Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze > V údolí Elah

V údolí Elah

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vložil Slávek Anlauf, 22. Duben 2008 - 18:04

In the Valley of Elah

Troufnul bych si říci, že sní­mek V údo­lí Elah je suve­rén­ně nej­tem­něj­ším sním­kem ze šes­ti­ce fil­mo­vých pre­mi­ér, kte­ré na vás ten­to týden čeka­jí v kinech. A vlast­ně nej­tem­něj­ším fil­mem o ame­ric­ké inva­zi v Iráku vůbec…
Režisér Paul Haggis (osca­ro­vý Crash) si asi vůbec na seri­óz­ní a spo­le­čen­ský závaž­ná téma­ta potr­pí. Nyní nám nabíd­ne nevy­bí­ra­vý a depre­siv­ní pohled na osu­dy beze­jme­ných ame­ric­kých klu­ků v jed­né zby­teč­né vál­ce.
 
Film je nato­čen ve vel­mi komor­ním duchu. Tommy Lee Jones (netře­ba před­sta­vo­vat, snad jen pro zají­ma­vost uve­du jeho cra­zy roli agen­ta „K“ v Muži v čer­ném) coby vyslou­ži­lý důstoj­ník US Army Hank Deerfield, kte­rý vozí v malém měs­tě štěrk, hle­dá své­ho syna.
Ten se pod­le vele­ní armá­dy sice vrá­til do země, o jeho šťast­ném návra­tu však jeho vlast­ní otec vůbec nic neví. Hankova žena (Susan Sarandon) zůstá­vá doma, kde jí čeká neje­den neleh­ký tele­fo­nát s man­že­lem, kte­rý vyrá­ží na ces­tu do kasá­ren, kte­rá jsou v jiném měs­tě. Nebudu vám dál pro­zra­zo­vat, co že se to vlast­ně s jeho synem sta­lo, pro­to­že to bych vás při­pra­vil o dějo­vé zvra­ty.

 
Řekněme jen, že se důstoj­ník Deerfield brzy setká­vá s půvab­nou, leč poně­kud pobled­lou a neduži­vou detek­tiv­kou Emily Sandersovou v podá­ní Charlize Theron (vyso­ce hod­no­ce­ná Zrůda z roku 2003, tedy to je název fil­mu, ne titu­lu, kte­rý někde ve smol­ný rok půvab­ná Charlize zís­ka­la). Následuje nástin jejích sou­kro­mých pro­blé­mů a setká­ní důstoj­ní­ka s jejím malým syn­kem. Společná scé­na ostří­le­né­ho vojá­ka a malé­ho klu­ka, kte­rý se ješ­tě bojí tmy, pat­ří k tomu nej­zá­bav­něj­ší­mu a nej­lep­ší­mu z celé­ho fil­mu. A že tam tako­vých momen­tů upřím­ně mno­ho není.

 
Zamotaný a zne­po­ko­ji­vý pří­pad kolem Deerfieldova syna, pro­stři­há­va­ný nekva­lit­ní­mi nahráv­ka­mi z vojá­ko­va mobi­lu, kte­rý­mi si syná­ček zmo­ni­to­ro­val, co tam vlast­ně tro­pí, se poma­lu sune kupře­du, aby na vás nava­lo­val čím dál tím více depre­se a zma­ru. Slabším pova­hám asi není rad­no dopo­ru­čo­vat. Mno, já jen dou­fám, že podob­ný sní­mek zaví­tá i na stůl odstu­pu­jí­cí­ho pre­zi­den­ta Bushe, kte­rý by si už koneč­ně měl uvě­do­mit, cože to vlast­ně v tom svě­tě vede za mizer­nou poli­ti­ku.

