Uma Thurman, Casey Affleck či James Newton Howard to jsou osobnosti filmového festivalu ve Varech

C. Affleck 3 foto ALZE 17

Letošní 52. roč­ník byl zahá­jen, jak jinak, než opět v kar­lo­var­ském hote­lu Thermal, kde se po čer­ve­ném kober­ci pro­šla řada osob­nos­tí. Mezi těmi čes­ký­mi nechy­běl pre­zi­dent fes­ti­va­lu Jiří Bartoška, pro­du­cent David Ondříček, herec Miroslav Donutil, hereč­ka Jitka Schneiderová, Jitka Čvančarová, Zuzana Stivínová, Jana Plodková. Nechyběla ani býva­lá prv­ní dáma Livie Klausová, minis­try­ně Karla Šlechtová či poli­tik Pavel Bělobrádek. Po kober­ci se pro­šla i svě­to­vá model­ka Karolína Kurková či Daniela Peštová.

Hlavní hos­té při­šly až jako posled­ní aneb to nej­lep­ší na konec. Mezi ně pat­řil skla­da­tel fil­mo­vých melo­dií James Newton Howard, kte­rý slo­žil pís­ně k fil­mům jako je Šestý smy­sl, Pretty Women, King kong, Vodní svět, či napří­klad Fantastická zví­řa­ta a kde je najít. Získal Cenu pre­zi­den­ta MFF za mimo­řád­ný pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii a poté po slav­nost­ní cere­mo­nii své um před­ve­dl s kar­lo­var­ským sym­fo­nic­kým orchestrem na pódiu před hote­lem Thermal.

Herec a scé­na­ris­ta Casey Affleck, kte­rý za hlav­ní roli v dra­ma­tu Místo u moře (2016) zís­kal Oscara a Zlatý glo­bus, v nedě­li na fes­ti­va­lu osob­ně uve­de, spo­lu s reži­sé­rem Davidem Lovery evrop­skou pre­mi­é­ru fil­mu Přízrak, kde si zahrál hlav­ní roli s hereč­kou Ronney Maraovou. Casey Affleck je zná­mý z fil­mů Zemřít pro (1995), Dobrý Will Hunting (1997), Gerry (2002), Dannyho par­ťá­ci (2001, 2004, 2007), Samotář Jim (2005), Zabití Jesseho (2008) či napří­klad filmTriple 9 (2016). Herec na slav­nost­ním cere­mo­ni­á­lu zís­kal Cenu pre­zi­den­ta MFF KV za pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii.

Herečka Uma Thurman se pro­šla po čer­ve­ném kober­ci se svý­mi dět­mi a za dopro­vo­du hud­by z fil­mu Kill Bill, kte­rý osob­ně uve­de v Letním kině v Neděli ve 22. 30. Promítat se budou oba díly a vstup je zdar­ma. Herečka, kte­rá se pro­sla­vi­la jak fil­my Quentina Tarantina - Pulp ficti­on - his­tor­ky z pod­svě­tí (1996), Kill Bill (2003, 2004) tak i kome­di­e­mi jako je Proč kočka není pes (1996), Moje super­bej­val­ka (2006), Vdaná snou­ben­ka (2008), Mateřské gale­je (2009) či v ero­tic­kém dra­ma­tu Nymfomanka (2013, 2014).  Na příští rok je naplá­no­va­ný pokra­čo­vá­ní Killa Billa 3. Letos byla spo­lu s umě­lec­kým ředi­te­lem Karlem Ochem čle­nem poro­ty v Cannes. Herečka pře­vza­la z rukou pre­zi­den­ta fes­ti­va­lu Jiřího Bartošky oce­ně­ní za pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii.

Více na Kritiky.cz
Hra o trůny – Kniha cizince (S06E04) - Daenerys nelze upálit  Série pokročila, tak už víme, jak základní postavy skončily a objevily se i další, které...
#1 - Kabinet doktora Caligariho A máme tu první film ze série 101 nejlepších hororů. Jedná se o legendární dílo, které do...
Škola řeči – logopedie od 4 do 7 let Vývoj řeči je u každého dítěte individuální a je třeba jej nenásilnou formou trénovat. M...
Křeček v noční košili aneb Šest dílů o cestě do lidské hlavy Má seriál z roku 1987 ještě něco do sebe nebo patří jen do archivu? Dvojice režiséra a sc...
Spořič obrazovky ...

Na slav­nost­ním zahá­je­ní byl ve Velkém sále a pro veřej­nost i ve dvou dal­ších kinosá­lech uve­de­ná ame­ric­ká kome­die, reži­sé­ra Michaela Showaltera s názvem Pěkně blbě, kte­rá byla nato­če­ná pod­le sku­teč­né­ho pří­bě­hu. Snímek měl svě­to­vou pre­mi­é­ru na fes­ti­va­lu v Sundance, kde skli­dil vel­ký aplaus.

Další a také posled­ní uve­de­ní fil­mu na MFF KV pro­běh­ne 7. 7 ve 19 hodin, ve Velkém sálu hote­lu Thermal.


Uma Thurman, Casey Affleck či James Newton Howard to jsou osobnosti filmového festivalu ve Varech
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: