano­ta­ci je na můj vkus pro­zra­ze­né mno­hem více, než bych oce­ni­la a potře­bo­va­la. Takže pokud se kni­hu roz­hod­ne­te číst, dopo­ru­čo­va­la bych to bez ano­ta­ce.

Na začát­ku kni­hu jsem doce­la trpě­la, abso­lut­ně jsem se nemoh­la začíst a bylo mi i doce­la jed­no, jak se to bude vyví­jet dál. S kaž­dou dal­ší strán­kou jsem cíti­la, že autor­ka si na sebe vza­la pří­liš vel­ké bře­me­no. Možná se sna­ži­la dostat pří­běh do něja­ké­ho bodu, ale nej­spíš špat­ným způ­so­bem.

Zklamání z kni­hy je dost mož­ná i tím, že asi věko­vě nespa­dám do cílo­vé sku­pi­ny. Knihu bych dala nej­spí­še lidem mezi tři­nác­ti a pat­nác­ti, což už úpl­ně nejsem.

Abych vyzdvih­la také to, co se mi líbi­lo, tak musím říct, že ta milost­ná linie tam neby­la špat­ná a doce­la ráda jsem o ni čet­la. Šlo o vel­ké klišé, ale stej­ně se to čet­lo pří­jem­ně a tato linie spl­ni­la mé oče­ká­vá­ní, což bohu­žel lin­ka s hlav­ní záplet­kou nespl­ni­la.

V závě­ru bych kni­hu dopo­ru­či­la mlad­ším čte­ná­řům. I přes to, že mám ráda young adult a podob­né, tak tohle bylo zkla­má­ním a cíti­la jsem, že v ní vidím vel­kou spous­tu mezer. Nechci říct, že by kni­ha byla úpl­ně špat­ná, jenom jako čte­nář, kte­rý toho hod­ně pře­če­tl, v tom vidím vel­ké nedo­stat­ky.

Za kni­hu děku­ji Albatros Media a může­te ji zakou­pit zde.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Katarína Macurová: Kde je ten pravý balon? - 100 %4. prosince 2016 Katarína Macurová: Kde je ten pravý balon? - 100 % Oceňovaná slovenská výtvarnice Katarína Macurová vytvořila po loňské, úspěšné knize Zajíčkova cesta další dílo, věnované nejmenším dětem. Její obrázková knížka má tentokrát název Kde je […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Láska podle Shakespeara – marná, touhy, snaha - 2. část15. ledna 2019 Láska podle Shakespeara – marná, touhy, snaha - 2. část I v 21. století může na univerzitě vzkvétat zakázaná láska jako ze Shakespearova dramatu. Aubrey Princeová je studentkou posledního semestru bakalářského studia Shakespearovských děl. […]
  • NEJÚŽASNĚJŠÍ DEN. Milující manžel. Dokonalý vrah?21. ledna 2019 NEJÚŽASNĚJŠÍ DEN. Milující manžel. Dokonalý vrah? Nic není takové, jak se na první pohled zdá. A i za pozlátkem dokonalého manželství se může v tichosti odehrávat osobní tragédie a rozehrávat se příliš nebezpečná hra plná intrik a […]