Kritiky.cz > Pro ženy > Ze života > Umění zaostřit v životě jen na to podstatné a důležité

Umění zaostřit v životě jen na to podstatné a důležité

ivottt

Člověk, kte­rý žije jen pro sebe, žije pro nej­hor­ší­ho zná­mé­ho smr­tel­ní­ka. (Joaquin Miller)

Můj foto­a­pa­rát má auto­ma­tic­ké zaost­řo­vá­ní. Zaměřím jej na něco a on se zaostří sám. Nepře se se mnou, neod­vra­cí se, nerozost­řu­je se ani neod­mí­tá vidět, co je prá­vě před ním.

Na dru­hé stra­ně lidé čas­to odmí­ta­jí zaost­řit na to, na čem zále­ží. Stáváme se nato­lik zamě­ře­ný­mi na své potře­by a přá­ní, že nevi­dí­me, co je pří­mo před námi. Život se rozost­řu­je. Co způ­so­bí, že se my lidé sku­teč­ně sou­stře­dí­me? Někdy je k tomu nut­né, abychom se posta­vi­li tvá­ří tvář rea­li­tě, že nebu­de­me žít věč­ně. Potom začne­me více oce­ňo­vat to, co je před námi, než to, co chce­me vidět.

Fotoaparáty vidí svým objek­ti­vem všech­no, co exis­tu­je. Lidé potře­bu­jí roz­ší­řit své obzo­ry a vidět věci jas­ně, aniž by je nejdří­ve pro­hlí­že­li přes růz­né fil­try a barev­né čoč­ky.

Odhoďte fil­try a zůstaň­te sou­stře­dě­ni na život a prav­du.

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay

 


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com