Kritiky.cz > Speciály > Úhoři mají nabito - Příběh

Úhoři mají nabito - Příběh

Uhori01

Příběh par­ty chla­pů, kte­ří hle­da­jí, jak se popa­so­vat s všed­ním živo­tem. Kteří mají koníč­ka, o kte­rém jejich ženy, pří­tel­ky­ně, milen­ky nic netu­ší. Tohle není jenom hra. Je to útěk z rea­li­ty všed­ních dnů, se kte­rým nejde pře­stat. Úhoři mají nabi­to je čer­ná kome­die o par­tě chla­pů, pro kte­ré se hra na URNU (Útvar rych­lé­ho nasa­ze­ní) sta­la úni­kem z nud­ných živo­tů. Zasahují u domně­lých zlo­čin­ců, eva­ku­u­jí kul­tu­rá­ky a do svých her zata­hu­jí nic netu­ší­cí oko­lí. Žene je tou­ha po adre­na­li­nu a faleš­ná před­sta­va, že jsou jako Robin Hood a jeho dru­ži­na. Bohatým brát a chudým dávat. URNA je pro Roberta, Arnyho, Karlose, Davea a Komára jis­to­ta, únik i náhrad­ní svět. Svět pro chla­py, kte­ří tak tro­chu nevy­rost­li z puber­ťác­kých úle­tů. Všechno jde hlad­ce až do oka­mži­ku, kdy se oct­nou v nespráv­nou chví­li na nespráv­ném mís­tě. Jedno náhod­né zasta­ve­ní u ben­zín­ky v Dehtově a jejich hra na URNU pře­stá­vá být tak doce­la legra­ce. Zvláště, když se do vše­ho ješ­tě zaple­te hezká pum­pař­ka.

V hlav­ních rolích se před­sta­vu­jí domá­cí herec­ké hvězdy. Mozkem celé par­ty je poně­kud pře­stár­lý rocker Robert v podá­ní Oldřicha Kaisera. Do uni­for­my samozva­né URNy se oblék­li brat­ři Kryštof a Matěj Hádkové, Jiří Vyorálek, kte­rý kvů­li své posta­vě razant­ně změ­nil vzhled, a Patrik Holubář. Do živo­ta chla­pů, co mají své podiv­né dny, vstou­pí Anna Kameníková, Matěj Ruppert a Martin Sitta.

Koproducentem fil­mu Úhoři mají nabi­to je Česká tele­vi­ze. „Scénáře Petra Pýchy „Kavky na ces­tě“ a „Benzina Dehtov“ se ke mně dosta­ly v létě 2013 díky Vláďovi Michálkovi a oba se mi nato­lik zalí­bi­ly, že jsem chtěl pomoct s jejich rea­li­za­cí. Vláďa si vybral „Benzinu“, ke „Kavkám“ jsme našli Olma Omerzu a oba scé­ná­ře po mno­ha letech prá­ce a úsi­lí nako­nec oprav­du poved­lo nato­čit. Ani jed­no­mu fil­mu sice nezů­stal jeho původ­ní název, nicmé­ně si mys­lím, že jak „Všechno bude“ tak „Úhoři mají nabi­to“ doka­zu­jí, že Petr Pýcha je autor s mimo­řád­ným poten­ci­á­lem a že bylo pro čes­kou kine­ma­to­gra­fii vel­mi šťast­né, že ten­to stře­do­škol­ský peda­gog své­ho času v Semilech oba tex­ty Vladimírovi str­čil do ruky a upo­zor­nil tak na sebe,“ říká kre­a­tiv­ní pro­du­cent Jaroslav Sedláček z České tele­vi­ze.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Úhoři mají nabito - CO KDY KDE20. února 2019 Úhoři mají nabito - CO KDY KDE Film Úhoři mají nabito se točil celkem 21 dnů Vše se natáčelo v reálech v Sušici a okolí, jenom dlouhé  noční dialogy v autě se točily v jedné výrobní hale, kde si štáb vytvořil […]
  • SKONČILO NATÁČENÍ FILMU ÚHOŘI MAJÍ NABITO - černá komedie Vladimíra Michálka28. září 2018 SKONČILO NATÁČENÍ FILMU ÚHOŘI MAJÍ NABITO - černá komedie Vladimíra Michálka Režisér Vladimír Michálek na Šumavě dotočil svou novou černou komedii Úhoři mají nabito. Film o partě kamarádů, kteří se neumí popasovat s vlastním životem. Mohli by šplhat po lezeckých […]
  • Úhoři mají nabito - Herci a jejich role20. února 2019 Úhoři mají nabito - Herci a jejich role Oldřich Kaiser Je to film o mužské duši, a mužská duše je v podstatě dětská a hravá. Chlapi přece odmalička touží po pistoli, po koni, střílečce, hraní s tanky, odmalička se bijou, […]
  • Podívejte se na ukázku nové komedie Úhoři mají nabito20. ledna 2019 Podívejte se na ukázku nové komedie Úhoři mají nabito Nová černá komedie režiséra Vladimíra Michálka o partě chlapů, který si hrají na Útvar rychlého nasazení, aby unikly šedi všedních dní vstoupí do kin 21. Února 2019. Scénář k filmu […]
  • Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka7. května 2019 Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka Ptám se sám sebe, zda-li to není nějaká náhoda, že jsem se v poslední době uchýlil k recenzování výhradně českých filmů. Kolikrát jsem dal v nedaleké minulosti přednost filmům s česky […]
  • Padesátka - 35 %29. prosince 2015 Padesátka - 35 % Magická číslovka, která může způsobit parádní životní kotrmelce.  Jak jinak si vysvětlit fakt, že se scénárista Petr Kolečko nechal tímto číslem zlákat a napsal divadelní hru. A světe div […]
  • Padesátka dorazila do Prahy17. prosince 2015 Padesátka dorazila do Prahy Dnes dopoledne se uskutečnila v kině Lucerna novinářská projekce nového filmu režiséra Vojtěcha Kotka a představili se také herci a autor scénáře Petr Kolečko. Projekce i následná tisková […]
  • Novinářská konference filmu Padesátka18. prosince 2015 Novinářská konference filmu Padesátka Průběh novinářské konference - 17.12.2015. https://youtu.be/gjcgSBrTEUY
  • Masaryk20. února 2017 Masaryk SYNOPSE Zima 1939. Diplomat Jan Masaryk hledá v Americe únik před nedávnou minulostí. Mnichovská dohoda evropských mocností v září 1938 a následné události fakticky ukončily existenci […]
  • Bobule15. srpna 2019 Bobule Herecké obsazení: Kryštof Hádek Lukáš Langmajer Honza Jirka   Tereza Voříšková Václav Postránecký Klárka Michalica   Lubomír Lipský […]