Kritiky.cz > Recenze knih > Umění žít pozitivně – Andy Cope, Andy Whittaker

Umění žít pozitivně – Andy Cope, Andy Whittaker

107278 350 0 fit
107278 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Už máte dost těch ška­ro­hlí­dů kolem vás, kte­ří vám jen vysá­va­jí ener­gii, nebo jste zjis­ti­li, že vy sami vidí­te svět hlav­ně v čer­ných bar­vách a hlav­ně to už tak nechce­te? Pak přes­ně pro vás je tato nová kni­ha z nakla­da­tel­ství Grada.

Kniha láká, že sta­čí dodr­žo­vat šest jed­no­du­chých zásad, kte­ré vám změ­ní život a najed­nou bude­te šťast­ní, úspěš­ní a bude­te mít úžas­ný život. Ale tak jed­no­du­ché to zase není, ale roz­hod­ně si kni­hu pře­čtě­te.

Pořád se honí­me za štěs­tím, úspě­chem, bohat­stvím, ale přes­to nejsme stá­le spo­ko­je­ní, spí­še nabru­če­ní, plno věcí kolem nás štve a na nála­dě nepři­dá ani plno nega­tiv­ních lidí, kte­ří jsou všu­de kolem. Pořád si na něco stě­žu­je­me – na sucho, hor­ko, dlou­hý déšť, níz­ké pla­ty, vyso­ké ceny, nechá­pa­jí­cí­ho part­ne­ra, zlo­bi­vé děti, poli­ti­ku… A při­tom štěs­tí je na dosah, včet­ně dob­ré nála­dy. Je tře­ba se nau­čit dívat na svět jinak. Pozitivní myš­le­ní je ve své pod­sta­tě jed­no­du­ché, ale je to hod­ně těž­ká ces­ta, pokud nyní ulpí­vá­te ve svě­tě nega­tiv­ním.  Ale sto­jí za to se na ni vydat.

Kniha vás v něko­li­ka kapi­to­lách sezná­mí s tím, kdo jsou šťast­ní lidé, co děla­jí jinak, kdo jsou vysa­va­či nála­dy a proč je vhod­né se jim vyhý­bat. Pochopíte, proč je tolik lidí nega­tiv­ních a proč bychom si měli dát tu náma­hu to změ­nit. Ke kon­ci kni­hy najde­te i ony důle­ži­té zása­dy, kte­ré vám pomo­hu k tomu, abys­te zača­li mys­let pozi­tiv­ně. Nejprve se ale musí­te roz­hod­nout, že chce­te být pozi­tiv­ní a pak jít po dal­ších krůč­cích. I naše myš­le­ní je návyk, ale jeho pře­pro­gra­mo­vá­ní bude stát něja­ké úsi­lí.

Knihu hod­no­tím jako hod­ně zají­ma­vou. Snad pro­to­že už jsem o pozi­tiv­ním myš­le­ní něco čet­la, ze začát­ku mi při­šlo, že je v kni­ze zby­teč­ně moc tex­tu, kte­rý stej­ně nic neří­ká, pros­tě tako­vý balast navíc, že auto­ři by se moh­li k tomu pod­stat­né­mu dostat mno­hem rych­le­ji, kdy­by vypus­ti­li někte­ré pasá­že. Postupně se auto­ři dostá­va­jí k jádru toho, jak žít pozi­tiv­ně. Teoreticky je to nako­nec oprav­du jed­no­du­ché, je tře­ba radi­kál­ně změ­nit úhel pohle­du a myš­le­ní, což už je mno­hem slo­ži­těj­ší. Pokud se pro tuto ces­tu vědo­mě roz­hod­ne­te, tak pře­ji, ať vytr­vá­te a dozná­te pozi­tiv­ních změn. Čím více pozi­tiv­ních lidí v naší spo­leč­nos­ti bude, tím zde bude pří­jem­ně­ji.


