Kritiky.cz > Pro ženy > Už nejsme miminka

Už nejsme miminka

img a279043 w1731 t1485276080

Nejdříve jsme naše malič­ká dít­ka poro­di­ly, potom vycho­vá­va­ly, dnes jsou to ško­lá­ci. Každý z našich miláč­ků potře­bu­je nejen všech­nu lás­ku i péči, ale pře­de­vším vyba­ve­ní, kte­ré jim s prv­ní­mi kro­ky pomů­že. Co jim tedy nakou­pit, kde vybí­rat a co je pro ně vel­mi důle­ži­té?

děti ve škole animace
Vybavení pro holky i pro kluky

Aby v kaž­dé ško­le všech­no dob­ře fun­go­va­lo, musí mít vaše rato­les­ti správ­né pomůc­ky. Věděli jste, že někte­ré vyba­ve­ní hra­dí a kupu­je samot­ná ško­la? A co tedy musí­me zajis­tit my jako rodi­če?
-          aktov­ka
-          papu­če
-          pouz­dro
-          vyba­ve­ní pouz­d­ra
-          seši­ty
-          psa­cí potře­by
Každá ško­la má svo­je pra­vi­dla, jak a co přes­ně rodi­če kupu­jí. Máte i Vy pro svo­je hol­ky i klu­ky vše, co potře­bu­jí? Mrkněte se na strán­ky na inter­ne­tu, kde si smí­te výhod­ně nakou­pit dru­hy per­fekt­ní­ho vyba­ve­ní, kte­ré je nejen vel­mi kva­lit­ní, ale ceno­vě doko­na­lé. Ušetříte si mno­ho času, sta­ros­tí, ale pře­de­vším finan­cí.

voskové pastelky v kelímku
Co nesmí chybět?

Kromě potřeb­ných pomů­cek pro nové ško­lá­ky i ško­lač­ky, musí­te mít i ve vašich domo­vech, mís­teč­ko, kde budou dít­ka dělat domá­cí úko­ly a také se samot­ně učit. Jak tedy vyba­vit pokoj vašim rato­les­tem a co je potře­ba? Především pra­cov­ní stůl a židle, kde budou plnit svo­je povin­nost a učit se. A co počí­tač, je to důle­ži­té? To je otáz­ka, nad kte­rou si mno­ho z rodi­čů lámou hla­vy, ale věř­te, že v dneš­ní moder­ní době, to bez nich nejde. Existuje mno­ho potřeb­ných věcí a dru­hů vyba­ve­ní, kte­ré je potře­ba pro klid, poho­du a sou­kro­mí vašich prv­ňáč­ků.

malá dívka píše úkol
Učení, nemusí být vždy mučení

Některé z našich milo­va­ných dětí se rádo učí, jiná dít­ka nao­pak, ško­lu nemu­sí. Podporu ve všech tako­vých zále­ži­tos­tech mají u nás – rodi­čů. Jak jim tedy pod­po­řit uče­ní více a to doma, když trá­ví­te spo­lu chví­le? Pořiďte jim pra­cov­ní seši­ty, kde jde všech­no uče­né for­mou hry a malo­vá­ní a věř­te, že se jim ško­la brzy zalí­bí. Podpoříte jim jejich myš­le­ní a také doved­nos­ti.

  • Financujte do pohodlí svých dětí11. prosince 2019 Financujte do pohodlí svých dětí Tak jako my, dospělí, tak i naše maličké děti, potřeb ují soukromí na klid i odpočinek. Jak jim ale dopřát krásu i přepych v jednom? Věřte, že jde pouze o správný výběr druhů […] Posted in Pro ženy
  • Druhy hraček pro nejmenší13. listopadu 2019 Druhy hraček pro nejmenší Pokud tedy máte malé děti, jistě jim chcete vždy udělat obrovskou radost a to výběrem, těch nejkrásnějších i nejkvalitnějších druhů hraček. Podle věku i kategorie dětí, si smíte vybrat […] Posted in Pro ženy
  • Nebezpečí holení14. září 2019 Nebezpečí holení Při každé depilaci nežádoucího ochlupení je vždy třeba počítat s několika komplikacemi. Zejména podpaždí a třísla jsou místa našeho těla, s množstvím rizik. Při každém holení je tady […] Posted in Pro ženy
  • Řasy jako mrkací panenka!19. prosince 2019 Řasy jako mrkací panenka! Svět krásy válcuje permanentní make-up, ženy nechtějí trávit mnoho času v koupelně. Mít krásné řasy, černé, husté a dlouhé, jak si přesně přejeme. Jestli Vás už nebaví každý den líčit […] Posted in Pro ženy
  • Módní prohřešky, které jsou úplně zbytečné9. prosince 2019 Módní prohřešky, které jsou úplně zbytečné Jistě, je to „jen“ móda, nejde tu o život. Ale není náhoda, že jde o miliardový byznys a že vás lidé posuzují podle toho, co máte na sobě. Oblečení k lidem zkrátka patří a […] Posted in Pro ženy
  • Intimní život se po porodu určitým způsobem změní10. října 2019 Intimní život se po porodu určitým způsobem změní Intimní život je ve vztahu opravdu důležitý. Ať už si to chceme přiznat nebo ne. K vztahu to prostě patří a je to nedílnou součástí našeho života. Mnoho mužů si ale stěžuje na […] Posted in Pro ženy
  • Co na vás práskne vzhled nehtů? Možná se budete divit!12. června 2019 Co na vás práskne vzhled nehtů? Možná se budete divit! Vzhled nehtů toho hodně napoví nejen o tom, jestli dbáme na svůj zevnějšek a jestli nám záleží na tom, jakým způsobem působíme na své okolí. Kromě toho dokážou napovědět i o zdravotních […] Posted in Pro ženy
  • Meditace je cestou k harmonii6. prosince 2019 Meditace je cestou k harmonii Určitě už jste někdy viděli na nějakém obrázku muže, který sedí na zemi a vypadá, že okolní svět vůbec nevnímá. Je to pravda, protože medituje. A to je ta správná cesta k nastolení […] Posted in Pro ženy
  • Vybavení našich dětí, co je správně?7. října 2019 Vybavení našich dětí, co je správně? Je správné koupit našim dětem počítač? Jaké jsou jeho výhody i nevýhody a je vlastně zdraví škodlivý? To je velmi důležitá otázka, nad kterou mnozí z rodičů přemýšlí. Co je tedy správně co […] Posted in Pro ženy
  • Zařiďte si nový domov ve stylu feng-šuej22. listopadu 2019 Zařiďte si nový domov ve stylu feng-šuej Chcete se u vás doma cítit co nejlépe? Zaměřte se na celkový vzhled a uspořádání jednotlivých místností a zařiďte si nový domov podle zásad feng-šuej. Váš byt nebo dům pak bude cítit […] Posted in Pro ženy

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...