Udržujte pořádek v domácnosti

img a288175 w1731 t1498660300

Pokud máte dojem, že váš život není tako­vý, jaký bys­te si přá­li, aby byl, urči­tě je potře­ba uči­nit něko­lik opat­ře­ní, jak vše napra­vit. Hodně lidí má však dojem, že děla­jí všech­no, co mohou a už neví, kudy kam. Rozvíjí se po dušev­ní strán­ce, věnu­jí se inten­ziv­ně vzdě­lá­vá­ní a spor­tu­jí. Tráví čas s rodi­nou a dob­ře řídí svůj čas nejen pra­cov­ní, ale i osob­ní. Stále ale cítí, že všech­no není v pořád­ku. Je mož­né, že ješ­tě je tře­ba udě­lat dal­ší krok a to, změ­nit návy­ky zave­de­né doma. Často totiž lidé netu­ší, že nepo­řá­dek a udr­žo­vá­ní sta­rých věcí v domác­nos­ti, brá­ní prou­dě­ní pozi­tiv­ní ener­gie.

úklid

Kuchyně

Pokud cítí­te, že potře­bu­je­te zlep­šit své zdra­ví, je potře­ba se vždy zba­vit v prv­ní řadě vše­ho, co může blo­ko­vat tok dob­rých ener­gií, v kuchy­ni. Ano je to tak! Aktuální stav vaší kuchy­ně totiž odrá­ží aktu­ál­ní stav vaše­ho zdra­ví!
Neváhejte tedy a sami sobě pro­kaž­te služ­bu tím, že si tuto míst­nost důklad­ně ukli­dí­te, vyčis­tí­te a cel­ko­vě dáte do pořád­ku. Nejprve začne­te led­ni­cí a mra­zá­kem. Pokračujte samo­zřej­mě přes šuplí­ky, skříň­ky a polič­ky. Nezapomeňte utřít povrchy svě­tel, spo­rá­ku a vyčis­tě­te také trou­bu. Neponechávejte žád­né sta­ré, nepo­u­ží­va­né a nepo­třeb­né či dokon­ce popraska­né nádo­bí a dal­ší kuchyň­ské pomoc­ní­ky. Nepořádek a popraska­né sta­ré nádo­bí je potře­ba vyho­dit, aby moh­la zno­vu pul­zo­vat ve vaší kuchy­ni správ­ná ener­gie, kte­rá bude pod­po­ro­vat vaše zdra­ví!

Více na Kritiky.cz
Game of Thrones 7x04 - Arya Stark vs. Brienne Trocha spoilerů pro fanoušky zítřejší Hry o trůny....
Místo Vinnetoua bude Terence Hill v Podivném dědictví Česká komerční televize ukončila vysílání Vinnetouovek a nahradila dalším Westernem z It...
70 cvičení pro zklidnění těla a mysli “Být více všímaví, to zní skvěle, ale nejspíš bude nutné, abyste změnám ve svém živo...
Český lev 2017 ...
Otakar Brousek starší Otakar Brousek starší (* 28. září 1924, Krhanice - 14. března 2014, Praha) byl český herec....

stůl

Ložnice

Kuchyně, tedy před­sta­vi­tel­ku zdra­ví, jsme si pro­šli a ukli­di­li. Kam tedy dál? Dále se vydej­te do lož­ni­ce. Zde totiž trá­ví­me tře­ti­nu své­ho živo­ta, pro­to­že zde spí­me. Nejen, že zde spí­me, ale při spán­ku zde rege­ne­ru­je naše tělo a čer­pá novou ener­gii pro dal­ší život. Proto je jed­no­znač­ně vel­mi důle­ži­té, abychom měli pro nabí­rá­ní nových sil vhod­né pod­mín­ky. Tedy kro­mě toho, že bychom měli mít v lož­ni­ci čis­to a ukli­ze­no, bychom měli mít také vol­ný pro­stor nad poste­lí, ale hlav­ně pod poste­lí.

