Kritiky.cz > Články > Úsvit - Pohádka pro dospělé je za rohem!

Úsvit - Pohádka pro dospělé je za rohem!

68617303 661176454367883 3663820984269406208 n

Jestli si mys­lí­te, že jde o něja­ké čuňa­čin­ky, tak to ani omy­lem. A nebo vlast­ně jo, vaším omy­lem!

Projekt Úsvit už je cel­kem dost slou­ho na papí­ře a doce­la dlou­ho měl být mini­sé­rií. A pozor, ryze čes­kou! Jindřich Vrága a Miroslav Vrága - brat­ři, kte­ří spo­lu­pra­cu­jí jako reži­sé­ři a scé­náris­té se nám roz­hod­li naser­ví­ro­vat pří­běh Jeníčka, jak jsme ho zatím nepo­zna­li. A nako­nec ve fil­mo­vé podo­bě.

42650308 481332872352243 8152243855073214464 o
Zdroj: facebook.com

Jeníček sice při­šel o oko a o sest­ru Mařenku, ale to není všem dnům konec. Stal se z něj pořád­nej borec, tré­no­va­nej k tomu, aby udě­lal prá­ci, kte­rou odvá­dě­li zaklí­na­či v Polsku. Tedy zba­vit se magic­kých potvor a bytos­tí. K tomu „pomoh­la“ orga­ni­za­ce Úsvit. Jak tak bývá, střet s babou Jagou (a touhle nemys­lím Johna Wicka) nebyl posled­ní a někte­ré věci nejsou tako­vé, jaké se zda­jí. Jeníček tak vyra­zí do boje o pře­ži­tí, o rodi­nu, a bůhví o co ješ­tě.

První ukáz­ka vám napo­ví, čeho vše­ho se asi Jeníček dočká. A dočká se toho tro­chu jinak než v pohád­kách, kde zazvo­ní zvo­nec....

Úsvit bude spíš horor s kome­di­ál­ní­mi prv­ky v pro­stře­dí pohá­dek, avšak tak tro­chu jinak. Kdo má rád kul­tov­ní sním­ky jako Evil Dead, Die Hard nebo Cabin in the Woods, tak si při­jde na své. Tvůrci také tvr­dí, že se necha­li inspi­ro­vat nověj­ší­mi sním­ky jako Hellboy a Deadpool. To vše samo­zřej­mě se solid­ní dáv­kou čes­ké­ho „humo­ru“, nad­sáz­ky a dokon­ce i muzi­ky.

No máme se na co těšit, a tenhle pro­jekt se roz­hod­ně vypla­tí sle­do­vat, pro­to­že může tro­chu (nebo i víc,kdo ví) roz­hý­bat čes­ký svět kine­ma­to­gra­fie. Držíme pal­ce 😉

44090605 489848758167321 497839159747018752 o
Zdroj: facebook.com


Úsvit - Pohádka pro dospělé je za rohem!
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...