Autoři: Andy Cope, Andy Whittaker

Nakladatelství: Grada pod znač­kou Alferia

Počet stran: 208

Žánr: osob­ní roz­voj, pozi­tiv­ní myš­le­ní

Hodnocení: 80 %

Knihu k recen­zi věno­va­lo nakla­da­tel­ství Grada, kde ji lze zakou­pit.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • ÚŽASNÍ TAKOVÍ, JACÍ JSME26. června 2022 ÚŽASNÍ TAKOVÍ, JACÍ JSME Už jste se alespoň jednou v životě chtěli cítit spokojení, šťastní a úžasní? Ano, ale nevíte jak? Stačí se začíst do této poutavé knížky autorky Anety Langrové “Úžasní takoví, jací jsme. […] Posted in Recenze knih
  • Friedbert Becker: Hypnóza a metoda přímé komunikace15. září 2020 Friedbert Becker: Hypnóza a metoda přímé komunikace Sami víte, že v našem nitru sídlí jakási moudrost. Někdy i sami se sebou mluvíme, komunikujeme, nebo přemýšlíme v dialozích (s kým si to v takovou chvíli vlastně povídáte?). Je jedno, […] Posted in Recenze
  • Naučte se komunikovat empaticky a asertivně8. srpna 2020 Naučte se komunikovat empaticky a asertivně Také se vám často stává, že náročná komunikace se zvrtne v hádku, uražení se a vůbec nikam to nevede? V této chvíli se člověk nechal unést svými emocemi a je jasné, že komunikace pak […] Posted in Recenze knih
  • Enneagram: Devět tváří lidské duše. Psychologie v barvách!30. dubna 2018 Enneagram: Devět tváří lidské duše. Psychologie v barvách! Mnohé svědčí pro to, že enneagram nebyl nikým zkonstruován nebo vynalezen, nýbrž že se jedná o intuitivní odhalení duchovně-duševních zákonitostí. To je asi nejzásadnější věta, která […] Posted in Recenze knih
  • Síla správného okamžiku – Michael Breus25. září 2017 Síla správného okamžiku – Michael Breus Díky správnému načasování aktivit můžete být efektivnější, šťastnější, můžete lépe odpočívat a naplno využít svůj potenciál. Je třeba poznat svůj biorytmus a co nejlépe se s ním sladit. […] Posted in Recenze knih
  • Vzpomínky má každý. Život je prostě báječný!31. července 2023 Vzpomínky má každý. Život je prostě báječný! Pokud milujete úsměvné a s nadsázkou napsané historky z běžného života, jež vás nejen rozesmějí, ale i zahřejí na srdci, tak si určitě nenechte ujít knihu s krásně ilustrovanou obálkou od […] Posted in Recenze knih
  • Kniha pro ženy31. července 2023 Kniha pro ženy Kniha pro ženy od autorů Olgy Studničkové Šípkové a Milana Studničky, ostatně jak už samotný název napovídá, je úžasným průvodcem pro všechny ženy, které chtějí změnit svůj dosavadní život […] Posted in Recenze knih
  • Jak přijít ke štěstí11. května 2023 Jak přijít ke štěstí Rádi byste poznali recept na opravdové štěstí? Možná vám k němu dopomůže kniha s příznačným názvem "Jak přijít ke štěstí - použijte kouzlo štěstí ke zlepšení práce, lásky a života od […] Posted in Recenze knih
  • OSHO: ESENCE ŽIVOTA. CESTA ČLOVĚKA. Jak najít štěstí v běžném životě29. dubna 2023 OSHO: ESENCE ŽIVOTA. CESTA ČLOVĚKA. Jak najít štěstí v běžném životě Už jste zjistili, na čem v životě opravdu záleží a jak být ve svém životě konečně šťastní? Pokud nikoliv, a hledáte ten správný recept, tak byste zcela určitě měli vyzkoušet rady slavného […] Posted in Recenze knih
  • Štěstí voní jako chleba15. března 2023 Štěstí voní jako chleba Romantická oddechovka, která Vás lusknutím prstu přenese do poklidné atmosféry osamělé skotské vesničky, tak to je rozhodně kniha "Štěstí voní jako chleba" od spisovatelky Pauline Maiové, […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,94636 s | počet dotazů: 262 | paměť: 61710 KB. | 27.09.2023 - 01:00:16