V čem spočívá přitažlivost ženy

img a277570 w1731 t1480671303

Krása a sexu­ál­ní při­taž­li­vost ženy je zce­la urči­tě rela­tiv­ní pojem. Každému muži se zdá při­taž­li­vá jiná žena, pro­to­že kaž­dý máme o krá­se jinou před­sta­vu, kaž­dé­mu se líbí něco jiné­ho.
nahá brunetka
To jsou fak­ta, kte­rá zná kaž­dý z nás. Rádi bychom se nyní zamys­le­li nad něčím tro­chu jiným, co však s lás­kou k ženě vel­mi úzce sou­vi­sí.
 
ČÍM JE DÁNO PARTNERSKÉ ŠTĚSTÍ?
Každý z nás již měl mož­nost pře­číst si něja­ký člá­nek nebo pojed­ná­ní o tom, jak ženy mají stá­le na sebe dbát, aby zůsta­ly pro své­ho part­ne­ra při­taž­li­vé. Když pole­ví a budou se před svým mužem doma uka­zo­vat neu­pra­ve­né a v tep­lá­cích, brzy jejich vztah roz­vrá­tí. Neboť muž je muž a ten chce mít doma ženuš­ku stá­le jen pěk­ně upra­ve­nou, nalí­če­nou, naparfé­mo­va­nou a v mód­ním oble­če­ní. Jinak jej brzy pře­sta­ne při­ta­ho­vat a ani o sex už nebu­de mít zájem.

Když se nad těmi­to slo­vy více zamys­lí­te, nabí­zí se hned něko­lik otá­zek:
·         Je sku­teč­ně žena zod­po­věd­ná za roz­vrat vzta­hu, když není ani doma stá­le upra­ve­ná?
·         Spočívá sexu­ál­ní při­taž­li­vost ženy pou­ze v tom, že je neu­stá­le jako ze žur­ná­lu?
·         Chtějí všich­ni muži doo­prav­dy jen pre­zen­to­va­ný ide­ál?
·         Není snad sex ve vzta­hu pod­mí­něn lás­kou k dru­hé­mu více než doká­že samot­ný vzhled?
·         Když spo­lu dva lidé žijí, je vůbec mož­né, aby jeden před dru­hým stá­le vypa­da­li ukáz­ko­vě?
 
Žena a její podíl na roz­vra­tu vzta­hu
Je prav­da, že ženě je odjak­ži­va dána jaká­si nepsa­ná zod­po­věd­nost za to, že bude vypa­dat lépe než její part­ner. Není to jen tak, že se říká: „žena je lep­ší polo­vi­nou páru“. Muži se lec­cos v jeho výra­zu a upra­ve­nos­ti pro­mi­ne.
bruneta v šátku
Ale dávat ženě zod­po­věd­nost za to, že vztah nefun­gu­je jak má jen kvů­li tomu, že si doma ráda oble­če poho­dl­né, i když tro­chu vyta­ha­né oble­če­ní? Že nevy­pa­dá čas­to nebo spíš téměř vůbec doma jako ze ška­tul­ky? Každý musí cítit, že je to tro­chu při­ta­že­né za vla­sy.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Proč se žena při nevěře většinou zamiluje5. prosince 2019 Proč se žena při nevěře většinou zamiluje V první řadě je jasné, že ženy mají rády sex téměř stejně jako muži, proč ale ženy bývají nevěrné, a většinou se při tom i zamilují? U mužů, když jsou nevěrní, jde o tzv. dobývání, nebo […]
  • Hezká pro mě9. října 2019 Hezká pro mě Když si muž vybere k sobě tu pravou, líbí se mu pořád. I když spolu s ním zestárne. Líbí se mu i ráno po probuzení, líbí se mu, když doma pobíhá v pohodlném domácím oblečení a uklízí. Je […]
  • Spojené nádoby13. září 2019 Spojené nádoby Láskaje sama o sobě složitou záležitostí. Nemůžeme bez ní žít a zvláště pro ženy se často stává středem jejich života. Trápí se kvůli ní, ale zároveň je povznáší a probouzí v nich ty […]
  • Zaostřeno na kosmetické štětce: nepostradatelné kousky, bez kterých se neobejdete!1. června 2019 Zaostřeno na kosmetické štětce: nepostradatelné kousky, bez kterých se neobejdete! Kosmetické štětce představují tzv. must have každé ženy a dívky, která se líčí. Pokud si chcete nanášet make-up, oční stíny nebo třeba tekutou rtěnku, pak se bez kosmetického štětce […]
  • Pětkrát denně v malých dávkách – proč to funguje lépe než hladovění?2. října 2019 Pětkrát denně v malých dávkách – proč to funguje lépe než hladovění? Mnohá z nás se dostane do situace, kdy si, často k tomu dochází před zrcadlem, řekne: „A dost! Musím zhubnout.“ Zadáte-li tento problém do vyhledávače, zavalí vás ne moře ale […]
  • Intimní život se po porodu určitým způsobem změní10. října 2019 Intimní život se po porodu určitým způsobem změní Intimní život je ve vztahu opravdu důležitý. Ať už si to chceme přiznat nebo ne. K vztahu to prostě patří a je to nedílnou součástí našeho života. Mnoho mužů si ale stěžuje na […]
  • Krok první24. prosince 2019 Krok první Pokud jste se rozhodli, že k jižní straně vašeho domu necháte vybudovat krytou terasu, nechejte si odborníky vypracovat finanční rozvahu. Uchrání vás to následnému rozčarování nad výdaji, […]
  • Lásku vzhled nezajímá21. listopadu 2019 Lásku vzhled nezajímá Když mluvíme o sexuální přitažlivosti žen, hraje v ní největší roli vždy láska. Už Vás napadlo, jak se asi zamilovávají nevidomí lidé? Nikdy neviděli ani tvář ani tělo toho druhého a […]
  • Kvalitní sex je důležitý pro dobrý vztah24. prosince 2019 Kvalitní sex je důležitý pro dobrý vztah Mnoho žen tvrdí, že sex k životu nepotřebují, že se bez něj obejdou, že na něj ani nemyslí. Je to ale opravdu tak? Nejsou to jen takové hrdinské řeči? Pravděpodobně to jsou pouze […]
  • SOULSEX: Kouzlo života i fyzické lásky13. ledna 2020 SOULSEX: Kouzlo života i fyzické lásky Pryč s konvenčním sexem? Už vás to nebaví? Potřebujete se dostat skrze bolesti, smutky a tuhé slupky zklamání ze sebe, ze života, z partnera? Tak toto jsou asi dvě nejdůležitější […]