Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > V zajetí rychlosti - recenze

V zajetí rychlosti - recenze

Anthony Hopkins se vra­cí na fil­mo­vé plát­no a  jako sta­rý motor­kář­ský vlk, Burt Munro, chce pře­ko­nat svě­to­vý rekord v jízdě na motor­ce. Vybalme kar­ty, má na to?

Pár dní před začát­kem let­ních prázd­nin se do čes­kých kin dosta­ne nej­no­věj­ší sní­mek od reži­sé­ra Rogera Donaldsona (Test, Třináct dní) V zaje­tí Rychlosti, kte­rý popi­su­je ces­tu za spl­ně­ním život­ní­ho snu postar­ší­ho milov­ní­ka moto­rek Burta Munra. Ten chce na svém pra­starém stro­ji Indian z  roku 1920 usku­teč­nit rych­lost­ní rekord v dlou­hé jízdě a zapsat se s ním do Guinessovy kni­hy rekor­dů. Stane se film pod­le sku­teč­né udá­los­ti, vzo­rem pro bio­gra­fic­ké sním­ky nebo se jed­ná o pou­hý výkřik do prázd­na?

Příběh se ode­hrá­vá v  šede­sá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí a popi­su­je, jak již jsem zmí­nil, ces­tu vete­rá­na na sil­ni­cích, Burta Munra (Anthony Hopkins), kte­rý musí ze své­ho rod­né­ho Nového Zélandu odjet dlou­hou ces­tu do stře­du Ameriky, aby na svém pod­ce­ňo­va­ném Indianu pře­ko­nal rych­lost­ní rekord na dvou kolech. To by ovšem osud nesměl být svi­ňák, aby se jeho motor­ka při ces­tě přes oce­án nena­bou­ra­la, v Hollywoodu Burta neo­kradla pro­sti­tut­ka a nesta­la se mu dal­ší kopa neu­vě­ři­tel­ných stras­tí, kte­rá mu zaví­rá vrát­ka k rekor­du. Příběh se přes svo­jí dél­ku (127 minut) drží v solid­ní a napí­na­vé linii, jenž člo­vě­ku nedá chvil­ku vydech­nout.

Donaldson bra­vur­ně zpra­co­vá­vá psy­chi­ku hlav­ní posta­vy, se kte­rou se díky němu může­te za pár minut plně zto­tož­nit. Od Burtových metod, jak sba­lit ženu, co vydá­vá důcho­dy až po  vysvět­le­ní, proč vlast­ně Burt čůrá na kmen své­ho cit­ro­ní­ku si bude­te při­pa­dat, jako že toho­to staré­ho podi­ví­na odně­kud zná­te. Výborně vykres­le­né jsou i role ved­lej­ších postav, kte­ré se sice na pla­ce pří­liš nevy­sky­tu­jí, ale stej­ně doká­žou v divá­ko­vi vzbu­dit urči­té emo­ce. Film je také až pře­kva­pi­vě zábav­ný, což jsme při jeho zařa­ze­ní mezi dra­ma­ta, pří­liš neče­ka­li. Po celou dobu nás pro­vá­zel pře­kva­pi­vě chyt­rý humor (Burt a pil­ník na neh­ty apod.), za něž by se nemu­se­la sty­dět leckte­rá prvo­plá­no­vá kome­die

Jak bylo již vepsá­no mezi řád­ky, je V  zaje­tí rych­los­ti hlav­ně vel­kým sólem pro Anthonyho Hopkinse, kte­rý před­vá­dí dal­ší ze svých vyni­ka­jí­cích výko­nů, na něž jsme si za ty léta dob­ré prá­ce, rádi navyk­li. Z ved­lej­ších rolí se dá vyzdvih­nout ješ­tě solid­ní Christopher Lawford v roli kole­gy závod­ní­ka Jima a Diana Laddová jako šar­mant­ní Ada. Za zmín­ku sto­jí solid­ní hudeb­ní dopro­vod od J. Petera Robinsona a  vyni­ka­jí­cí kame­ra.

