Kritiky.cz > Pro ženy > Ze života > Umění zaostřit v životě jen na to podstatné a důležité

Umění zaostřit v životě jen na to podstatné a důležité

ivottt

Člověk, kte­rý žije jen pro sebe, žije pro nej­hor­ší­ho zná­mé­ho smr­tel­ní­ka. (Joaquin Miller)

Můj foto­a­pa­rát má auto­ma­tic­ké zaost­řo­vá­ní. Zaměřím jej na něco a on se zaostří sám. Nepře se se mnou, neod­vra­cí se, nerozost­řu­je se ani neod­mí­tá vidět, co je prá­vě před ním.

Na dru­hé stra­ně lidé čas­to odmí­ta­jí zaost­řit na to, na čem zále­ží. Stáváme se nato­lik zamě­ře­ný­mi na své potře­by a přá­ní, že nevi­dí­me, co je pří­mo před námi. Život se rozost­řu­je. Co způ­so­bí, že se my lidé sku­teč­ně sou­stře­dí­me? Někdy je k tomu nut­né, abychom se posta­vi­li tvá­ří tvář rea­li­tě, že nebu­de­me žít věč­ně. Potom začne­me více oce­ňo­vat to, co je před námi, než to, co chce­me vidět.

Fotoaparáty vidí svým objek­ti­vem všech­no, co exis­tu­je. Lidé potře­bu­jí roz­ší­řit své obzo­ry a vidět věci jas­ně, aniž by je nejdří­ve pro­hlí­že­li přes růz­né fil­try a barev­né čoč­ky.

Odhoďte fil­try a zůstaň­te sou­stře­dě­ni na život a prav­du.

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay

 


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Životní postoj14. ledna 2020 Životní postoj Jsem přesvědčen, že váš život tvoří z 10 procent to, co se vám děje, a z 920 procent vaše reakce na to. A stejné je to s vámi. (Charles Swindoll) Studie ukazují, že optimisté prožívají […]
  • Citové zdi28. ledna 2020 Citové zdi Unavím se občas z tlučení hlavou do zdí, které lidi a já stavíme mezi lidmi a mnou.... (Anonym) Naše spoje a vztahy nás udržují naživu tím, že dávají našemu životu smysl. Proč tedy stavíme […]
  • Co je to být spokojený?7. ledna 2020 Co je to být spokojený? Co je velmi uspokojující lidský život a jak je navrhneme? (Lenedra J. Carroll) Všichni si přejeme uspokojující život. Jak to uděláme, abychom takový život měli? Je mnoho způsobů, jak […]
  • Dobří přátelé14. ledna 2020 Dobří přátelé Přátelství zdokonaluje štěstí a odstraňuje neštěstí zdvojením naší radosti a rozdělením našeho smutku. (Cicero) Co je přítel? Podle mého názoru je to někdo, kdo zná vaše chyby, a přesto […]
  • Magnety9. ledna 2020 Magnety Lidé opačných názorů často pochodují pod stejnou zástavou. (Willi Ritschard) Magnety jsou zajímavé věci. Protiklady se přitahují a podobnosti odpuzují. Jejich vlastnosti mi připomínají […]
  • Zklamání, důvěra - ruku v ruce…21. ledna 2020 Zklamání, důvěra - ruku v ruce… Největší zklamání jsou ta, kterých se na nás dopouští ti, jenž považuje za své nejbližší…celým srdcem je milujeme, důvěřujeme jim, ale ve výsledku je to jen naše vlastní chyba, kdy jim […]
  • Miluji nakupování25. ledna 2020 Miluji nakupování Miluji nakupování. Myslím, že asi jako spousta žen. Na rozdíl od mužů. Někdy si říkám, že jsem snad „shopaholik“! Není nic úžasnějšího přijít do obchodu a probírat se botičkami, šatičkami […]
  • Kniha není dar, dokud není přečtena...19. ledna 2020 Kniha není dar, dokud není přečtena... Kniha není dar, dokud není přečtena.  (Anonym) Když má někdo ve vaší rodině problém, ať fyzický nebo emocionální, a vy víte, že jsou způsoby, jak by si mohl pomoci sám, co uděláte? […]
  • Malování jako odreagování se...24. ledna 2020 Malování jako odreagování se... Kupte si barvy a pokuste se malovat. (Winston Churchill) Jako dítě jsem rád maloval a znovu jsem začal v dospělém věku, když jsem prožíval emocionální zmatek jako chirurg a potřeboval jsem […]
  • Třinácté znamení12. ledna 2020 Třinácté znamení Včera jsem seděla se svými nejlepšími kamarádkami v kavárně. A co myslíte, že jsme probíraly? Jak jinak, než muže. A shodly jsme se na tom, že znamení zvěrokruhu nemá jen dvanáct znamení, […]