Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Ulice Cloverfield 10 - Velmi povedený film, což jsem ani nečekal.

Ulice Cloverfield 10 - Velmi povedený film, což jsem ani nečekal.

ulice10
ulice10

Říkal jsem si, co lidi na tomhle fil­mu vidí, když mu dáva­jí tak dob­ré hod­no­ce­ní, a to hlav­ně pro­to, že když jsem kouk­nul na prv­ní obráz­ky z toho­to fil­mu, vypa­da­lo to cel­kem oby­čej­ně film o tom, že šíle­nec zavře hol­ku do poko­je a pak si s ní dělá, co chce. Až na to, že v roli mago­ra se obje­vil John Goodman a v roli chudák uvěz­ně­né hol­ky pak Mary Elizabeth Winstead, na kte­rou se vel­mi dob­ře kou­ká.

  Ty, ty, ty!

„Ulice Cloverfield 10“ ale roz­hod­ně nabí­zí něco víc, než co odha­lí pár obráz­ků, kte­ré snad­no najde­te na inter­ne­tu. V prv­ní řadě jsou to tedy her­ci, kte­rých je málo, ale jejich pří­tom­nost vydat­ně sta­čí. Pak je to scé­nář, ale i reži­sér­ské vede­ní, kte­ré vytvá­ře­jí sku­teč­ně jedi­neč­nou atmo­sfé­ru, jež se k fil­mu doko­na­le hodí. Není to jen v tom poci­tu stís­ně­nos­ti, ale i v té nejis­to­tě, že posta­vy vlast­ně pořád­ně neví, co se oprav­du děje, ane­bo tomu jen těž­ko mohou věřit.

  Nesmíš být zlobivá holčička.

Michelle (Mary Elizabeth Winstead) je hol­ka, kte­rá měla smůlu. Stala se přímým účast­ní­kem doprav­ní neho­dy. To je samo o sobě doce­la pito­mé. Ale ješ­tě vět­ší pro­blém nasta­ne ve chví­li, kdy se pro­bu­dí v uza­vře­né cele, kde má jenom mat­ra­ci na zemi a nic moc navíc. A jejím věz­ni­te­lem je Howard (John Goodman), což roz­hod­ně na prv­ní pohled není chla­pík, kte­rý se dá snad­no pře­prat, pokud váží­te tak polo­vi­nu toho, co on.

  V bunkru signál nebude.

Howard je zvlášt­ní chlá­pek. Takový ten, co je při­pra­ven na všech­no. To zna­me­ná, že si posta­vil bun­kr, v kte­rém chce pře­žít pří­pad­nou kata­stro­fu. A prá­vě ke kata­stro­fě mělo údaj­ně dojít, jak řek­ne Michelle. Ta mu samo­zřej­mě nevě­ří. Katastrofy se dějí ve fil­mech, ale ne ve sku­teč­nos­ti. Alespoň ne tako­vé. Jenže v bun­k­ru je ješ­tě jeden člo­věk, kte­rý oči­vid­ně Howardovi věří. Nebo se nechá Michelle zviklat? A kde je vlast­ně prav­da?

  V hlavě se mu to rozleží.

„Ulice Cloverfield 10“ je sní­mek, na kte­rý se rádi podí­vá­te, pro­to­že je jiný, má skvě­lou atmo­sfé­ru, výbor­né her­ce, kte­ří si svo­je role uží­va­jí, ale nepře­há­ně­jí, no a pak je zde také závěr, kte­rý mož­ná až tak čekat nebu­de­te. Takže po zhléd­nu­tí už doce­la chá­pu, co na něm lidé vidí, pro­to­že tohle je pře­ce jen vel­mi pří­jem­né zje­ve­ní, kte­ré se tvá­ří komor­ně, ale při­tom dove­de nadchnout.

Hodnocení: 80 %


Photo © Michele K. Short / Paramount Pictures


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Ulice Cloverfield 10 – Ponorková paranoia26. dubna 2019 Ulice Cloverfield 10 – Ponorková paranoia Jedna místnost. Tři lidé. Hluboko pod zemí. Nelze utéct. Nebo spíše – nikdo opravdu nechce utéct.    Ulice Cloverfield 10 je možná postapokalyptický film a možná taky ne. Divák je po […] Posted in Retro filmové recenze
  • Speed Racer27. dubna 2022 Speed Racer Speed Racer je sportovní akční komedie z roku 2008, kterou napsali a režírovali sestry Wachowští. Film je založen na stejnojmenné manga a anime sérii z 60. let 20. století. V hlavních […] Posted in Speciály
  • Ulička přízraků: Pulzující remake filmu noir od Guillerma del Tora31. ledna 2022 Ulička přízraků: Pulzující remake filmu noir od Guillerma del Tora Podvodník a podvodník se spojí s kočovným karnevalem, aby se naučil novým trikům, které by mohl přenést do velkoměsta ve filmu Ulička přízraků, živé, bohatě propracované aktualizaci […] Posted in Filmové recenze
  • Ulička přízraků (Nightmare Alley) – Recenze – 80 %27. ledna 2022 Ulička přízraků (Nightmare Alley) – Recenze – 80 % Film Guillerma del Tora Ulička přízraků je adaptací stejnojmenného románu spisovatele Williama Lindsayho Greshama, podle nějž vznikl snímek Ulička přízraků již v roce 1947. Tento film noir […] Posted in Filmové recenze
  • Ulička přízraků Guillerma del Tora26. ledna 2022 Ulička přízraků Guillerma del Tora Mladý ambiciózní umělec Stanton Carlisle (Bradley Cooper) s nadáním zmanipulovat lidi díky vhodně zvolených slov se spojí s psychiatričkou Lilith Ritter (Cate Blanchett), která je však […] Posted in Filmové recenze
  • Smrtonosná past 4.07. listopadu 2021 Smrtonosná past 4.0 Live Free or Die Hard (mimo Severní Ameriku vydáno pod názvem Smrtonosná past 4.0) je americký akční thriller z roku 2007 a čtvrtý díl filmové série Smrtonosná past. Režie se ujal Len […] Posted in Speciály
  • Americký sniper24. července 2021 Americký sniper  Chris Kyle dostává svou první zbraň v osmi letech a prvního jelena zastřelí na lovu s otcem. Střelba na živý terč pro něj není ničím špatným. Otec ho vychovává v duchu osobitých životních […] Posted in Retro filmové recenze
  • Auta15. července 2021 Auta Dám vám hádanku: není to příliš originální, obyčejní hrdinové, a přesto je to podívaná plná překvapení. Co to je? Je to film od Pixaru s názvem Auta, ve kterém kromě aut téměř neuvidíte […] Posted in Retro filmové recenze
  • Univerzita pro příšerky12. července 2021 Univerzita pro příšerky Jednooký Mike Wazowski se na jedné školní exkurzi do továrny Příšerky s.r.o. doslova nadchne pro práci strašidla. Ve třídě sice nepatří mezi oblíbence, ale jeho chuť do života to nijak […] Posted in Retro filmové recenze
  • Strážci Galaxie12. července 2021 Strážci Galaxie Skupina vyvrhelů obsahuje člověka, mimozemského může, zelenou ženu, hláškujícího  mývala a strom s duší. Každý z těchto členů strážců má svoji historii, své mindráky a svoji budoucnost. […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,80778 s | počet dotazů: 228 | paměť: 55618 KB. | 18.05.2022 - 10:53:18