V zaje­tí rych­los­ti je takřka doko­na­lý film, kte­rý prak­tic­ky celé dvě hodi­ny táh­nou pou­ze dva lidé. Vynikající Hopkins v  hlav­ní roli a Roger Donaldson za kame­rou. Zajímavý pří­běh o  nespl­ně­ných snech a stá­ří zají­ma­vé­ho člo­vě­ka jmé­nem Burt Munro, kte­rý pro vyko­ná­ní jed­no­ho tako­vé­ho snu vážil těž­kou ces­tu přes celou země­kou­li. Dokonalé, ale na pět hvěz­di­ček nám stá­le něco schá­ze­lo… Asi ta vro­ze­ná geni­a­li­ta.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Titulky k Suits S09E01 - Everything's Changed6. srpna 2019 Titulky k Suits S09E01 - Everything's Changed Později, ale přece. Nevěděli jsme, jestli vůbec budeme dělat titulky k Suits, první díl trval dlouho, ale nakonec se to podařilo. Pokusíme se další udělat dříve, abyste nemuseli čekat […] Posted in Titulky
  • Život23. března 2017 Život Čekání na pokračování vetřelčí série jsem si dnes zpříjemnil milým sci-fi thrillerem Život, který se netají inspirací právě slavným Scottovým dílem.Foto: Columbia PicturesŽivot má nesmírně […] Posted in Kritický Klub
  • Pulp Fiction-Historky z podsvětí5. října 2003 Pulp Fiction-Historky z podsvětí Film, který proslavil Quentina Tarantina.1.Pulp Fiction je druhý režijní a scénáristický počin Quentina Tarantina 2.Podíl Rogera Avaryho (Zabít Zoe) na tomto filmu je minimální.Má zásluhu […] Posted in Filmové recenze
  • Ceny Český lev 2021 - Výsledky6. března 2021 Ceny Český lev 2021 - Výsledky Letošní předávání cen Český lev se muselo obejít bez diváků a probíhalo za dodržování řady bezpečnostních opatření. Nejvíce cen získalo drama Bohdana Slámy Krajina ve stínu, které […] Posted in Filmové recenze
  • Asterix a Obelix: Mise Kleopatra - Gálové tentokrát "operují" v Egyptě.16. ledna 2021 Asterix a Obelix: Mise Kleopatra - Gálové tentokrát "operují" v Egyptě. Pokračování úspěšné komedie na motivy komixových postaviček Asterixe a Obelixe nás tentokrát zavádí do Alexandrie, odkud vládne egyptskému lidu krásná Kleopatra. Její milenec Caesar ji […] Posted in Filmové recenze
  • Jak vybírat sportovní oblečení pro ženy24. srpna 2012 Jak vybírat sportovní oblečení pro ženy V poslední době zažívá běhání a všeobecně i sportování nebývalý boom. Lidé už nechtějí pouze pasivně „konzumovat“ okolní svět, ale chtějí být aktivní, sportovat a zažívat nová […] Posted in Domácí rady
  • Opuštěný dům - i staré zdi mohou ukrývat něco nového...15. listopadu 2021 Opuštěný dům - i staré zdi mohou ukrývat něco nového... Hledáte silný příběh se zajímavou zápletkou? Máte rádi příběhy z oblasti realit? Milujete romány Mirky Skočílkové? Tak právě vám je určena novinka, jenž vydala Euromedia Group, a.s. a […] Posted in Recenze knih
  • Jak správně používat časy v angličtině?17. listopadu 2018 Jak správně používat časy v angličtině? Jednou z nejtěžších věcí, se kterými se setkáte při učení angličtiny, jsou časy. Na rozdíl od češtiny, která je má jen tři - minulý, přítomný a budoucí, jich v angličtině najdete mnohem […] Posted in Recenze knih
  • Prci, prci, prcičky - Svatba (I se Stiflerovou mámou.)26. října 2003 Prci, prci, prcičky - Svatba (I se Stiflerovou mámou.) Nechci nijak fušovat filmařům do práce, ale pokud mě paměť neklame, domnívám se, že jednou ze zásad, které se jakékoli sequely (tj. pokračování) snaží dodržovat, je stálé herecké obsazení. […] Posted in Filmové recenze
  • Tajemství Titanicu 3D22. září 2004 Tajemství Titanicu 3D Dokument o ztroskotaném nepotopitelném Titanicu je prvním filmem IMAXu, který se naše redakce rozhodla shlédnout a zhodnotit. Dopředu upozorňuji všechny milovníky "slavného" předchůdce […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,84669 s | počet dotazů: 241 | paměť: 56168 KB. | 26.05.2022 - 06:22:58