Václav Neužil - Rodovoj & Jaroslav Plesl - Rodovít

PP

Vaše posta­vy jsou pro pří­běh roz­hod­ně osu­do­vé, jak bys­te se popsa­li?

Neužil: My dva jsme klad­né posta­vy a jsme sou­ro­zen­ci Lichoradky - Jany Plodkové.

Plesl: Ta už klad­ná tedy není...

Neužil: My jsme pros­tě hod­ní „suďá­ci“ a ona zlá sudič­ka. Jsme brat­ři Rodovoj a Rodovít, co dopro­vá­zí na ces­tě hlav­ní­ho hrdi­nu a sna­ží se ho vést správ­ným smě­rem, aby se měl dob­ře. Kdežto Lichoradka dělá přes­ný opak.

Plesl: Vlastně žehlí­me její pro­roc­tví.

Jako správ­ní brat­ři se pořád­ně han­dr­ku­je­te. Pošťuchujete se tak­to i mimo kame­ru? Jak se vám spo­leč­ně pra­co­va­lo?

Neužil: Samozřejmě! Pošťuchujeme se i mimo kame­ru. Jitka Rudolfová vlast­ně vychá­ze­la z nás. Ale je to pošťu­cho­vá­ní a han­dr­ko­vá­ní lás­ky­pl­né! Plesl: Přesně tak. My jsme si vlast­ně pořád stě­žo­va­li, že nás reži­sé­ři neob­sa­zu­jí spo­lu. A tak nás Jitka, naše kama­rád­ka, se kte­rou spo­lu­pra­cu­je­me už potře­tí (nejdřív to byla Rozkoš a pak Zoufalci), chyt­la za slo­vo a dala nás teda „fest“ dohro­ma­dy.

Více na Kritiky.cz
Assassin / Nie yin niang - 70 % V 8. století vládla v Číně dynastie Tang a bylo obtížné udržet poslušnost ve všech provin...
Otázky a odpovědi s Václavem Marhoulem k filmu Nabarvené ptáče Proč Nabarvené ptáče? Co pro vás znamená kniha Jerzyho Kosińského? Kosińského román mě ...
Není moře jako moře - krásný příběh s velkými písmeny Víte co znamená polsky "latarnik"? Chcete se dozvědět něco o polské kuchyni? Hledáte příbě...
#1903: Vlad 2: Pán z Novijanky - 60 % Vlad 2: Pán z Novijanky (Vlad: Le maître de Novijanka)Vydalo nakladatelství BB/art v pevné vazb...
Predátor: Evoluce - VZHLED             Při prvním setkání se výtvarník Martin Whist a Shane Black shodli, že ...

Co vás po pře­čte­ní scé­ná­ře nej­ví­ce zau­ja­lo?

Neužil: Pro mě ta hlav­ní devi­za byla prá­vě to, že tam bude hrát Jarda, to jsem se moc těšil. Ale vel­ké plus bylo vlast­ně celé obsa­ze­ní. Taky se mi vždyc­ky moc líbí, když v pohád­ce není pří­mo krá­lov­ská rodi­na, a při­tom to fun­gu­je. Hodinářův učeň je přes­ně ten pří­pad.

Plesl: A mě ješ­tě potě­ši­ly, tedy také krom hlav­ní­ho obsa­ze­ní jako je Viktor Preiss nebo Miroslav Krobot, i loka­ce, kde se točí. Mám rád hra­dy a cel­ko­vě his­to­rii, Václav zase pří­ro­du.

Neužil: Ano, my jsme si na natá­če­ní pří­mo roch­ni­li.

Plesl: Takže je to celé tako­vé „vypřá­té“, úpl­né láz­ně!

Neužil: Nicméně musím dodat, že to bylo tro­chu nároč­né, pro­to­že jsme během natá­če­ní záro­veň zkou­še­li a hrá­li v diva­dle v Praze. Ale roz­hod­ně si nestě­žu­je­me. Naopak! Byli jsme tako­vá rodi­na.

Na jakou scé­nu z natá­če­ní nej­ra­dě­ji vzpo­mí­ná­te?

Neužil: My máme tako­vé minis­cén­ky spo­leč­ně s Urbanem nebo Lichoradkou, kte­ré jsou oprav­du komic­ké, ale už mi poprav­dě tro­chu splý­va­jí.

