Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > Útěk z vězení – 4. Řada oficiálně!

Útěk z vězení – 4. Řada oficiálně!

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vložil anke­rek, 2. Duben 2008 - 15:46

Režie: 

Bobby Roth, Dwight H. Little, Robert Mandel, Brett Ratner, Brad Turner, Michael W. Watkins, Kevin Hooks, Greg Yaitanes, Sergio Mimica-Gezzan, Jace Alexander, Guy Ferland, Sanford Bookstaver, Milan Cheylov, Karen Gaviola, Nelson McCormick, Matt Earl Beesley, Eric Laneuville

Hrají: 

Dominic Purcell, Wentworth Miller, Sarah Wayne Callies, Marshall Allman, Wade Williams, Stacy Keach, Muse Watson, Robin Tunney, William Fichtner, Holly Valance, Peter Stormare, Danay Garcia, Amaury Nolasco, Kim Coates, Paul Adelstein, Lane Garrison, John Heard, Michelle Forbes, Camille Guaty, Diana Scarwid, John Billingsley, Robert Knepper, Rockmond Dunbar, Phillip Edward Van Lear, Mac Brandt, Leon Russom, Patricia Wettig, Christian Stolte, Matt DeCaro, Silas Weir Mitchell, Frank Grillo, James Zahn, Callie Thorne, Kevin Dunn, Kristin Lehman, Jessalyn Gilsig, Jodi Lyn O’Keefe, JB Blanc, Kaley Cuoco, Robert Wisdom, Cullen Douglas, Lea Coco, Reynaldo Gallegos, Michael Gaston, Michael Cudlitz, Mark Harelik, Julio Cesar Cedillo

Žánr: 

Dobrodružný / Krimi / Thriller / Drama

USA, 2005, 42 min

Naše hod­no­ce­ní: 

3

 
V dneš­ní hek­tic­ké době je moder­ní utí­kat. Někdo utí­ká od ben­zí­no­vé pum­py bez zapla­ce­ní, jiní zas z nej­drs­něj­ší­ho žalá­ře ve stá­tech. Ano, máte prav­du. Narážím na úspěš­ný seri­ál Prison Break, dle ofi­ci­ál­ních infor­ma­cí se může­me těšit na čtvr­tou řadu. Máme důvod tri­um­fál­ně ote­ví­rat sekt?
Je pár pra­vi­del, kte­ré pla­tí pro kaž­dé­ho. Když je něco úspěš­né a vydě­lá­vá to vel­ké pení­ze, musí se to „ždí­mat“ až do úpl­né­ho kon­ce. Dnes už je jas­né, že se tím neří­dí jen šéfo­vé DreamWorks, v „afé­ře“ zele­ný zlo­br, ali­as Shrek na šest způ­sobů. Zdá se, že vůně peněz zasle­pi­la i hochy z tele­viz­ní sta­ni­ce FOX , kte­rá sto­jí za Prison Breakem. Ta totiž v těch­to dnech ofi­ci­ál­ně potvr­di­la, že čtvr­tá série toho­to seri­á­lu sku­teč­ně bude a je s ní do budouc­na počí­tá­no.

Když jsem se tuhle infor­ma­ci dozvě­děl, upřím­ně, mě nikterak nepo­tě­ši­la. Třetí řada byla dle mého názo­ru už jen hod­ně rozře­dě­ná polév­ka, kte­rá se neda­la s kva­li­tou prv­ních dílů vůbec srov­ná­vat. O tom svěd­čil i ten fakt, že se nako­nec tře­tí řada dočka­la jen tři­nác­ti dílů. Na to dopla­ti­la i sle­do­va­nost, kte­rá o pozná­ní kles­la. Přesto však má mít čtvr­tá řada plno­hod­not­ných dva­a­dva­cet nových epi­zod.
To zna­me­ná, že se dočká­me o pozná­ní více nudy a defi­ni­tiv­ně tak ode­pí­šou dal­ší zná­mý seri­ál. Bravo! Hůře to snad ani dopad­nou nemoh­lo…

Průměr:

4

Průměr: 4 (1 vote)

87 x pře­čte­no


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,80074 s | počet dotazů: 250 | paměť: 58195 KB. | 13.08.2022 - 23:18:48