Kritiky.cz > Festivaly > V Lucerně dnes začíná MittelCinemaFest 2016

V Lucerně dnes začíná MittelCinemaFest 2016

2

To nej­lep­ší z ital­ské kine­ma­to­gra­fie začí­ná již dnes v Praze, kdy  v Lucerně začí­ná putov­ní pře­hlíd­ka 14. roč­ní­ku Středoevropského fes­ti­va­lu ital­ské­ho fil­mu MittelCinemaFest 2016 a poté se pře­sou­vá do Brna a Českých Budějovic.

Filmový fes­ti­val nabí­zí nej­no­věj­ší fil­mo­vá díla ital­ské kine­ma­to­gra­fie. Čeští divá­ci a milov­ní­ci ital­ské kul­tu­ry se mohou těšit na zají­ma­vý pro­gram napříč žán­ry v peč­li­vé dra­ma­tur­gii Istituto Luce Cinecittà. Celkem bude pro­mít­nu­to deset fil­mů. Několik z nich již sklí­zí ceny na mezi­ná­rod­ních fil­mo­vých fes­ti­va­lech a těší se výraz­né­mu kri­tic­ké­mu a divác­ké­mu ohla­su.

Více o fil­mo­vém pro­gra­mu zde :

http://www.kinolucerna.cz/klient-263/kino-68/stranka-3040

Dnešním zaha­jo­va­cím fil­mem bude v 18.30 sní­mek Šíleně šťast­ná.

Režie: Paolo Virzì  •  Scénář: Paolo Virzì, Francesca Archibugi  •  Hrají: Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Valentina Carnelutti, Tommaso Ragno, Bobo Rondelli

Beatrice Morandini Valdirana (Valeria Bruni Tedeschi) je upo­ví­da­ná kome­di­ant­ka, samozva­ná hra­běn­ka, kte­rá tvr­dí, že má důvěr­né sty­ky s moc­ný­mi toho­to svě­ta. Donatella Morelli (Micaela Ramazzotti) je pote­to­va­ná, křeh­ká a tichá mla­dá žena, jež v nit­ru cho­vá bolest­né tajem­ství. Obě jsou účast­ni­ce­mi tera­pe­u­tic­ké komu­ni­ty pro ženy s psy­chic­ký­mi pro­blémy a obě jsou pova­žo­vá­ny za spo­le­čen­sky nebez­peč­né. Film líčí jejich nena­dá­lé přá­tel­ství, kte­ré vyús­tí v bláz­ni­vý a dojem­ný útěk v tou­ze po tro­še štěs­tí v onom blá­zin­ci pod širým nebem, kte­rým je svět zdra­vých.

https://www.youtube.com/watch?v=qUaK_E2T7gU


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...