Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Filmy > Dokumenty > V zaměřovači snipera

V zaměřovači snipera

01

V zámoř­ských kinech vál­cu­je poklad­ny Americký sni­per, tak­že urči­tě nebu­de od věci, když se v sek­ci DOKUMENTY podí­vá­me na jeden sní­mek prá­vě o elit­ních střel­cích.

V zamě­řo­va­či sni­pe­ra je doku­ment, kte­rý kom­bi­nu­je hra­nou dra­ma­ti­za­ci váleč­ných udá­los­tí a násled­nou rekon­struk­ci střel­by na cvi­čiš­ti. Od viet­nam­ské džun­gle přes uli­ce Fallúdži až po hor­na­tý Afghanistán. Všude tam roz­sé­va­li sni­pe­ři strach a zma­tek v řadách nepří­te­le.

Dokument takřka mis­tr­ně vyu­ží­vá zmí­ně­né hra­né rekon­struk­ce; doká­že ji v ten pra­vý oka­mžik zasta­vit, sezná­mit divá­ka se situ­a­cí na bojiš­ti a vysvět­lit tak­tic­ký postup odstře­lo­va­čů. Tyhle oka­mži­ky si pros­tě zami­lu­je­te.

Logicky méně dra­ma­tic­ké jsou pak scé­ny, kdy se stře­lec na střel­ni­ci pokou­ší zopa­ko­vat výkon z váleč­né zóny. Dramatičnost ale nahra­zu­je detail­ní popis účin­ku i tra­jek­to­rie stře­ly atd. Zkrátka, pořád je na co kou­kat.

Zjistíte, proč si odstře­lo­va­či svůj cíl nesta­ví doprostřed záměr­né­ho kří­že, proč nemí­ří na hla­vu, ale na hor­ní část tru­pu i jak může při zvy­šo­vá­ní účin­né­ho dostře­lu pomo­ci slu­neč­ní svit. Budete svěd­ky neu­vě­ři­tel­ných výko­nů, včet­ně toho rekord­ní­ho, kdy kanad­ský sni­per sun­dal nepří­te­le na sko­ro 2,5 kilo­me­t­ru!

Pro váleč­né nad­šen­ce je tenhle doku­ment pros­tě nut­nost. Pro ostat­ní je tou nej­lep­ší ces­tou, jak zís­kat k odstře­lo­vač­ské­mu řemeslu respekt.

  • Mlha války – zpověď architekta moci30. srpna 2020 Mlha války – zpověď architekta moci Robert McNamara byl jedním z nejexponovanějších ministrů obrany USA. Tenhle srategický post zastával v letech 1961 až 1968 – tedy v době vrcholné Vietnamské války. Sloužil pod […] Posted in Dokumenty
  • Nulté dny – digitální pandořina skříňka otevřena23. srpna 2020 Nulté dny – digitální pandořina skříňka otevřena V červnu 2010 objevila jedna běloruská firma počítačového červa, pro kterého se později rozšířil název Stuxnet. Byl to první známý červ, který se soustředil na kontrolu průmyslových […] Posted in Dokumenty
  • Hooligans – Zákon tribuny16. srpna 2020 Hooligans – Zákon tribuny Britský herec Danny Dyer nás v sérii 10 dokumentů provede světem fotbalových chuligánů. A podle mě je to ten nejlepší průvodce, jaký se podobného úkolu mohl zhostit. Jeho role ve filmu […] Posted in Dokumenty
  • Dycky Sunderland (1. a 2. série)9. srpna 2020 Dycky Sunderland (1. a 2. série) S fotbalovými dokumenty se poslední dobou roztrhl pytel. Není to jen slávistická Totáln! sezona, ale třeba i All or Nothing: Manchester City nebo trochu exotičtější Maradona v Mexiku. […] Posted in Dokumenty
  • JFK: V zákulisí – Stoneův dovětek k filmu2. srpna 2020 JFK: V zákulisí – Stoneův dovětek k filmu 22. listopad 1963 byl v texaském Dallasu zastřelen 35. prezident Spojených států amerických John Fitzgerald Kennedy a dokument JFK: V zákulisí je jakýmsi dovětkem ke stejnojmenému filmu […] Posted in Dokumenty
  • Žhavé výstřely I29. července 2020 Žhavé výstřely I V zájmu žánrové vyváženosti dnes do FFF zařadíme komedii, respektive parodii. Rozhodně ale nečekejte, že by kvůli téhle snaze o zastoupení všech žánrů nějak klesala úroveň Filmů Filmového […] Posted in F.F.F.
  • Přetoč to! aneb jak fenomén VHS změnil filmový svět26. července 2020 Přetoč to! aneb jak fenomén VHS změnil filmový svět Formát VHS přinesl do filmového průmyslu doslova revoluci. Videokazety pro sebe urvaly trh na dnes nepředstavitelných 15 let (!), během kterých byly médiem číslo jedna pro domácí sledování […] Posted in Dokumenty
  • Vetřelci22. července 2020 Vetřelci Ellen Ripleyová to v prvním Vetřelci natřela šmejdovi z vesmíru v souboji jeden na jednoho. Byla to klaustrofobická a hlavně atmosférická bomba, která světu představila jedno z […] Posted in F.F.F.
  • Pásky z Nagana – tohle jsme dlužili světu19. července 2020 Pásky z Nagana – tohle jsme dlužili světu Co olympijské zlato z Nagana znamená pro nás, pro Čechy, o tom nejspíš Filmfanatic nemusí sepisovat sáhodlouhé ódy. Kdo to nepamatuje, tomu určitě vyprávěli rodiče nebo kamarádi. Ale jednu […] Posted in Dokumenty
  • Terminátor 2: Den zúčtování15. července 2020 Terminátor 2: Den zúčtování Do kin před časem dorazila nejnovější reinkarnace Skynetu a jeho robotických zabijáků (Terminator Genisys). Že to ale není žádná sláva, o tom už psal Filmfanatic s předstihem. Nebude tedy […] Posted in F.F.F.
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,83553 s | počet dotazů: 209 | paměť: 53775 KB. | 25.01.2022 - 15:50:35