Plesl: Já musím říct, že vzpo­mí­nám na natá­če­ní s Viktorem Preissem, tře­ba na scé­nu s vizí o pokla­du. Viktor je od dět­ství můj idol, ke kte­ré­mu vzhlí­žím, a najed­nou jsem se s ním měl  ožnost potkat na pla­ce. Je pak krás­né se s ním potkat i mimo natá­če­ní, tře­ba na jíd­le, kde si poví­dá­me o živo­tě. To je pro mě veli­ký záži­tek!

Neužil: To i pro mě


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • VÁCLAV NEUŽIL – rozhovor k filmu Andělé všedního dne1. října 2014 VÁCLAV NEUŽIL – rozhovor k filmu Andělé všedního dne Charakterizujte ve stručnosti svou postavu Zdeňka a jaký byl hlavní impuls přijmout tuto roli ve snímku Andělé všedního dne? Zdeněk je jednoduše ztracenec, který tvrdošíjně lpí na […]
  • VÁCLAV NEUŽIL8. ledna 2015 VÁCLAV NEUŽIL Václav Neužil (nar. 4. 10. 1979, Plzeň)  je absolventem JAMU v Brně.  Hrál v tamějším divadle Polárka, účinkoval na jevištích Národního divadla v Brně, Divadla 7 a půl a HaDivadla. Od roku […]
  • Zážitkem je pro mě způsob práce Mirka Krobota, říká scénárista Lubomír Smékal18. května 2018 Zážitkem je pro mě způsob práce Mirka Krobota, říká scénárista Lubomír Smékal Lubomír Smékal je povoláním psycholog, ale také scénárista dvou českých filmů, na kterých spolupracoval s režisérem Miroslavem Krobotem. První společný film Díra u Hanušovic získal tři […]
  • Štěpán Altrichter dokončil film Národní třída s Hynkem Čermákem, pro kina museli filmaři vyrobit dvě verze traileru18. července 2019 Štěpán Altrichter dokončil film Národní třída s Hynkem Čermákem, pro kina museli filmaři vyrobit dvě verze traileru Před pěti lety získal spisovatel Jaroslav Rudiš za svou novelu Národní třída nominaci na cenu Magnesia Litera, nyní byl dokončen podle této knihy celovečerní film. Národní třída v hlavní […]
  • Anděl Páně 2 - Nejnáročnější scény - Hrůzný obraz č. 482. prosince 2016 Anděl Páně 2 - Nejnáročnější scény - Hrůzný obraz č. 48 Podle režiséra Jiřího Stracha Oni ti kluci si musí taky občas něco užít.  My máme takový obraz 48, už z jedničky se to traduje, kdy já jsem je vždycky poslal někam na kopec a říkal jsem: […]
  • Rozhovor s Miroslavem Krobotem o filmu Kvarteto3. prosince 2017 Rozhovor s Miroslavem Krobotem o filmu Kvarteto Váš filmový debut vidělo v kinech 153 tisíc diváků, vy jste původně očekával 10 tisíc. Byl tento velký divácký úspěch důvodem, že jste šel do dalšího filmového projektu, nebo jste s […]
  • VÁCLAV NEUŽIL (1979)1. října 2014 VÁCLAV NEUŽIL (1979) Narodil se v Plzni. Po absolvování JAMU v Brně působil na těchto brněnských scénách: Divadlo pro děti a mládež Polárka, Národní divadlo Brno, Divadlo v 7 a půl a HaDivadlo. Od roku 2006 je […]
  • Čtvrtá hvězda29. listopadu 2013 Čtvrtá hvězda Na novinářské projekci dne 28.11.2013 byl novinářům představen nový  seriál České televize,  který uvidí diváci počátkem roku 2014 na kanálu ČT1. Na co se mohou diváci těšit? Děj se […]
  • Anděl Páně 215. listopadu 2016 Anděl Páně 2 Pokračování jedné z nejúspěšnějších českých pohádek s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích natočil režisér Jiří Strach. Příběh o hledání jablka v adventním čase představili […]
  • Anděl Páně 2 - Nové postavy - Andula je na place, musíme přidat!2. prosince 2016 Anděl Páně 2 - Nové postavy - Andula je na place, musíme přidat! Děj filmu zavede Petronela s Uriášem do malého města, kde se potkají s holčičkou Anežkou a její maminkou, krásnou vdovou Magdalenou.  V roli Anežky uvidíme Annu Čtvrtníčkovou. „Jsem […]