Kritiky.cz > Pro domov > Umělé květiny jako dekorace

Umělé květiny jako dekorace

img a289173 w1996 t1500532098

Pro něko­ho můžou být umě­lé kvě­ti­ny stá­le před­sta­vou lapa­če pra­chu. Pro jiné nao­pak nepo­stra­da­tel­ná deko­ra­ce bytu či inte­ri­é­ru. Pryč jsou doby, kdy umě­lou kvě­ti­nu roze­zna­lo od té živé i malé děc­ko. Dnes je tomu naštěs­tí už jinak. Naopak, mnoh­dy umě­lé kvě­ti­ny jsou neroz­na­tel­né i při zkou­má­ní zblíz­ka. Zatímco dří­ve byly umě­lé kvě­ti­ny spí­še syno­ny­mem nevku­su díky nekva­lit­ní imi­ta­ci. Nyní však zís­ká­va­jí na stou­pa­jí­cí popu­la­ri­tě. Prokazují služ­bu všem, kdo nema­jí pod­mín­ky či čas pro pěs­to­vá­ní a rov­něž násled­ně potřeb­nou péči, jakou vyža­du­jí živé rost­li­ny a kvě­ti­ny.
listy květiny

Umělé kvě­ti­ny – trend dneš­ní doby

Zájem o umě­lé kvě­ti­ny ros­te. Však udě­la­jí služ­bu všu­de tam, kde živé rost­li­ny nema­jí pod­mín­ky. Podstatou je, že spl­ní nejen účel­nost, ale udě­la­jí i radost. Na trhu je k dostá­ní pes­t­rý výběr umě­lých kvě­tin i rost­lin. Spíše je dnes „pro­blém“ z té boha­té nabíd­ky si vybrat. Byť se to může zdát dis­ku­ta­bil­ní, prav­dou je, že i umě­lé kvě­ti­ny mají pozi­tiv­ní vliv na lid­skou mysl a dušev­ní poho­du.

Klady umě­lých kvě­tin

·         lze je růz­ně tva­ro­vat,
·         nevy­ža­du­jí péči v podo­bě zalé­vá­ní, pře­sa­zo­vá­ní, hno­je­ní apod.,
·         umís­tě­ní na jaké­ko­liv mís­to bez ohle­du dostat­ku svět­la,
·         netře­ba dal­ší finanč­ní inves­ti­ce v pří­pa­dě hno­jiv, postři­ků apod.,
·         nehro­zí rizi­ko uvad­nu­tí,
·         nemo­hou být napad­nu­ty a poško­ze­ny škůd­ci,
·         dlou­há život­nost,
·         leh­kost a odol­nost vůči mecha­nic­ké­mu poško­ze­ní,
·         idál­ní pro aler­gi­ky, nevy­vo­lá­va­jí nega­tiv­ní reak­ce.
zařízení apple
Výběr a údrž­ba

Prioritní je vědět, o jakou kvě­ti­nu či rost­li­nu máme zájem. Jestliže půjde o rost­li­nu do inte­ri­é­ru či bytu, kde bude mezi živý­mi rost­li­na­mi, je tře­ba kom­bi­no­vat tak, aby umě­lá kvě­ti­na ladi­la s rost­li­na­mi živý­mi. S péčí nebo-li údrž­bou u umě­lých kvě­tin a rost­lin je to vel­mi snad­né. Podstatná péče zahr­nu­je pra­vi­del­né utí­rá­ní a zba­ve­ní se pra­chu. Jednou za urči­tý inter­val je vhod­né, zejmé­ma v pří­pa­dě umě­lých rost­lin typu pal­ma apod., rost­li­nu ospr­cho­vat ve vaně a nechat vol­ně uschnout. Ohledně umě­lých kvě­tin, kte­ré napří­klad mají mís­to ve váze, je ide­ál­ní a účin­né - jed­nou za čas postří­kat lakem na vla­sy, utu­ží a dodá kvě­ti­ně svě­ží design.

  • Danielle Steel: Hotel Vendôme (2011, v ČR 2012)17. února 2016 Danielle Steel: Hotel Vendôme (2011, v ČR 2012) Heloise je dcerou majitele proslulého new yorského Hotelu Vendôme. Otec Hughes ji zahrnuje svojí láskou, stejně jako personál, oblíbená je i mezi hosty. Jediné, co jí chybí, je matčina […] Posted in Recenze knih
  • Captain America: Občanská válka20. května 2016 Captain America: Občanská válka Tak pro vás máme druhé "spoilery". Tentokrát je to 3. díl Kapitána Ameriky. V roce 1991 byl rozmražen voják James "Bucky" Barnes/Winter Soldier. Byl mu vymýván mozek, a jeden muž mu […] Posted in Spoilery
  • Václav Rybář AKA Imf o často pokládané otázce, proč se u...10. června 2020 Václav Rybář AKA Imf o často pokládané otázce, proč se u... Václav Rybář AKA Imf o často pokládané otázce, proč se u nás chodí do kina už ve čtvrtek.....Nečekejte ale megadlouhé téma, protože jakkoliv bychom mohli nevinný dotaz větvit a dostat se […] Posted in Krátké aktuality
  • ANDY SERKIS15. února 2018 ANDY SERKIS ANDY SERKIS (Ulysses Klaue) je úspěšný herec, který sklízí u kritiky i diváků velké úspěchy za velkou škálu rozmanitých a památných rolí, které před kamerami ztvárnil. Po celém světě si […] Posted in Profily osob
  • "Neznámí hrdinové mluvili i německy" od Martina Krska9. července 2018 "Neznámí hrdinové mluvili i německy" od Martina Krska Před druhou světovou válku obývalo pohraničí v drtivé většině obyvatelstvo hlásící se k německé národnosti. Většina rodin zde žila po řadu generací už od dob středověké kolonizace. Soužití […] Posted in Recenze knih
  • #2042: Krysí královny 3: Démoni3. října 2019 #2042: Krysí královny 3: Démoni Krysí královny 3: Démoni (Rat Queens 3: Demons)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2019. Původně vycházelo jako čísla 11 až 15 série "Rat Queens" a jako "Rat […] Posted in Recenze komiksů
  • Saw II2. února 2006 Saw II Ani ne po roce přichází do kin pokračování úspěšného thrilleru, v němž si smrtelně nemocný psychopat hraje svými oběťmi na schovávanou. - Žij nebo zemři. Vyber si. Skupinka osmi […] Posted in Filmové recenze
  • Rukojmí - Taková ochutnávka před Die Hard 4.09. října 2005 Rukojmí - Taková ochutnávka před Die Hard 4.0 Bruce Willis natočil filmy kvalitní a populární (jako třeba první dva díly Smrtonosné pasti), snímky, v nichž překvapil neobvyklou hereckou polohou (Šestý smysl), tituly, které mne […] Posted in Filmové recenze
  • Režisér Zack Snyder prohlásil, že jeho DC Comics ,,...21. července 2020 Režisér Zack Snyder prohlásil, že jeho DC Comics ,,... Režisér Zack Snyder prohlásil, že jeho DC Comics ,, trilogie´´, která čítá Muže z oceli, Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti a Ligu spravedlnosti nově oficiálně není součástí DC […] Posted in Krátké filmové aktuality
  • Komiks 685. ledna 2019 Komiks 68 Posted in Komiks

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...