Kritiky.cz > Recenze knih > Uvařte si chutná jídla podle Kurkumové kuchařky

Uvařte si chutná jídla podle Kurkumové kuchařky

Kurkoma
Kurkoma
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pro všech­ny, kdo mají rádi kur­ku­mu a chtě­jí s tou­to jedi­neč­nou suro­vi­nou v kuchy­ni pra­co­vat o něco víc, než s ní čas od času posy­pat rýži se zele­ni­nou, je tu Kurkumová kuchař­ka. Díky této kni­ze může­te vyzkou­šet množ­ství zají­ma­vých a ori­gi­nál­ních recep­tů. Nejeden čte­nář navíc jis­tě oce­ní i fakt, že kur­ku­ma je vel­mi pro­spěš­ná pro naše zdra­ví. S tou­to kni­hou tedy bude­te mít pocit, že vaře­ním dělá­te i něco pro sebe.

Kurkumová kuchař­ka začí­ná úvo­dem, ve kte­rém se dozví­te množ­ství zají­ma­vých infor­ma­cí o této jedi­neč­né suro­vi­ně a záro­veň i něko­lik prak­tic­kých rad. Mimo jiné tře­ba co dělat, když vám od kur­kumy zežlout­ne nádo­bí. V kuchař­ce nalez­ne­te cel­kem 53 recep­tů na pokr­my i nápo­je, kte­ré jsou dopl­ně­ny o foto­gra­fie. Každý recept je vel­mi sro­zu­mi­tel­ně a jed­no­du­še popsán, tak­že pokud se bude­te držet přes­ně návo­du, urči­tě nemů­že­te jíd­lo poka­zit. Na dru­hou stra­nu ale také musím pozna­me­nat, že ve vět­ši­ně recep­tů jsou kro­mě kur­kumy dost čas­to zastou­pe­né i jiné na čes­ké pomě­ry exo­tič­těj­ší ingre­di­en­ce, kte­ré vět­ši­na lidí asi nemá běž­ně ve špaj­zu. Počítejte tedy s tím, že bude­te muset na recep­ty shá­nět věci typu hoř­čič­ný prá­šek, avo­ká­do­vý olej či asa­fo­e­ti­du, což by moh­lo kde­ko­ho odra­dit. Určitě tedy udě­lá­te dob­ře, když si kuchař­ku a recep­ty v ní obsa­že­né nej­pr­ve pročte­te a zjis­tí­te si pře­dem, co všech­no je potře­ba před samot­ným vaře­ním jíd­la nakou­pit.

V závě­ru je jako pří­jem­ný bonus něko­lik recep­tů na pří­prav­ky pro vaši krá­su. Nechybí napří­klad návod na ple­ťo­vou mas­ku či pee­ling.

Tato kuchař­ka roz­hod­ně zpes­t­ří váš jídel­ní­ček a vařit pod­le ní může i úpl­ný začá­teč­ník. Na své si navíc při­jdou pří­z­niv­ci sla­ných i slad­kých pokr­mů. Pokud se tedy nebo­jí­te zkou­šet nové a netra­dič­ní věci, pak je tato Kurkumová kuchař­ka roz­hod­ně pro vás.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,80602 s | počet dotazů: 259 | paměť: 61715 KB. | 28.09.2023 - 19:15:21