Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > ÚTERÝ 29. 5.

ÚTERÝ 29. 5.

film festival zlin 2012
film festival zlin 2012
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Program

Didi the Dragon, pro­gram s výu­kou ang­lič­ti­ny pro před­ško­lá­ky

9.00, Otrokovická bese­da, Otrokovice

 

Čítárna U čer­ta aneb Festivaloví hos­té čtou dětem

9.00 a11.00, Krajská knihov­na Františka Bartoše, tř. T. Bati, Zlín

Potkáme se v Medvídkově, výtvar­ný workshop pro děti

10.00, Krajská knihov­na Františka Bartoše, tř. T. Bati, Zlín

Čtení scé­ná­řů, auto­ři a her­ci před­sta­vu­jí dosud nere­a­li­zo­va­né nebo roz­pra­co­va­né fil­mo­vé pro­jek­ty

10.30, Kongresové cen­t­rum Zlín – malý sál, nám. TGM, Zlín

Malování na chod­ní­ku – Pohádkové tan­co­vá­ní, legen­dár­ní akce ZFF (vystou­pí Roman Vojtek)

14.00, nám. Práce – pro­stran­ství před Velkým kinem, Zlín

Filmové líče­ní v Air Bank, líče­ní fes­ti­va­lo­vých návštěv­ní­ků ve fil­mo­vém sty­lu

14.30 – 19:00, Air Bank, Obchodní a zábav­ní cen­t­rum Zlaté jabl­ko, Zlín

 

Chodník slá­vy dět­ských fil­mo­vých hvězd, odha­le­ní hvězd Zuzany Bydžovské a Jana Krause

15.00, nám. Práce – pro­stran­ství před Velkým kinem, Zlín

Pásmo izra­el­ských stu­dent­ských fil­mů

16.00, Kavárna Blok 12, býva­lý Baťův továr­ní are­ál, Zlín

František Ringo Čech, ver­ni­sáž výsta­vy

17.00, Galerie pod Radnicí, Bartošova ul., Zlín

Večer nadě­je NF Kapka nadě­je – kon­cert sku­pi­ny Beatles Revival: The Glass Onion

18.00, náměs­tí Míru, Zlín

 

Filmový blok, nefor­mál­ní setká­ní stu­den­tů a mla­dých lidí s fes­ti­va­lo­vý­mi osob­nost­mi

18.00, kavár­na Blok 12, býva­lý Baťův továr­ní are­ál, Zlín

Bollywood night!, ven­kov­ní hudeb­ní pro­duk­ce ve sty­lu Bollywoodu

20.00, kavár­na Blok 12, býva­lý Baťův továr­ní are­ál, Zlín

 

Anna K., kon­cert (NA VSTUPENKY – www.velryba.cz)

20.00, Kongresové cen­t­rum Zlín – vel­ký sál, nám. TGM, Zlín

 

Filmová par­ty, zába­va ve fil­mo­vém sty­lu (kos­týmy fil­mo­vých postav vítá­ny)

20.00, Star Club Flip, Dům kul­tu­ry, Gahurova uli­ce, Zlín

 

Čekání na tmu, kon­cert pod širým nebem před večer­ní pro­jek­cí let­ní­ho kina

MISTAKE

20.00, trav­na­tý svah pod Domem umění,nám. TGM, Zlín

LETNÍ KINO, open air pro­jek­ce

Probudím se vče­ra, ČR, 2012, 112 min.

22.00, trav­na­tý svah pod Domem umění,nám. TGM, Zlín

 

Afterparty on the Blok, kaž­do­den­ní setká­ní mla­dých návštěv­ní­ků fes­ti­va­lu

23.00, kavár­na Blok 12, býva­lý Baťův továr­ní are­ál, Zlín

 

C e l o d e n n í    a k c e

Kredenc – síto­tis­ko­vá díl­na, výtvar­ný workshop pro všech­ny

10.00 – 18.00, nám. Míru, Zlín

Internet. kavár­na – čítár­na – her­na, inter­net zdar­ma, čítár­na dení­ku DNES a her­na Xbox 360 Kinect

Univerzitní cen­t­rum - pří­ze­mí, nám. TGM, Zlín


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,48244 s | počet dotazů: 227 | paměť: 58031 KB. | 08.08.2022 - 21:51:33