Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Úsvit planety opic - CAESAR MLUVÍ!

Úsvit planety opic - CAESAR MLUVÍ!

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Úsvit pla­ne­ty opic záro­veň zkou­má, jak se moh­li z němých, ale inte­li­gent­ních zví­řat ve Zrození pla­ne­ty opic stát mlu­ví­cí, civi­li­zo­va­né bytos­ti, kte­ré se na pla­ne­tě Zemi sta­li domi­nant­ním dru­hem. „Ve Zrození pla­ne­ty opic řek­ly opi­ce jen něko­lik slov. V Úsvitu pla­ne­ty opic uka­zu­je­me opi­ce na úsvi­tu jejich vzni­ka­jí­cí spo­leč­nos­ti, kdy se záro­veň učí mlu­vit. Samozřejmě, že pro mlad­ší gene­ra­ci je to mno­hem snad­něj­ší, než pro tu star­ší, což taky vede k zob­ra­ze­ní jejich vel­mi kom­pli­ko­va­né­ho spo­le­čen­ské­ho řádu. Tahle opí spo­leč­nost se v pod­sta­tě vyví­jí v tu, kte­rou jsme vidě­li v původ­ní Planetě opic z roku 1968, tedy v orga­ni­zo­va­nou spo­leč­nost s vlá­dou, armá­dou a věd­ci,“ vysvět­lu­je Reeves.

Spoluautor scé­ná­ře Mark Bomback říká, že pro něho nej­vět­ší výzvou bylo popsat, jak spo­lu opi­ce komu­ni­ku­jí a určit, nako­lik jsou schop­ní se vyja­d­řo­vat slov­ně. „Bylo napros­to šoku­jí­cí, když Caesar v závě­ru Zrození pla­ne­ty opic řekl jed­nu celou větu. V Úsvitu pla­ne­ty opic pro­to také zkou­má­me, nako­lik se schop­nost opic mlu­vit zdo­ko­na­li­la. Rozhodně to neby­lo nic jed­no­du­ché­ho, pro­to­že vás to neu­stá­le svá­dí k tomu, že jim pros­tě napí­še­te něko­li­kas­t­rán­ko­vé dia­lo­gy jako lid­ským posta­vám. Vycházeli jsme tedy z otáz­ky, že když v prv­ním fil­mu byl Caesar schop­ný říct jed­nu celou větu, jak dob­ře bude asi umět mlu­vit deset let poté?“ říká Bomback a dodá­vá: „Zároveň tu však byla i dru­há otáz­ka – proč by vůbec opi­ce potře­bo­va­li mlu­vit? Vždyť pře­ci doko­na­le ovlá­da­jí zna­ko­vou řeč, tak­že proč by měli mít potře­bu mlu­vit jako lidé? Znakovou řečí se ale pře­ce neda­jí dosta­teč­ně vyjá­d­řit emo­ce, tak­že pro­to se opi­ce muse­ly nau­čit mlu­vit, ne?

Matt Reeves k tomu dodá­vá: „Pro mě bylo nej­dů­le­ži­těj­ší, aby se ten pří­běh a s ním spo­je­né prv­ky jako vývoj řeči opic, až pří­liš nevy­vi­nu­ly od doby, kdy Caesar řekl ‚Ne!‘ ve Zrození pla­ne­ty opic. To je totiž moment, kte­rý na mě nej­ví­ce zapů­so­bil.“

Pokusy, kte­ré byly na Caesarovi a ostat­ních opech pro­vá­dě­ny a kte­ré je pak při­nu­ti­ly k útě­ku, z nich děla­jí stá­le inte­li­gent­něj­ší tvo­ry, což má pocho­pi­tel­ně za násle­dek roz­vi­nu­tí schop­nos­ti komu­ni­ko­vat ver­bál­ně. „Tentokrát jde o jazy­ko­vou evo­lu­ci. A my jsme se vel­mi peč­li­vě zabý­va­li vytvo­ře­ním té hra­ni­ce mezi zna­los­tí řeči a jejím dal­ším obje­vo­vá­ním. Caesar komu­ni­ku­je s ostat­ní­mi opi­ce­mi pro­střed­nic­tvím zna­ko­vé řeči, což se uká­za­lo být tou nej­lep­ší vol­bou. Současně s tím však i více pou­ží­vá slo­va.“ 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Úsvit planety opic


