Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Uč se barvy s kouzelným kolečkem

Uč se barvy s kouzelným kolečkem

UcSeBarvy

Vychovávat a učit dítě novým věcem je neleh­ká věc. Kdyby tak měl rodič občas kou­zel­né koleč­ko. Zatočil by a svě­te div se, dítě by umě­lo vše hned. Naštěstí, malé děti jsou jako hou­by, nasá­va­jí vědo­mos­ti a čas­to doká­ží pře­kva­pit. Stejně jako může­te být pře­kva­pe­ni vy, jak vaší rato­les­ti půjdou bar­vy s kou­zel­ným koleč­kem z kníž­ky Uč se bar­vy s kou­zel­ným koleč­kem.

Knížka fun­gu­je po dvou­strán­kách. Na jed­né si děti zato­čí koleč­kem – zjis­tí, že něco je barev­né jako něja­ká barva a na pro­těj­ší stra­ně mají pří­kla­dy dal­ších barev­ných věcí, zví­řat či rost­lin, se kte­rý­mi se mohou setkat. Inu, mohou a nemu­sí. Málokteré dvou­le­té dítě je asi schop­no určit, že fia­lo­vá je moř­ská hvěz­di­ce a ryba, osob­ně jsem váha­la, zda mod­rá pat­ří borův­kám nebo švestkám. Hnidopich by měl asi také výtky k pru­ho­va­né­mu námoř­nic­ké­mu trič­ku, zařa­ze­né­mu auto­ma­tic­ky do dvou­strán­ky mod­ré bar­vy, stej­ně jako k mod­ré­mu ptáč­ko­vi. Ale budiž… Trochu nepři­ro­ze­ný mi při­jde výběr základ­ních barev – ved­le mod­ré se děti nau­čí žlu­tou, zele­nou, oran­žo­vou, fia­lo­vou a čer­ve­nou. A kde zůsta­la hně­dá, čer­ná nebo bílá?  Neměly by tyto bar­vy před­nost tře­ba před fia­lo­vou?
Co však poklá­dám za nej­vět­ší ško­du je, že byť je kníž­ka urče­na pro dvou­le­té děti s poně­kud neo­hra­ba­ný­ma ručič­ka­ma, papír není úpl­ně tvr­dý a barev­né koleč­ko po odpo­led­ním pou­ží­vá­ní pří­liš neob­stá­lo – špat­ně se s tím točí dospě­lé­mu, natož dítě­ti. Záměr dob­rý, ale pro­ve­de­ní tro­chu pokul­há­vá. Stejně tak mě tro­chu zara­zi­la vel­ká pís­me­na uži­tá pro názvy zob­ra­ze­ných věcí – Kiwi, Hrášek, Chameleon…
Byť kníž­ka v tirá­ži uvá­dí vhod­nost od dvou let, o dva cen­ti­me­t­ry nale­vo se dočte­te, že je nevhod­ná pro děti do 36 měsí­ců. Tak si může­te vybrat…


  • Žánr: lite­ra­tu­ra pro děti
  • Vydal: Albatros Media a.s.
  • Počet stran:12
  • Rok vydá­ní: 2018
  • Hodnocení: 50 %

Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz se sle­vou 144 Kč.

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,67243 s | počet dotazů: 224 | paměť: 53262 KB. | 17.09.2021 - 14:50:03