Umělé květiny jako dekorace

img a289173 w1996 t1500532098

Pro něko­ho můžou být umě­lé kvě­ti­ny stá­le před­sta­vou lapa­če pra­chu. Pro jiné nao­pak nepo­stra­da­tel­ná deko­ra­ce bytu či inte­ri­é­ru. Pryč jsou doby, kdy umě­lou kvě­ti­nu roze­zna­lo od té živé i malé děc­ko. Dnes je tomu naštěs­tí už jinak. Naopak, mnoh­dy umě­lé kvě­ti­ny jsou neroz­na­tel­né i při zkou­má­ní zblíz­ka. Zatímco dří­ve byly umě­lé kvě­ti­ny spí­še syno­ny­mem nevku­su díky nekva­lit­ní imi­ta­ci. Nyní však zís­ká­va­jí na stou­pa­jí­cí popu­la­ri­tě. Prokazují služ­bu všem, kdo nema­jí pod­mín­ky či čas pro pěs­to­vá­ní a rov­něž násled­ně potřeb­nou péči, jakou vyža­du­jí živé rost­li­ny a kvě­ti­ny.
listy květiny

Umělé kvě­ti­ny – trend dneš­ní doby

Zájem o umě­lé kvě­ti­ny ros­te. Však udě­la­jí služ­bu všu­de tam, kde živé rost­li­ny nema­jí pod­mín­ky. Podstatou je, že spl­ní nejen účel­nost, ale udě­la­jí i radost. Na trhu je k dostá­ní pes­t­rý výběr umě­lých kvě­tin i rost­lin. Spíše je dnes „pro­blém“ z té boha­té nabíd­ky si vybrat. Byť se to může zdát dis­ku­ta­bil­ní, prav­dou je, že i umě­lé kvě­ti­ny mají pozi­tiv­ní vliv na lid­skou mysl a dušev­ní poho­du.

Klady umě­lých kvě­tin

·         lze je růz­ně tva­ro­vat,
·         nevy­ža­du­jí péči v podo­bě zalé­vá­ní, pře­sa­zo­vá­ní, hno­je­ní apod.,
·         umís­tě­ní na jaké­ko­liv mís­to bez ohle­du dostat­ku svět­la,
·         netře­ba dal­ší finanč­ní inves­ti­ce v pří­pa­dě hno­jiv, postři­ků apod.,
·         nehro­zí rizi­ko uvad­nu­tí,
·         nemo­hou být napad­nu­ty a poško­ze­ny škůd­ci,
·         dlou­há život­nost,
·         leh­kost a odol­nost vůči mecha­nic­ké­mu poško­ze­ní,
·         idál­ní pro aler­gi­ky, nevy­vo­lá­va­jí nega­tiv­ní reak­ce.
zařízení apple
Výběr a údrž­ba

Prioritní je vědět, o jakou kvě­ti­nu či rost­li­nu máme zájem. Jestliže půjde o rost­li­nu do inte­ri­é­ru či bytu, kde bude mezi živý­mi rost­li­na­mi, je tře­ba kom­bi­no­vat tak, aby umě­lá kvě­ti­na ladi­la s rost­li­na­mi živý­mi. S péčí nebo-li údrž­bou u umě­lých kvě­tin a rost­lin je to vel­mi snad­né. Podstatná péče zahr­nu­je pra­vi­del­né utí­rá­ní a zba­ve­ní se pra­chu. Jednou za urči­tý inter­val je vhod­né, zejmé­ma v pří­pa­dě umě­lých rost­lin typu pal­ma apod., rost­li­nu ospr­cho­vat ve vaně a nechat vol­ně uschnout. Ohledně umě­lých kvě­tin, kte­ré napří­klad mají mís­to ve váze, je ide­ál­ní a účin­né - jed­nou za čas postří­kat lakem na vla­sy, utu­ží a dodá kvě­ti­ně svě­ží design.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Balkon pro malé i velké29. února 2020 Balkon pro malé i velké Záleží jen na vás a vašich preferencích a samozřejmě na velikosti balkonu. Důležitou roli také hraje poloha tohoto prostoru. Balkon směřující na sever nebude úplně nejvhodnější pro […]
  • Kuchyň podle nejnovějších trendů21. února 2020 Kuchyň podle nejnovějších trendů Je vaření, pečení a zkoušení nových receptů vašim koníčkem a v kuchyni se cítíte jako ryba ve vodě? Převlečete si vaši kuchyň do nového kabátku, abyste získali váš malý ráj pro vaření, […]
  • Barvy a jejich vliv na člověka22. prosince 2019 Barvy a jejich vliv na člověka Přemýšleli jste někdy nad tím, proč je vám jedna barva sympatická před druhou? Proč jsou mezi lidmi oblíbené určité barvy a jiné zase zavrhované? Podniky, kanceláře, restaurace a jiné […]
  • Jak vybrat ten správný dům7. února 2020 Jak vybrat ten správný dům V životě nejednoho člověka přijde na řadu, výběr bydlení. Jedněm vyhovuje žití v bytě, druzí zase touží po pěkném domečku. Zaměřme se dnes na ty druhé typy. Dům je větší […]
  • Trendy pro rok 20177. března 2020 Trendy pro rok 2017 Ať už si zařizujete nové bydlení, nebo rádi udržujete krok s módou, připravili jsme pro vás přehled trendů, které budou v následujícím roce kralovat na trhu s nábytkem a […]
  • Rekonstrukce obývacího pokoje8. února 2020 Rekonstrukce obývacího pokoje Váš obývák připomíná nějakou kulisu z retro filmu? Největší čas na to, abyste se pustili do jeho přeměny a vpustili jste tak do vašeho domova nový, svěží a moderní styl v podobě […]
  • Na pokrytí střechy si vezměte odborníka15. prosince 2019 Na pokrytí střechy si vezměte odborníka Při stavbě domu nebo jiné stavby se raději do pokrytí střechy sami nepouštějte. Předejdete nepříjemnému překvapení. V případě deště by vám totiž mohlo pod střechu zatékat a nutnost […]
  • Dekorace dříve a dnes18. listopadu 2019 Dekorace dříve a dnes   I dekorace podléhají módním trendům. V současné době je velmi populární například malování na hedvábí, pedig neboli košíkářství, kdy se místo proutí využívají papírové ruličky, […]
  • Skvělý styl2. ledna 2020 Skvělý styl V poslední době se mezi ženami rozšířila móda nosit místo kabelek jiné praktické věci, a to dámské batohy do města, u nás v naší široké nabídce je mimo jiné také […]
  • Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy23. listopadu 2019 Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy Pokud jste se právě přestěhovala do bytu, který je teď váš, jistě jste is ho zařídila podle sebe. Nejspíš je to vaše první bydlení a chcete, abyste tu byla spokojená a šťastná, ale také, […]