Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Utajený

Utajený

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Utajený je téměř doko­na­le nato­če­ný film, kte­rý by sice při krat­ší dél­ce mož­ná nene­chal v divá­ko­vi tako­vý sil­ný dojem, ale na stra­ně dru­hé by se vyva­ro­val nud­ných pasá­ží.


Rodina Laurentova je sle­do­vá­na. Dostává pra­vi­del­ně dvou­ho­di­no­vé video­na­hráv­ky své­ho domu s odchá­ze­jí­cí­mi a při­chá­ze­jí­cí­mi čle­ny domác­nos­ti. Papíry jsou navíc vždyc­ky oba­le­né v papí­ru s neu­mě­lou kresbou krvá­ce­jí­cí­ho dítě­te nebo zabí­je­né­ho kohou­ta. Georges, tele­viz­ní mode­rá­tor, jeho žena Anna a syn Pierrot se prá­vem začnou obá­vat o svo­ji bez­peč­nost. Zvláště, když se nahráv­ky roz­ší­ří o mat­čin dům, ve kte­rém Georges pro­žil dět­ství, a o zvo­ně­ní u dve­ří. Pronásledoval se však osob­ně neu­ká­že a zůstá­vá dob­ře uta­je­ný.


Chvíli se spe­ku­lu­je o tom, jest­li má ono pozo­ro­vá­ní na svě­do­mí někdo z Georgových „fanouš­ků“, ale nako­nec se po shléd­nu­tí dal­ší z kazet uká­že, že prav­dě­po­dob­ně sou­vi­sí s něčím úpl­ně jiným: s býva­lým alžír­ským kama­rá­dem Madžídem. Nezdá se ale, že ten by do toho byl zata­žen pří­mo…

Dlouhé sta­tic­ké zábě­ry domu Laurentovy rodi­ny, na kte­rých se prak­tic­ky nic nedě­je, nekon­čí­cí dia­lo­gy, kte­ré nic nevy­ře­ší a vlast­ně ani neře­ší, pří­pad­ně někte­ré pod­le mého názo­ru napros­to zby­teč­né scé­ny sice výbor­ně dokres­lu­jí zou­fa­lou situ­a­ci celé rodi­ny, ale ve dvou­ho­di­no­vém hori­zon­tu vyprá­vě­ní doká­ží spí­še znu­dit než nadchnout pro výbor­ný styl vyprá­vě­ní. Film, kte­rý zís­ká oce­ně­ní za nej­lep­ší evrop­ský film roku si ale před­sta­vu­ju jinak.


Silnou strán­kou fil­mu tedy urči­tě není spád děje, ale jed­no­znač­ně je to vykres­le­ní houst­nou­cí domá­cí atmo­sfé­ry a mění­cích se vzta­hů. Herecké výko­ny před­sta­vi­te­lů obou hlav­ních hrdi­nů jsou pře­svěd­či­vé a divá­ka zaba­ví.

Dva děsi­vé zábě­ry však donu­tí divá­ka pro­cit­nout z letar­gie a zůstat po celý zby­tek veče­ra ve stře­hu, při kte­ré scé­ně se zase co při­ho­dí. Při pře­kva­pi­vých zábě­rech kohou­ta, kte­rý se po nedo­ko­na­le pro­ve­de­né popra­vě plá­cá ve smr­tel­ných kře­čích po dvo­ře, a zvláš­tě při dra­ma­tic­ky pro­ve­de­né sebe­vraž­dě doslo­va tuh­ne krev v žilách.

Během sty­lo­vých závě­reč­ných titul­ků už krev netuh­ne, ale vy zato neví­te, jest­li se smát nebo bre­čet.

O filmu:

Oficiální web: Caché
Scénář a režie: Michael Haneke
V hlav­ních rolích: Daniel Auteuil, Juliette Binoche, Maurice Bénichou, Daniel Duval, Annie Girardot, Lester Makedonsky, Denis Podalydès, Nathalie Richard, Walid Afkir
Francie/Itálie/Německo/Rakousko 2005, 115 minut


Podívejte se na hodnocení Utajený na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Tarot keltských draků: SILNÝ pomocník pro slabé i silné chvíle15. února 2022 Tarot keltských draků: SILNÝ pomocník pro slabé i silné chvíle Tarot keltských draků patří k tarotu, který ráda využívám jen při určitých příležitostech. Až rituálních, svátečních nebo ve chvíli, kdy se potřebuji zastavit a rozhodnout opravdu jasně. […] Posted in Recenze knih
  • Mic'd Up | Jiri Cernoch (Czechia) | 2022 #IIHFWorlds23. května 2022 Mic'd Up | Jiri Cernoch (Czechia) | 2022 #IIHFWorlds Posted in Videa
  • Angry Birds Trilogy (With Kinect)3. dubna 2022 Angry Birds Trilogy (With Kinect) Kdo by neznal nejlepší a nejúspěšnější hru doby, Angry Birds. Angry Birds vyšlo poprvé na chytré mobilní telefony s OS Android, poté na tablety a v neposlední řadě na pc a herní konzole. […] Posted in Retro games
  • Jednou skautem – navždy skautem - 0410. května 2023 Jednou skautem – navždy skautem - 04 Posted in Videa
  • Carnival Row (2019) (seriál)26. září 2019 Carnival Row (2019) (seriál) Seriálová letošní krasojízda pokračuje a Carnival Row je další novou srdeční záležitostí.Seriál se odehrává ve Viktoriánské době se detektivními, fantasy a hororovými prvky a je celý […] Posted in Krátké recenze
  • Co kdo dělá?2. března 2017 Co kdo dělá? S deseti povoláními seznámí děti texty Hany Porebské doplněná krásnými ilustracemi Šárky Mrvové. Jde o jednoduché texty, v nichž jsou některá ze slov nahrazená obrázky. Dítě si tak […] Posted in Recenze knih
  • Vánoční12. března 2019 Vánoční Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Old Shatterhand - Old Shatterhand (1964)3. srpna 2018 Old Shatterhand - Old Shatterhand (1964) Po úspěšné premiéře Pokladu na Stříbrném jezeře chtěli také další producenti natočit vlastní film o Vinnetouovi. Jenže Horst Wendlandt si chytře pojistil práva na všechny romány Karla Maye […] Posted in Speciály
  • Underworld - Jiný pohled4. dubna 2006 Underworld - Jiný pohled Konec se blíží, po dlouhých staletích války se schyluje ke konečné bitvě… Dva rody, dvě děti noci – vampír a vlkodlak. Mýty tvrdící, že tyto dvě bytosti temna bojují bok po boku se […] Posted in Filmové recenze
  • Maigret - česko - česky13. ledna 2017 Maigret - česko - česky Podívejte se, na to, jak by mohl vypadat český dabing filmu Maigret a případ mrtvého muže / Maigret's Dead Man, pokud by čeští tvůrci dabingu nezměnili český a slovenský jazyk (jazyk […] Posted in Videa
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,42465 s | počet dotazů: 273 | paměť: 61700 KB. | 03.10.2023 - 16:46:22