Uvařte si chutná jídla podle Kurkumové kuchařky

Kurkoma

Pro všech­ny, kdo mají rádi kur­ku­mu a chtě­jí s tou­to jedi­neč­nou suro­vi­nou v kuchy­ni pra­co­vat o něco víc, než s ní čas od času posy­pat rýži se zele­ni­nou, je tu Kurkumová kuchař­ka. Díky této kni­ze může­te vyzkou­šet množ­ství zají­ma­vých a ori­gi­nál­ních recep­tů. Nejeden čte­nář navíc jis­tě oce­ní i fakt, že kur­ku­ma je vel­mi pro­spěš­ná pro naše zdra­ví. S tou­to kni­hou tedy bude­te mít pocit, že vaře­ním dělá­te i něco pro sebe.

Kurkumová kuchař­ka začí­ná úvo­dem, ve kte­rém se dozví­te množ­ství zají­ma­vých infor­ma­cí o této jedi­neč­né suro­vi­ně a záro­veň i něko­lik prak­tic­kých rad. Mimo jiné tře­ba co dělat, když vám od kur­kumy zežlout­ne nádo­bí. V kuchař­ce nalez­ne­te cel­kem 53 recep­tů na pokr­my i nápo­je, kte­ré jsou dopl­ně­ny o foto­gra­fie. Každý recept je vel­mi sro­zu­mi­tel­ně a jed­no­du­še popsán, tak­že pokud se bude­te držet přes­ně návo­du, urči­tě nemů­že­te jíd­lo poka­zit. Na dru­hou stra­nu ale také musím pozna­me­nat, že ve vět­ši­ně recep­tů jsou kro­mě kur­kumy dost čas­to zastou­pe­né i jiné na čes­ké pomě­ry exo­tič­těj­ší ingre­di­en­ce, kte­ré vět­ši­na lidí asi nemá běž­ně ve špaj­zu. Počítejte tedy s tím, že bude­te muset na recep­ty shá­nět věci typu hoř­čič­ný prá­šek, avo­ká­do­vý olej či asa­fo­e­ti­du, což by moh­lo kde­ko­ho odra­dit. Určitě tedy udě­lá­te dob­ře, když si kuchař­ku a recep­ty v ní obsa­že­né nej­pr­ve pročte­te a zjis­tí­te si pře­dem, co všech­no je potře­ba před samot­ným vaře­ním jíd­la nakou­pit.

V závě­ru je jako pří­jem­ný bonus něko­lik recep­tů na pří­prav­ky pro vaši krá­su. Nechybí napří­klad návod na ple­ťo­vou mas­ku či pee­ling.

Tato kuchař­ka roz­hod­ně zpes­t­ří váš jídel­ní­ček a vařit pod­le ní může i úpl­ný začá­teč­ník. Na své si navíc při­jdou pří­z­niv­ci sla­ných i slad­kých pokr­mů. Pokud se tedy nebo­jí­te zkou­šet nové a netra­dič­ní věci, pak je tato Kurkumová kuchař­ka roz­hod­ně pro vás.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Moje první opravdová kuchařka2. ledna 2020 Moje první opravdová kuchařka Ráda bych se s vámi podělila u čtenářský zážitek z kuchařky mladé autorky Ájy Dokoupilové, která je opravdu raritou na knižním trhu. Tato kuchařka je určena všem, kdo začíná vařit. Je […]
  • Pracovní sešit předškoláka - Do školy s úsměvem13. prosince 2019 Pracovní sešit předškoláka - Do školy s úsměvem Doba se mění, a zatímco předrevolučním dětem stačilo umět do školy zavázat si tkaničky, zapnout zip a knoflík, rozpoznat barvy a namalovat panáčka, dnešní děti jsou na školní docházku […]
  • Ekonomie v jedné lekci aneb Slabikář ekonomie12. ledna 2016 Ekonomie v jedné lekci aneb Slabikář ekonomie Co všechno se můžete dovědět ze slabikáře ekonomie, ve kterém se od vydání nemusela změnit snad ani čárka? Pokud se chce člověk dovědět něco o ekonomii nebo ekonomice (ekonomie je samotná […]
  • Ladislav Zibura - 40 dní pěšky do Jeruzaléma: O pouti bez cukrové vaty18. února 2020 Ladislav Zibura - 40 dní pěšky do Jeruzaléma: O pouti bez cukrové vaty Ladislav Zibura je dnes tak trochu v ČR celebritou. Jen považte, napsal knihu, byl na "pokecu" u Krause, účastnil se AZ kvízu a psala o něm asi všechna naše mainstreamová média. A jen tak […]
  • Radčina kuchařka bez lepku- Slavnosti - se  spoustou rad a receptů i bez mléka a vajec2. prosince 2019 Radčina kuchařka bez lepku- Slavnosti - se  spoustou rad a receptů i bez mléka a vajec Lámete si hlavu, co dobrého může vaše dítě či váš partner pokud má bezlepkovou či bezlaktózovou dietu? Dozvěděli jste se právě tuto diagnózu a nevíte, jak s touto informací naložit a co si […]
  • Hortenzie v zahradě - nostalgická záplava květů4. listopadu 2019 Hortenzie v zahradě - nostalgická záplava květů Hortenzie v poslední době zaznamenávají obrovskou oblibu. Dříve pěstované na různých selských usedlostech a dvorech se nyní se dostávají i do měst. Tyto nenáročné květy potěší naše oko a […]
  • Co všechno se dá v manželství odpustit, tolerovat, kam až zajít?6. ledna 2020 Co všechno se dá v manželství odpustit, tolerovat, kam až zajít? Viola miluje Viliama a Viliam miluje Violu. Jenže Viliam už přítelkyni má a Viola zase malého syna. Ale pak se ti dva stejně vezmou. Najednou se zdá, že je všechno jinak, než si […]
  • Černobílé pohádky – brána do kouzelného světa31. prosince 2019 Černobílé pohádky – brána do kouzelného světa Půvabná publikace, jejímž zakoupením přispějeme na konto Společnosti pro ranou péči, obsahuje celkem 18 příběhů. Tato společnost se věnuje rodinám s dětmi se zrakovým i jiným postižením, […]
  • Erazim Kohák - Domov a dálava (2009)19. listopadu 2019 Erazim Kohák - Domov a dálava (2009) Domov a dálava s podtitulem "Kulturní totožnost a obecné lidství v českém myšlení" je zatím poslední knihou známého filosofa Erazima Koháka. K tomuto jedinci můžete zastávat rozličný […]
  • Mariusz Szczygiel - Udělej si ráj3. března 2020 Mariusz Szczygiel - Udělej si ráj Ano to je onen autor, který napsal slavný Gottland, knihu o Češích tak, jak je vidí Poláci a rovněž knihu, kterou jsem doposud nečetl. Četl jsem však Udělej si ráj, což je prý něco […]