Kritiky.cz > Pro domov > Úprava interiéru na stáří

Úprava interiéru na stáří


Léta utí­ka­jí, Vaše děti odchá­ze­jí z domo­va a Vy si uvě­do­mí­te, zda bys­te nemě­li více pře­mýš­let o budouc­nos­ti a svůj inte­ri­ér si nemě­li začít upra­vo­vat. Z poko­je Vašich odrost­lých dětí si mož­ná bude­te chtít udě­lat pra­cov­nu a pokud Vás napad­ne, že bys­te moh­li upra­vit pro­stor i v ostat­ních míst­nos­tech tak, aby Vám vyho­vo­val ide­ál­ně až do kon­ce živo­ta – je to to nej­lep­ší, co může­te udě­lat. 
 
Bydlení si uprav­te včas
Jakmile děti vyle­tí z hníz­da, už tak nějak auto­ma­tic­ky před­po­klá­dá­te, že si svůj inte­ri­ér tro­chu obmě­ní­te. Udělejte to tak, aby byl pro Vás stá­le oprav­du bez­peč­ným pří­sta­vem. Myšlenka na pře­bu­do­vá­ní jed­no­ho poko­je vět­ši­nou pod­ní­tí dal­ší před­sta­vy o cel­ko­vém vnitř­ním zaří­ze­ní, a tak urči­tě bude výhod­né všech­ny úpra­vy udě­lat najed­nou tak, aby prá­ce na sebe nava­zo­va­ly a i úklid byl v závě­ru jen jeden.
 
Co změ­nit?
Změna v inte­ri­é­ru by měla být tako­vá, aby se v něm pře­de­šlo úra­zům, pře­de­vším pádům a aby byd­le­ní bylo poho­dl­né i pro člo­vě­ka, kte­rý se hůře pohy­bu­je. 

Vyplatí se pře­de­vším mys­let na:
·         šir­ší dve­ře a níz­ké pra­hy u vnitř­ních i bal­ko­no­vých dve­ří
·         výmě­nu vany za spr­cho­vý kout
·         výmě­nu hlad­kých dlaž­dic za pro­tisklu­zo­vou úpra­vu v kou­pel­ně
·         trou­bu ve vět­ší výš­ce a skříň­ky v kuchy­ni nao­pak níže
·         indukč­ní var­né des­ky
·         postel ve výš­ce ale­spoň 50 cm
·         vol­ná mís­ta na madla
·         níz­ké scho­dy
 
Jistota v bytě
Ve svém inte­ri­é­ru se urči­tě rádi pohy­bu­je­te s jis­to­tou. Nedopusťte, abys­te v něm tuto jis­to­tu jed­nou ztra­ti­li. Odstraňte nebo oprav­te nesta­bil­ní nebo roz­vikla­ný náby­tek a ukot­vě­te ho do stěn, aby se nepře­ko­til a mohl slou­žit jako opěr­né body na ces­tě bytem.

Možná Vám při­jde před­čas­né, když jste ješ­tě v plné síle, mys­let na Vaše ome­ze­ní ve stá­ří, ale při­znej­te si, že je to stá­le lep­ší, než aby se pro Vás jed­nou stal byt nebez­peč­nou pas­tí. Nehledě na to, že ve stá­ří už na změ­ny byd­le­ní nemu­sí­te mít dosta­tek ener­gie a mož­ná ani pení­ze.


Foto: Pixabay

  • Vzpomínky na léto8. května 2021 Vzpomínky na léto Vždy se nám o prázdninách a o dovolených sejde a doma nastřádá značné množství suvenýrů a památek na léto a letní dobrodružství, na pláže v tropech a toulky po horách. Bylo by škoda, aby […] Posted in Pro domov
  • Jak si správně vybrat matraci1. dubna 2021 Jak si správně vybrat matraci Výběr nové matrace podléhá mnoha faktorům. Například jaké alergie máte nejen vy, ale také členové vaší rodiny. Alergikům se nedoporučují matrace například z vlny nebo latexu. Matrace by […] Posted in Pro domov
  • Výběr ložního prádla22. března 2021 Výběr ložního prádla Existuje tolik možností mezi materiály, barvami i dekory. Na co se zaměřit při koupi ložního prádla? Co nesmíme opomenout? Inu, rozhodně bychom se neměli zaměřovat jenom na klasickou […] Posted in Pro domov
  • Stavět sami, nebo se obrátit na stavební firmu?19. března 2021 Stavět sami, nebo se obrátit na stavební firmu? Stavební firma Účelem smlouvy o dílo je ochrana před problémy se stavební firmou, které by mohly v budoucnu nastat. Smlouva o dílo musí být kvalitně zpracována a musí mít […] Posted in Pro domov
  • Vykouzlete tu pravou vánoční atmosféru! Nesmí chybět vůně!9. února 2021 Vykouzlete tu pravou vánoční atmosféru! Nesmí chybět vůně! S Vánocemi je spojena spousta typických vánočních vůní. Některé se v bytě linou už jen díky tomu, co právě děláme. Cítíte tu vůni vanilkových rohlíčků, které se právě pečou […] Posted in Pro domov
  • Příroda v misce31. ledna 2021 Příroda v misce Bon-sai znamená v překladu z japonštiny strom v misce. Jde v podstatě o zmenšeninu normálně i velmi vzrostlého stromu, určenou pro pěstování doma. Takový strom se zastřihuje a ovlivňuje […] Posted in Pro domov
  • Nebojte se kombinace nového se starým27. ledna 2021 Nebojte se kombinace nového se starým Došli vám finance na rekonstrukci bytu nebo domu a vy nevíte, co se starým nábytkem, nebo je vám líto vyhodit starožitnost po prarodičích? Na první pohled se vám může zdát, že co je […] Posted in Pro domov
  • Styly vánoční výzdoby21. ledna 2021 Styly vánoční výzdoby Odkud čerpáte inspiraci pro výzdobu svého domova? Máte rádi, když je sladěné naprosto vše? Od výzdoby, přes balicí papír, do kterého budete balit dárky, až po slavnostní tabuli? Ano, […] Posted in Pro domov
  • Vysavač bazénu11. ledna 2021 Vysavač bazénu Plánujete mít bazén nebo jej už na a zahradě máte? Tak či tak, je velice jasné, že musíte mít opravdu dobré čisticí prostředky, abyste to měli všechno čisté? Jistě víte, že mít bazén, […] Posted in Pro domov
  • Proč říct ano sušičce na prádlo?10. ledna 2021 Proč říct ano sušičce na prádlo? Pryč jsou časy, kdy jsme museli kontrolovat lístky na lemech jednotlivých kousků oblečení a ta tam je i strach, že bychom v sušičce mohli některé nádherné kousky z vlny, […] Posted in Pro domov
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,53610 s | počet dotazů: 215 | paměť: 52334 KB. | 12.05.2021 - 18:47:00
X