Takto depre­siv­ní a tem­ný sní­mek vás urči­tě po used­nu­tí do pol­stro­va­ných seda­ček zasko­čí. To jste zkrát­ka v roz­kvé­ta­jí­cím jaře neče­ka­li. Potíž však je, že film zob­ra­zu­je aktu­ál­ní dění z blíz­ké­ho výcho­du, při kte­rém vám zmi­zí úsměv stej­ně snad­no, jako pět mili­ard ve stát­ním roz­počtu.

Průměr:
Select rating

Blbosr

Nic moc

Ujde

Dobrý

Výborný

Průměr: 5 (1 vote)

V údo­lí Elah
Recenze
Premiéra týd­ne


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Wolfenstein The New Order11. července 2017 Wolfenstein The New Order Zrecenzovat hru, která je starší, je trochu snazší než u novinek, ale má to svá úskalí. V době vydání hry byla velká konkurence a rok 2015 byl plný velkých a úspěšných her. Jednou hrou, […] Posted in Recenze her
  • Survivor-29.epizóda(SK-53.,54.)-Posledný Slovák28. dubna 2022 Survivor-29.epizóda(SK-53.,54.)-Posledný Slovák Do 62.dňa sa zobudila top päťka nášho Survivoru- Vladimír, Veve, Johy, Braňo a Chilli. Na začiatku som si minimálne troch z nich nevedel predstaviť skoro ani v zlúčení, ale o tom je […] Posted in Články, Reality show
  • Nový plakát k Without Remorse.8. dubna 2021 Nový plakát k Without Remorse. Nový plakát k Without Remorse. Posted in Krátké filmové aktuality
  • Začni vydělávat na tom, co tě baví!6. července 2017 Začni vydělávat na tom, co tě baví! Uznávaný autor a podnikatel John Williams, kterému v Česku vyšla kniha Jak dělat, co vás baví, a dostat za to zaplaceno, vám nyní pomůže za pouhých 30 dnů uskutečnit váš nápad a začít se […] Posted in Recenze knih
  • Star Wars: Vadná várka - Shledání18. června 2021 Star Wars: Vadná várka - Shledání SPOILERY: Rovnou k věci. Až do posledních minut jsem to viděl na takových 80% (což je samozřejmě stále výborné). Skvělá animace, hudba, chemie, humor i napětí, akce, bla bla bla. Jen když […] Posted in Krátké recenze
  • Komiks 416. října 2018 Komiks 41 Posted in Komiks
  • Ať žije Bělorusko! – totalita bez českého cukru12. května 2022 Ať žije Bělorusko! – totalita bez českého cukru Filmfanatic prohlubuje penetraci polské kinematografie, i když tentokráte si odskočíme až do současného Běloruska. Právě o neutěšeném životu v něm vypráví snímek, který je inspirován […] Posted in Filmové recenze
  • Jahodový koláč22. listopadu 2011 Jahodový koláč Jahodová sezóna je v plném proudu, pojďte zkusit jahodový koláč z jogurtového těsta s křupavou drobenkou. Ingredience Drobenka 60 g másla60 g celozrnné špaldové mouky60 g […] Posted in Domácí rady
  • „THIS IS IT“ S MICHAELEM JACKSONEM28. srpna 2009 „THIS IS IT“ S MICHAELEM JACKSONEM Film o legendárním zpěvákovi a hudebníkovi, sestávající ze záznamů posledních zkoušek a záběrů ze zákulisí, bude mít PREMIÉRU 28. ŘÍJNA 2009 a bude uveden ve vysokém rozlišení a s […] Posted in Filmové premiéry
  • Vinnetou - Premiéra filmu7. července 2018 Vinnetou - Premiéra filmu Premiéra filmu Vinnetou se konala ve středu 11. prosince 1963 v mnichovském kině Mathäser-Filmpalast. Na jevišti se shromáždili téměř všichni hlavní představitelé: Lex Barker, Pierre […] Posted in Speciály

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,81981 s | počet dotazů: 258 | paměť: 58139 KB. | 13.08.2022 - 23:20:33