Více na Kritiky.cz
Noe v Komixu U příležitosti premiéry filmu Noe byl vydán i komiksový příběh. Na scénáři spolupracoval...
NBA Playgrounds Hra NBA Playgrounds je jedna  z úspěšných her se sportovní tématikou s konkrétním zaměř...
Sonic & SEGA All-Stars Racing ...
Zemřel Jan Čáka Jednou z prvních knih, které jsem jako malé robě přečetl, byl hned po slabikáři a komi...
Naše paní doktorka - kniha Laura se po psychickém kolapsu odstěhovala nebo lépe řečeno, vzala si dlouhodobé volno a zača...

ložnice

Ložnice je míst­nost, kte­rá pro vás před­sta­vu­je stav vaše­ho part­ner­ství. Zvedněte se nyní a běž­te se podí­vat do lož­ni­ce. To je váš vztah.
 
Pohled do kuchy­ně a lož­ni­ce vám v tom­to kon­tex­tu mož­ná může změ­nit život.Možná vás jen při­nu­tí uklí­zet jinak. V kaž­dém pří­pa­dě už víte, že pořá­dek je tře­ba udr­žo­vat nejen pro to, aby dob­ře poko­je vypa­da­ly, ale také pro­to, aby nám moh­ly dodá­vat ener­gii.
 


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Dětské oslavy narozenin16. prosince 2019 Dětské oslavy narozenin Každé narozeniny našeho dítěte jsou velice významnou událostí, proto bychom je měli patřičně oslavit. Každé tyto narozeniny si budeme pamatovat nejen my, ale především naše děti. Čím budou […]
  • Šikmá, rovná nebo špičatá: jaká pinzeta je pro vás ta pravá?25. srpna 2019 Šikmá, rovná nebo špičatá: jaká pinzeta je pro vás ta pravá? Není pinzeta jako pinzeta. Liší se především svým tvarem a vybrat si tu správnou není mnohdy tak jednoduché, jak se možná na první pohled zdá. Bez pinzety se žádná žena či dívka neobejde, […]
  • Ach ta suchá pokožka! Co když si za ni můžete sami?!26. srpna 2019 Ach ta suchá pokožka! Co když si za ni můžete sami?! Suchá pokožka trápí dnes a denně mnoho žen a dívek, mezi něž možná patříte i vy. Určitě mi dáte za pravdu, že pokožka, která je vysušená, podrážděná a která se loupe rozhodně není nic […]
  • Pubertu zvládneme společně!23. září 2019 Pubertu zvládneme společně! První pubertu si Vaše děti prošli v batolecím věku. Každá jejich odpověď zněla ne, záchvaty vzteku byly na denním pořádku a pro vzteklý výstup taktéž nešli příliš daleko. Toto období […]
  • Jaká je vaše oblíbená barva? A co o vás prozradí?9. května 2019 Jaká je vaše oblíbená barva? A co o vás prozradí? Věděli jste, že naše oblíbená barva toho o nás může hodně prozradit? Někdo jich má více, jiný si zamiluje jen jednu. I když možná máte v oblibě více barev, jedna z nich ve vašem šatníku […]
  • Léto a móda jdou skvěle dohromady!11. října 2019 Léto a móda jdou skvěle dohromady! S letním počasím přichází naše strachování, co nám z minulé sezóny vlastně zbylo v šatníku nebo jestli ty své kousky ještě oblečeme.  Nákupní centra vyhlásí vyskladnění nového zboží a […]
  • Kráska a zvíře22. září 2019 Kráska a zvíře Péče o krásný vzhled patří hlavně ženám, ale muži o sebe také rádi dbají a starají se o svůj vzhled. Jak je to s muži, řeší svůj vzhled málo nebo až příliš? Měli by muži ve velkém […]
  • Byt stylově a levně? Snadno a rychle!17. září 2019 Byt stylově a levně? Snadno a rychle!  Spousta nejenom mladých lidí naráží při zařizování bytu na jeden, konkrétně dva velké a poměrně dost podstatné problémy – nedostatek financí, přesto chtějí stylové a hezké […]
  • Vegetariánství4. listopadu 2019 Vegetariánství Lidé si často pletou pojmy vegetarián a vegan. Jsou odlišné v tom, že vegetarián nejí pouze maso, kdežto vegan nejí žádné maso ani živočišné produkty (vejce, sýry, mléko). Samozřejmě […]
  • Módní prohřešky, které jsou úplně zbytečné9. prosince 2019 Módní prohřešky, které jsou úplně zbytečné Jistě, je to „jen“ móda, nejde tu o život. Ale není náhoda, že jde o miliardový byznys a že vás lidé posuzují podle toho, co máte na sobě. Oblečení k lidem zkrátka patří a […]