Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > V ringu platí pravidla, ale venku žádná nejsou CREED II

V ringu platí pravidla, ale venku žádná nejsou CREED II

Sylvester Stallone a Michael B Jordan

Adonis Creed, kte­ré­ho tré­nu­je samot­ný Rocky Balboa, se stal v prv­ním dílu toho­to sním­ku šam­pi­o­nem v polo­těž­ké váze. Dokázal tak, že má po svém otci nejen talent ale
i srd­ce pra­vé­ho bojov­ní­ka. Nyní je vyzván na zápas vel­mi nebez­peč­ným boxe­rem, kte­rým není nikdo jiný než Viktor Drago.  Pokud Adonis ten­to zápas pro­hra­je, při­jde
o všech­no. Poselství zní ale jas­ně – nezá­le­ží na tom, jak dale­ko v živo­tě dojdeš, tvo­je minu­lost a rodi­na bude vždy s tebou. Odhodlání, tvr­dou dři­nu a dis­ci­plí­nu uká­že v tom­to spor­tov­ní dra­ma­tu Michael B. Jordan a Sylvester Stallone v kinech od 22. lis­to­pa­du 2018.

Film CREED II vnik­nul pod tak­tov­kou Stevena Capla jr. a scé­nář napsal sám Sylvester Stallone na moti­vy pří­bě­hu o Rockym, kte­rý se na fil­mu podí­lel i pro­du­cent­sky. Ve štá­bu se mimo jiných obje­vil kame­ra­man Kramer Morgenthau (Thor:Temný svět), archi­tekt Franco Carbone (The Expendables), spe­ci­ál­ní porad­ce pro box Robert Sale nebo koor­di­ná­tor spe­ci­ál­ních efek­tů Patrick White (Baby dri­ver, Deepwater Horizon: Moře v pla­me­nech). Natáčení pro­bí­ha­lo pře­de­vším ve Filadelfii v Pensylvánii a kvů­li něko­li­ka scé­nám se štáb pře­sou­val do Nového Mexika.


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...