Kritiky.cz > Filmové recenze > Dokumenty > V zaměřovači snipera

V zaměřovači snipera

01

V zámoř­ských kinech vál­cu­je poklad­ny Americký sni­per, tak­že urči­tě nebu­de od věci, když se v sek­ci DOKUMENTY podí­vá­me na jeden sní­mek prá­vě o elit­ních střel­cích.

V zamě­řo­va­či sni­pe­ra je doku­ment, kte­rý kom­bi­nu­je hra­nou dra­ma­ti­za­ci váleč­ných udá­los­tí a násled­nou rekon­struk­ci střel­by na cvi­čiš­ti. Od viet­nam­ské džun­gle přes uli­ce Fallúdži až po hor­na­tý Afghanistán. Všude tam roz­sé­va­li sni­pe­ři strach a zma­tek v řadách nepří­te­le.

Dokument takřka mis­tr­ně vyu­ží­vá zmí­ně­né hra­né rekon­struk­ce; doká­že ji v ten pra­vý oka­mžik zasta­vit, sezná­mit divá­ka se situ­a­cí na bojiš­ti a vysvět­lit tak­tic­ký postup odstře­lo­va­čů. Tyhle oka­mži­ky si pros­tě zami­lu­je­te.

Logicky méně dra­ma­tic­ké jsou pak scé­ny, kdy se stře­lec na střel­ni­ci pokou­ší zopa­ko­vat výkon z váleč­né zóny. Dramatičnost ale nahra­zu­je detail­ní popis účin­ku i tra­jek­to­rie stře­ly atd. Zkrátka, pořád je na co kou­kat.

Zjistíte, proč si odstře­lo­va­či svůj cíl nesta­ví doprostřed záměr­né­ho kří­že, proč nemí­ří na hla­vu, ale na hor­ní část tru­pu i jak může při zvy­šo­vá­ní účin­né­ho dostře­lu pomo­ci slu­neč­ní svit. Budete svěd­ky neu­vě­ři­tel­ných výko­nů, včet­ně toho rekord­ní­ho, kdy kanad­ský sni­per sun­dal nepří­te­le na sko­ro 2,5 kilo­me­t­ru!

Pro váleč­né nad­šen­ce je tenhle doku­ment pros­tě nut­nost. Pro ostat­ní je tou nej­lep­ší ces­tou, jak zís­kat k odstře­lo­vač­ské­mu řemeslu respekt.

  • Pásky z Nagana – tohle jsme dlužili světu19. července 2020 Pásky z Nagana – tohle jsme dlužili světu Co olympijské zlato z Nagana znamená pro nás, pro Čechy, o tom nejspíš Filmfanatic nemusí sepisovat sáhodlouhé ódy. Kdo to nepamatuje, tomu určitě vyprávěli rodiče nebo kamarádi. Ale jednu […] Posted in Dokumenty
  • Přetoč to! aneb jak fenomén VHS změnil filmový svět26. července 2020 Přetoč to! aneb jak fenomén VHS změnil filmový svět Formát VHS přinesl do filmového průmyslu doslova revoluci. Videokazety pro sebe urvaly trh na dnes nepředstavitelných 15 let (!), během kterých byly médiem číslo jedna pro domácí sledování […] Posted in Dokumenty
  • Poslední představení – tohle definovalo (nejen) Čechům basket12. července 2020 Poslední představení – tohle definovalo (nejen) Čechům basket Netflix nadále posiluje svoji pozici premianta mezi streamovacími službami. Podle Filmfanatica ho však na vrchol netáhnou filmy, ale spíše seriály a také zdařilé dokumentární série. […] Posted in Dokumenty
  • JFK: V zákulisí – Stoneův dovětek k filmu2. srpna 2020 JFK: V zákulisí – Stoneův dovětek k filmu 22. listopad 1963 byl v texaském Dallasu zastřelen 35. prezident Spojených států amerických John Fitzgerald Kennedy a dokument JFK: V zákulisí je jakýmsi dovětkem ke stejnojmenému filmu […] Posted in Dokumenty
  • Vetřelci22. července 2020 Vetřelci Ellen Ripleyová to v prvním Vetřelci natřela šmejdovi z vesmíru v souboji jeden na jednoho. Byla to klaustrofobická a hlavně atmosférická bomba, která světu představila jedno z […] Posted in F.F.F.
  • Žhavé výstřely I29. července 2020 Žhavé výstřely I V zájmu žánrové vyváženosti dnes do FFF zařadíme komedii, respektive parodii. Rozhodně ale nečekejte, že by kvůli téhle snaze o zastoupení všech žánrů nějak klesala úroveň Filmů Filmového […] Posted in F.F.F.
  • Spaceballs8. července 2020 Spaceballs Spaceballs aka Vesmírná tělesa. Ztřeštěná parodie na největší filmovou ságu všech dob – Star Wars. S blížící se epizodou sedm určitě neuškodí, když do Filmu Filmového Fanatika […] Posted in F.F.F.
  • Četa27. května 2020 Četa Aby to ve Filmech Filmového Fanatika nebyla samá gangsterka, zabředneme dnes do válečných vod. Režisér Oliver Stone (sám veterán vietnamské války) natočilv roce 1986 působivou sondu o […] Posted in F.F.F.
  • Čelisti20. května 2020 Čelisti Filmfanatic dnes přináší další z legendárních kousků filmové kinematografie. Kultovní film režisérského esa Stevena Spielberga, kterým na sebe upozornil svět a ten se pak začal bát chodit […] Posted in F.F.F.
  • Týpci a zbraně – pubescentní obchodníci se smrtí4. června 2020 Týpci a zbraně – pubescentní obchodníci se smrtí Americký sen si prožili v Miami na Floridě během války v Iráku dva dvacetiletí kamarádi. Hill a Teller dokázali najít nedostatek v systému a dostat se k miliardovým zakázkám pro americkou […] Posted in Retro filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...