Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Uč se protiklady s kouzelným kolečkem

Uč se protiklady s kouzelným kolečkem

Protiklady

Hezký záměr nau­čit děti pro­ti­kla­dy si kla­de za cíl kni­ha Uč se pro­ti­kla­dy s kou­zel­ným koleč­kem.  Děti se za pomo­ci kou­zel­né­ho koleč­ka a dopro­vod­ných obráz­ků nau­čí roz­li­šo­vat, co je vel­ké a co malé, co špi­na­vé a co čis­té, kdo je hod­ný a kdo zlý, kdo je vese­lý a kdo smut­ný, co je hor­ké a co stu­de­né a co krát­ké a co dlou­hé. Záměr je hez­ký, bohu­žel kníž­ka není zce­la dob­ře pro­pra­co­va­ná.

Děti jis­tě zaujmou hez­ké a vese­lé obráz­ky, cel­kem vhod­ně zvo­le­né k téma­tu (nad vel­kým mra­kodra­pem v čes­kém pro­stře­dí lze při­mhou­řit oči), poně­kud matou­cí je posled­ní koleč­ko, zob­ra­zu­jí­cí roz­díl mezi krát­kým a dlou­hým. Děvče na obráz­ku má dlou­hé vla­sy, stej­ně jako žira­fa, jíž se zob­ra­zí na zákla­dě oto­če­ní koleč­kem dlou­hý krk. Pokud si stej­ně jako já nevšim­ne­te šip­ky smě­řu­jí­cí k dívči­nu krku, bude­te mar­ně tápat, co tím roz­dí­lem autor mys­lel. A to nejste dvou­le­té dítě, pro kte­ré je kníž­ka pri­már­ně dopo­ru­če­ná!
Nedomyšlená je také odol­nost kníž­ky. Je vyro­be­na z tvrd­ší­ho papí­ru, koleč­ko je ale lepe­né a špat­ně se sním otá­čí dospě­lé­mu, natož dítě­ti. Jako mamin­ce dvou­le­té­ho chlap­ce mi je zce­la jas­né, že kníž­ka u nás pře­ži­je sotva pár týd­nů.


  • Žánr: lite­ra­tu­ra pro děti
  • Vydal: Albatros Media a.s.
  • Počet stran:12
  • Rok vydá­ní: 2018
  • Hodnocení: 50 %

Knihu si může­te kou­pit na strán­kách AlbatrosMedia.cz  se sle­vou za 144 Kč.

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,39533 s | počet dotazů: 230 | paměť: 53200 KB. | 02.12.2021 - 16:07:26