Kritiky.cz > Pro ženy > V čem spočívá přitažlivost ženy

V čem spočívá přitažlivost ženy

img a277570 w1731 t1480671303

Krása a sexu­ál­ní při­taž­li­vost ženy je zce­la urči­tě rela­tiv­ní pojem. Každému muži se zdá při­taž­li­vá jiná žena, pro­to­že kaž­dý máme o krá­se jinou před­sta­vu, kaž­dé­mu se líbí něco jiné­ho.
nahá brunetka
To jsou fak­ta, kte­rá zná kaž­dý z nás. Rádi bychom se nyní zamys­le­li nad něčím tro­chu jiným, co však s lás­kou k ženě vel­mi úzce sou­vi­sí.
 
ČÍM JE DÁNO PARTNERSKÉ ŠTĚSTÍ?
Každý z nás již měl mož­nost pře­číst si něja­ký člá­nek nebo pojed­ná­ní o tom, jak ženy mají stá­le na sebe dbát, aby zůsta­ly pro své­ho part­ne­ra při­taž­li­vé. Když pole­ví a budou se před svým mužem doma uka­zo­vat neu­pra­ve­né a v tep­lá­cích, brzy jejich vztah roz­vrá­tí. Neboť muž je muž a ten chce mít doma ženuš­ku stá­le jen pěk­ně upra­ve­nou, nalí­če­nou, naparfé­mo­va­nou a v mód­ním oble­če­ní. Jinak jej brzy pře­sta­ne při­ta­ho­vat a ani o sex už nebu­de mít zájem.

Když se nad těmi­to slo­vy více zamys­lí­te, nabí­zí se hned něko­lik otá­zek:
·         Je sku­teč­ně žena zod­po­věd­ná za roz­vrat vzta­hu, když není ani doma stá­le upra­ve­ná?
·         Spočívá sexu­ál­ní při­taž­li­vost ženy pou­ze v tom, že je neu­stá­le jako ze žur­ná­lu?
·         Chtějí všich­ni muži doo­prav­dy jen pre­zen­to­va­ný ide­ál?
·         Není snad sex ve vzta­hu pod­mí­něn lás­kou k dru­hé­mu více než doká­že samot­ný vzhled?
·         Když spo­lu dva lidé žijí, je vůbec mož­né, aby jeden před dru­hým stá­le vypa­da­li ukáz­ko­vě?
 
Žena a její podíl na roz­vra­tu vzta­hu
Je prav­da, že ženě je odjak­ži­va dána jaká­si nepsa­ná zod­po­věd­nost za to, že bude vypa­dat lépe než její part­ner. Není to jen tak, že se říká: „žena je lep­ší polo­vi­nou páru“. Muži se lec­cos v jeho výra­zu a upra­ve­nos­ti pro­mi­ne.
bruneta v šátku
Ale dávat ženě zod­po­věd­nost za to, že vztah nefun­gu­je jak má jen kvů­li tomu, že si doma ráda oble­če poho­dl­né, i když tro­chu vyta­ha­né oble­če­ní? Že nevy­pa­dá čas­to nebo spíš téměř vůbec doma jako ze ška­tul­ky? Každý musí cítit, že je to tro­chu při­ta­že­né za vla­sy.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Hezká pro mě9. října 2019 Hezká pro mě Když si muž vybere k sobě tu pravou, líbí se mu pořád. I když spolu s ním zestárne. Líbí se mu i ráno po probuzení, líbí se mu, když doma pobíhá v pohodlném domácím oblečení a uklízí. Je […]
  • Spojené nádoby13. září 2019 Spojené nádoby Láskaje sama o sobě složitou záležitostí. Nemůžeme bez ní žít a zvláště pro ženy se často stává středem jejich života. Trápí se kvůli ní, ale zároveň je povznáší a probouzí v nich ty […]
  • Zaostřeno na kosmetické štětce: nepostradatelné kousky, bez kterých se neobejdete!1. června 2019 Zaostřeno na kosmetické štětce: nepostradatelné kousky, bez kterých se neobejdete! Kosmetické štětce představují tzv. must have každé ženy a dívky, která se líčí. Pokud si chcete nanášet make-up, oční stíny nebo třeba tekutou rtěnku, pak se bez kosmetického štětce […]
  • Pětkrát denně v malých dávkách – proč to funguje lépe než hladovění?2. října 2019 Pětkrát denně v malých dávkách – proč to funguje lépe než hladovění? Mnohá z nás se dostane do situace, kdy si, často k tomu dochází před zrcadlem, řekne: „A dost! Musím zhubnout.“ Zadáte-li tento problém do vyhledávače, zavalí vás ne moře ale […]
  • Intimní život se po porodu určitým způsobem změní10. října 2019 Intimní život se po porodu určitým způsobem změní Intimní život je ve vztahu opravdu důležitý. Ať už si to chceme přiznat nebo ne. K vztahu to prostě patří a je to nedílnou součástí našeho života. Mnoho mužů si ale stěžuje na […]
  • Kráska a zvíře22. září 2019 Kráska a zvíře Péče o krásný vzhled patří hlavně ženám, ale muži o sebe také rádi dbají a starají se o svůj vzhled. Jak je to s muži, řeší svůj vzhled málo nebo až příliš? Měli by muži ve velkém […]
  • Dětské botičky: Tipy, jak poznat správnou velikost14. července 2019 Dětské botičky: Tipy, jak poznat správnou velikost Děti jsou naše chlouba. Pro naše miláčky bychom udělaly první poslední, proto se rozhodně nezlobíme, že má naše dítě více párů bot, než my samy. No dobře.. trochu jim to možná závidíme. […]
  • Ach ta suchá pokožka! Co když si za ni můžete sami?!26. srpna 2019 Ach ta suchá pokožka! Co když si za ni můžete sami?! Suchá pokožka trápí dnes a denně mnoho žen a dívek, mezi něž možná patříte i vy. Určitě mi dáte za pravdu, že pokožka, která je vysušená, podrážděná a která se loupe rozhodně není nic […]
  • Zamyslet se nad svým životním stylem12. listopadu 2019 Zamyslet se nad svým životním stylem Taky to tak máte, že když se vysloví zdravý životní styl, máte chuť zapálit si cigaretu, otevřít si sáček s chipsy a k tomu tabulku čokolády a vše to zapít dvěma deci silného vína? Tak to […]
  • Tužka nebo rtěnka? To je dilema!31. května 2019 Tužka nebo rtěnka? To je dilema! Je lepší tužka nebo rtěnka? To je dilema, které dnes a denně řeší mnoho žen. Zatímco některé nedají dopustit na klasiku v podobě rtěnky, na kterou pějí samou chválu a líčení by si bez ní […]