Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Domácí rady > Umění riskovat

Umění riskovat

riskovani

Dala jsem slo­vo tomu­to stro­mu, lesu a všem lidem, že se moje noha nedo­tkne země, dokud neu­dě­lám všech­no, co je v mých silách, aby si svět uvě­do­mil ten­to pro­blém a zasta­vil destruk­ci. (Julia Butterfly Hill)

Nevadí mi ris­ko­vat, když vím, že to, po čem sahám a ris­ku­ji zra­ně­ní, za to sto­jí. Budu se tam pla­zit, aby se lidé zasta­vi­li, díva­li se a naslou­cha­li. Vím, že to, kvů­li čemu jsem tam, je prav­da, že ta potře­bu­je být uzná­na a pří­sluš­ní lidé na ni musí rea­go­vat.

Když pod­nik­ne­te rizi­ko kvů­li něče­mu, v co věří­te, při­jde pod­po­ra. Pokud vět­vi pomá­ha­jí nést zátěž dru­zí, nezlo­mí se, ohne se a uhne před nepříz­ní.

Nebojte se ris­ko­vat a říkej­te moc­ným prav­du. Síla jed­no­ho je vel­ká věc a bude­te pře­kva­pe­ni, kolik lidí vás bude pod­po­ro­vat.

Kvůli čemu jste ochot­ni ris­ko­vat VY?

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay


Článek je sou­čás­tí webu Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,30116 s | počet dotazů: 230 | paměť: 54889 KB. | 03.08.2021 - 02:03:08