Kritiky.cz > Filmové recenze > Ukradená vzducholoď

Ukradená vzducholoď

Zemanovský dob­ro­druž­ný film na moti­vy Julesa Verna o ukra­de­né vzdu­cho­lo­di, nehoř­la­vém ply­nu, taju­pl­ném ost­ro­vu, pirá­tech, zla­tu a pěti­ci klu­ků, kte­rá tohle všech­no pro­ži­je.

Na jubi­lej­ní výsta­vě v Praze na Výstavišti roku 1891 pěti­ce malých klu­ků téměř nedo­pat­ře­ním ukrad­ne řidi­tel­nou vzdu­cho­loď plně­nou nehoř­la­vým ply­nem. Průběh celé udá­los­ti sle­du­je deník Světozor. Ten nej­pr­ve píše o zka­že­né mlá­de­ži, kte­rá pat­ří na šibe­ni­ci, ale jen do doby, než se zjis­tí, že jed­ním z ulič­ní­ků je i syn pro­ku­rá­to­ra. Pak už se píše o ubo­hých dít­kách, kte­rá se sta­la obě­tí pod­vo­du a v kru­tých pod­mín­kách boju­je o holý život kde­si v exo­tic­kých kra­jích.

Jak se ale uká­že, celá vzdu­cho­loď je pod­vod. V prv­ní řadě není řidi­tel­ná, to klu­ci zjis­tí hned po star­tu, v dru­hé řadě je plně­ná oby­čej­ným vodí­kem, což prask­ne až když po strosko­tá­ní vzpla­ne. Každopádně se ocit­nou na pus­tém ost­ro­vě, kte­rý není tak pus­tý, jak by se zdá­lo. Jedná se totiž o zná­mý ost­rov kapi­tá­na Nema, kte­rý zde má pří­stav pro svůj Nautilus. Dále zde čirou náho­dou ztros­ko­tá loď, kte­rou vzá­pě­tí pře­pad­nou lupi­či, kte­ří zne­u­ži­jí toho, že je loď dočas­ně nepo­hyb­li­vá. Deník Světozor nako­nec uspo­řá­dá výpra­vu na záchra­nu chlap­ců.

Film je tedy po strán­ce výpra­vy vel­mi boha­tý a napí­na­vý. Jako malé­ho klu­ka mě ten­to film fas­ci­no­val a vlast­ně mě fas­ci­nu­je dodnes. Dříve to bylo díky dob­ro­druž­ství, kte­ré jsem tou­žil s kluka­ma zažít, dnes je to pře­de­vším díky geni­ál­ní­mu zema­nov­ské­mu kom­bi­no­vá­ní hra­né­ho a ani­mo­va­né­ho fil­mu a rov­něž díky humo­ru, kte­rým je film pro­špi­ko­ván. Výborná je i orchest­rál­ní hud­ba, kte­rá celý film dopro­vá­zí. Zkrátka jde o doko­na­le sla­dě­né fil­mo­vé dílo.

Jen je ško­da, že tako­vé fil­mo­vé bohat­sví, jakým zema­nov­ské fil­my jsou, není nikdo z čes­kých fil­mo­vých dis­tri­bu­to­rů scho­pen vydat na DVD. Ostuda je to o to vět­ší, že nás v tom­to ohle­du zahan­bi­li Japonci, kte­ří celé Zemanovo dílo již vyda­li pod názvem Genso no Majutsushi Karel Zeman DVD Box.

O filmu:

Ukradená vzdu­cho­loď
Československo / Itálie, 1967, 90 min
Režie: Karel Zeman
Hrají: Michal Pospíšil, Jan Malát, Hanuš Bor, Josef Stráník, Jan Čížek, Jitka Zelenohorská, Karel Effa, Čestmír Řanda, Eva Kubešová, Marie Brožová, Josef Větrovec, Václav Trégl, Jan Teplý, Miloš Nesvadba, Milan Neděla, Eduard Kohout, Josef Hlinomaz, František Filipovský, Zdeněk Dítě, Zdeněk Braunschläger, Jaroslav Mareš, Jaroslav Štercl, Miroslav Homola, Václav Babka, Rudolf Deyl ml.

 • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […] Posted in Filmové recenze
 • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […] Posted in Filmové recenze
 • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […] Posted in Filmové recenze
 • Premiéry prvního prosincového týdne4. prosince 2003 Premiéry prvního prosincového týdne Vskutku nabitý je tento týden z pohledu filmových premiér. Do kina se chystá především velmi silná dvojka v podobě soupeře snímku Hledá se Nemo o animovaného Oskara, francouzský film Trio […] Posted in Filmové recenze
 • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze
 • Noční hlídka14. září 2005 Noční hlídka Vařili pejsek s kočičkou … a uvařili Noční hlídku. A tenhle mišmaš teď frčí v Rusku. Síly Světla a Tmy, představující dobro a zlo, uzavřeli kdysi na konci nic neřešící války pakt o […] Posted in Filmové recenze
 • Most16. dubna 2004 Most Krátký česko-americký film Most bojoval koncem února o Oskary. I když bude mít v našich kinech premiéru pravděpodobně až koncem roku, krátkou recenzi na něj si můžete přečíst již […] Posted in Filmové recenze
 • Slender Man20. srpna 2018 Slender Man Slender Man jako postava patří mezi snad nejznámější creepypasty které kolují po internetu. Tyhle krátké hororové příběhy, jejichž popularita byla pár let zpět na vrcholu, mají své kouzlo […] Posted in Filmové recenze
 • Slender Man (když mizí středoškolačky v Massachusetts)23. srpna 2018 Slender Man (když mizí středoškolačky v Massachusetts) Slender Man jako postava patří mezi snad nejznámější creepypasty které kolují po internetu. Tyhle krátké hororové příběhy, jejichž popularita byla pár let zpět na vrcholu, mají své kouzlo […] Posted in Filmové recenze
 • Hledá se Nemo5. prosince 2003 Hledá se Nemo Studio Pixar přichází s dalším výborným animovaným filmem, v němž oranžová rybička se jménem Marlin vyplouvá do širého oceánu hledat do světa oranžovou jinou rybičku, svého syna […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

 1. Zemanovi fil­my ‚pará­da se i po spous­tě let na ně mrknout,kam se hra­bou někte­ré sou­čas­né cipo­vi­ny

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...