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Úsvit planety opic - NATÁČENÍ VE 3D28. července 2014 Úsvit planety opic - NATÁČENÍ VE 3D Režisér Matt Reeves, který v roce 2008 zaujal napínavým thrillerem Monstrum, říká: „Doufám, že si diváci, přestože vědí, že využíváme vizuální efekty, řeknou ‚Počkat, v tom filmu nebyly […] Posted in Články
  • Úsvit planety opic28. července 2014 Úsvit planety opic V Úsvitu planety opic je rozrůstající se smečka geneticky pozměněných opů, vedených šimpanzem Caesarem, ohrožována skupinou lidí, kteří přežili účinky devastujícího viru, jenž se rozšířil […] Posted in Články
  • Úsvit planety opic | Dawn of the Planet of the Apes [80%]28. července 2014 Úsvit planety opic | Dawn of the Planet of the Apes [80%] Z prequelu Planety opic se před třemi lety stal docela nečekaně jeden z nejvydařenějších blockbusterů toho léta. Je tak docela logické, že se od pokračování očekávalo přeci jen už trochu […] Posted in Filmové recenze
  • The Batman - Recenze - 55%1. května 2022 The Batman - Recenze - 55% Ještě, že jsem měl od nového Batmana tak nízké očekávání. Jsem totiž asi jediný poměrně nespokojený divák široko daleko. Proč? To se dozvíte v následujících řádcích, kde se zároveň pokusím […] Posted in Filmové recenze, Komiks
  • Star Wars: Vzestup Skywalkera - dokonalé zakončení Nonalogie18. prosince 2019 Star Wars: Vzestup Skywalkera - dokonalé zakončení Nonalogie V předaleké galaxii… To už znáte… Stojí proti sobě světlá strana síly (Jediové) a temná strana síly (Sithové)… To taky znáte... A jak si s tím poradil poslední devátý díl, to právě […] Posted in Filmové recenze
  • Star Wars: Vzestup Skywalkera17. prosince 2019 Star Wars: Vzestup Skywalkera Ve čtvrtek bude mít premiéru poslední (devátý) film se série Star Wars. Podívejte se na tři videa "filmy o filmu", ve kterém tvůrci i herci během 42 let shrnují tak slavné […] Posted in Videa
  • Star Wars: Vzestup Skywalkera17. prosince 2019 Star Wars: Vzestup Skywalkera V USA už měl film světovou premiéru a tuto velkou akci si připomeňme ve více dvou a půl hodinovém videu. https://youtu.be/YCtHO3jHzjM Posted in Videa
  • Star Wars: Vzestup Skywalkera22. října 2019 Star Wars: Vzestup Skywalkera Rozloučení s více 40 let starým fenoménem filmů Star Wars  - s rodem Skywalkerů nastane 19.12.2019. V hlavní roli se vrátí trojice herců Daisy Ridley, Adam Driver a Oscar Isaac. Zdárně jim […] Posted in Trailery
  • Star Wars: Vzestup Skywalkera26. srpna 2019 Star Wars: Vzestup Skywalkera Nejnovější spoiler z 9. dílu série Star Wars. ▬► Bude Rey patřit k temné straně - bude z ní Sith? Vše se dozvíme 19.12.2019. Posted in Spoilery
  • Jurský svět - důstojné pokračování klasiky4. května 2019 Jurský svět - důstojné pokračování klasiky Tentokrát je to úspěšný film. Producentům v čele s neznámým režisérem Coline Trevorrowem se naštěstí podařilo složit dostatečně zajímavý příběh s vynikajícími dinosaury. Nepotřebovali […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,05992 s | počet dotazů: 262 | paměť: 59977 KB. | 17.08.2022 - 21:14:39