Kritiky.cz > Zajímavosti > Úhoři mají nabito - CO KDY KDE

Úhoři mají nabito - CO KDY KDE

word image 10
 • Film Úhoři mají nabi­to se točil cel­kem 21 dnů
 • Vše se natá­če­lo v reá­lech v Sušici a oko­lí, jenom dlou­hé  noč­ní dia­lo­gy v autě se toči­ly v jed­né výrob­ní hale, kde si štáb vytvo­řil „divo­ký ate­lier“ a čle­no­vé tech­ni­ky kla­sic­ky třás­li autem a máva­lo se kolem strom­ky 🙂
 • Scény pod­zem­ní­ho tune­lu, jimiž hrdi­no­vé pro­jdou do kina, se natá­če­ly v býva­lém zla­to­nos­ném dole Kristýna v Kašperských horách. Ve što­le Kristýna se od šede­sá­tých let nachá­zí seismo­lo­gic­ká sta­ni­ce, kte­rá je sou­čás­tí mezi­ná­rod­ní sítě a díky níz­ké úrov­ni pří­tom­né­ho ruše­ní pat­ří k nej­cit­li­věj­ším seis­mic­kým sta­ni­cím na svě­tě
 • Během natá­če­ní měli kosty­mé­ři k dis­po­zi­ci cel­kem 11 uni­fo­rem URNY, někte­ré čás­ti byly od České zbro­jov­ky a někte­ré doda­li kaska­dé­ři. Jde o ori­gi­nál­ní uni­for­my.
 • Pro natá­če­ní byly pou­ži­ty všech­ny čás­ti výstro­je, kte­rou čle­no­vé zása­hov­ky nosí. Naštěstí všech­ny scé­ny v uni­for­mách se toči­ly v noci, tak­že to pro her­ce v loň­ském extrém­ně par­ném létě bylo sne­si­tel­něj­ší... I když zvláš­tě v tro­pic­ké noci je kosty­mé­ři na pla­ce obklá­da­li mokrý­mi ruč­ní­ky, aby je tro­chu ochla­di­li. Naopak, když bylo chlad­ně­ji, tak pro her­ce neby­lo pří­jem­né, když se při akci zpo­ti­li a pak v čeká­ní na dal­ší záběr na nich celé oble­če­ní pěk­ně styd­lo.
 • Největší obtí­že se shá­ně­ním rekvi­zi­ty pro film se uká­za­ly při zabez­pe­čo­vá­ní „hra­cí­ho“ auta, pro­to­že u prv­ní­ho vybra­né­ho vozu došlo k záva­dě pře­vo­dov­ky, na jejíž výmě­nu by se dlou­ho čeka­lo. Druhé podob­né auto nako­nec mělo také záva­du, tak­že štáb musel doslo­va impro­vi­zo­vat, aby divák nic nepo­znal.
 • Nejvtipnější rekvi­zi­ta byl „Karlosův kužel­ník“, kte­rý si vyro­bil sám. Rekvizitáři je vytvá­ře­li téměř 14 dní.
 • Nejvíce prá­ce při shá­ně­ní rekvi­zit nako­nec bylo s  pla­ká­tem k fil­mu Kill Bill, pro­to­že bylo tře­ba vyře­šit prá­va k jeho uži­tí v jiném fil­mu.
 • Jiří Vyorálek si  musel kaž­dé ráno při­vstat, aby si nechal dohlad­ka oho­lil hla­vu
 • Matěj Ruppert musel strá­vit před kaž­dým natá­če­ním v mas­kér­ně  zhru­ba 2 hodi­ny, pro­ká­zal vel­kou trpě­li­vost, sli­ny, kte­ré mu do mas­ky tečou, jsou sku­teč­ně jeho
 • Celkem si ve fil­mu zahrá­lo 150 kom­par­sis­tů
 • Kytara, na níž hra­je ve fil­mu Oldřich Kaiser, je znač­ky Fenders a je jeho vlast­ní


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Úhoři mají nabito - Příběh20. února 2019 Úhoři mají nabito - Příběh Příběh party chlapů, kteří hledají, jak se popasovat s všedním životem. Kteří mají koníčka, o kterém jejich ženy, přítelkyně, milenky nic netuší. Tohle není jenom hra. Je to útěk z reality […]
 • SKONČILO NATÁČENÍ FILMU ÚHOŘI MAJÍ NABITO - černá komedie Vladimíra Michálka28. září 2018 SKONČILO NATÁČENÍ FILMU ÚHOŘI MAJÍ NABITO - černá komedie Vladimíra Michálka Režisér Vladimír Michálek na Šumavě dotočil svou novou černou komedii Úhoři mají nabito. Film o partě kamarádů, kteří se neumí popasovat s vlastním životem. Mohli by šplhat po lezeckých […]
 • Úhoři mají nabito - Herci a jejich role20. února 2019 Úhoři mají nabito - Herci a jejich role Oldřich Kaiser Je to film o mužské duši, a mužská duše je v podstatě dětská a hravá. Chlapi přece odmalička touží po pistoli, po koni, střílečce, hraní s tanky, odmalička se bijou, […]
 • Podívejte se na ukázku nové komedie Úhoři mají nabito20. ledna 2019 Podívejte se na ukázku nové komedie Úhoři mají nabito Nová černá komedie režiséra Vladimíra Michálka o partě chlapů, který si hrají na Útvar rychlého nasazení, aby unikly šedi všedních dní vstoupí do kin 21. Února 2019. Scénář k filmu […]
 • Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka7. května 2019 Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka Ptám se sám sebe, zda-li to není nějaká náhoda, že jsem se v poslední době uchýlil k recenzování výhradně českých filmů. Kolikrát jsem dal v nedaleké minulosti přednost filmům s česky […]
 • Padesátka - 35 %29. prosince 2015 Padesátka - 35 % Magická číslovka, která může způsobit parádní životní kotrmelce.  Jak jinak si vysvětlit fakt, že se scénárista Petr Kolečko nechal tímto číslem zlákat a napsal divadelní hru. A světe div […]
 • Padesátka dorazila do Prahy17. prosince 2015 Padesátka dorazila do Prahy Dnes dopoledne se uskutečnila v kině Lucerna novinářská projekce nového filmu režiséra Vojtěcha Kotka a představili se také herci a autor scénáře Petr Kolečko. Projekce i následná tisková […]
 • Novinářská konference filmu Padesátka18. prosince 2015 Novinářská konference filmu Padesátka Průběh novinářské konference - 17.12.2015. https://youtu.be/gjcgSBrTEUY
 • Ukázka trikových záběrů ve filmu Masaryk9. března 2017 Ukázka trikových záběrů ve filmu Masaryk Pro historický snímek Masaryk režiséra Julia Ševčíka, čerstvého držitele 12 Českých lvů, vyráběl pod vedením supervizora vizuálních efektů Michala Křečka z pražského postprodukčního studia […]
 • 3 sezony v pekle - Příběh hlavního hrdiny Ivana Heinze se začíná rozehrávat v roce 1947.13. června 2019 3 sezony v pekle - Příběh hlavního hrdiny Ivana Heinze se začíná rozehrávat v roce 1947. Devatenáctiletý Ivan chce  zapadnout mezi  skupinu mladých lidí, kde se každý snaží zaujmou osobitostí a bohémským stylem života. Ivan si vybral dráhu básníka a píše, co mu slina na jazyk […]