Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > V Luxoru představila Milena Štráfeldová svou novou knihu „Svatý rváč“

V Luxoru představila Milena Štráfeldová svou novou knihu „Svatý rváč“

DSCN7781
DSCN7781
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Křest kni­hy pro­bě­hl v Paláci knih Luxor ve čtvr­tek 4. 5. 2017. Knihu pokřti­la soci­o­lož­ka Jiřina Šiklová spo­lu s her­ce Petrem Kostkou. Přítomnost Petra Kostky na křtu byla zce­la opod­stat­ně­ná, pro­to­že si v roce 1974 zahrál v tele­viz­ním fil­mu Ohnivý máj prá­vě posta­vu Jeronýma Pražského. Film nato­čil  Antonín Dvořák pod­le scé­ná­ře Marie Polednákové.

Jeroným Pražský je výrazná posta­va, kte­rá je stá­le lid­ský inspi­ru­jí­cí. Není divu, že se opět při­pra­vu­je tele­viz­ní film, kte­rý by se měl natá­čet na pod­zim 2017. V hlav­ních rolích uvi­dí­me Ondřeje Vetchého, Petra Kostku a Jiřího Štěpničku. Milena Štráfeldová  spo­lu­pra­cu­je na scé­ná­ři a kni­ha pak je dal­ším jejím poči­nem.

Knihu vydá­vá nakla­da­tel­ství Garamond.

Život Jeronýma Pražského – jak jeho jmé­no napo­ví­dá – je spja­to se Starým Městem, kde se naro­dil a pro­žil dět­ství. Později se během stu­dií na Karlově uče­ní stá­vá pří­te­lem Jana Husa a sezna­mu­je se s myš­len­ka­mi ang­lic­ké­ho refor­mis­ty Jana Viklefa, kte­ré jej strh­nou nato­lik, že se vypra­ví stu­do­vat na Oxfordskou uni­ver­zi­tu. Hned po návra­tu z Anglie se ten­to nestá­lý duch roz­hod­ne pod­nik­nout dal­ší výpra­vu – ten­to­krát až do samot­né Svaté země a měs­ta Jeruzaléma. Exotickou ces­tu dopro­vá­zí řada dob­ro­druž­ství, ale ani po návra­tu z ní Jeronýma nic neu­dr­ží v Praze, dokon­ce ani dáv­ná lás­ka z dět­ství. Sbírá mis­trov­ské titu­ly na uni­ver­zi­tách v Paříži, Kolíně nad Rýnem a Heidelbergu, vydá­vá se do Uher, k sou­se­dům do Polska či k pra­voslav­ným Ruthenům. A jako čte­ná­ři pro­ží­vá­me s Jeronýmem i jeho ces­tu posled­ní, na kost­nic­ký kon­cil.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,58556 s | počet dotazů: 271 | paměť: 61691 KB. | 22.09.2023 - 00:14:56